Izrael zostaje ostatnim mocarstwem nuklearnym.

31 października 2014 Stany Zjednoczone przyjęły dokument obrazujący plany wojenne III wojny światowej na lata 2020 – 2040. Nazywa się on – „The U.S. Army Operating Concept” i można go…ściągnąć z sieci – tradoc.army.mil
Jak można zauważyć w górnym prawym rogu na stronie tytułowej jest to zwykły pamflet i jak możemy dowiedzieć się z definicji może on być m.in. utworem publicystycznym lub literackim, nierzadko anonimowym, zmierzającym do zdemaskowania, ośmieszenia i poniżenia osoby, środowiska społecznego, instytucji. Tak też jest w tym przypadku.

Jeżeli dojdzie do konfliktu nuklearnego Stanów Zjednoczonych z Rosją jedynym mocarstwem nuklearnym zostanie przecież Izrael i oto w tej wojnie globalnej chodzi. Chiny same zbankrutują z powodu braku siły nabywczej osób które zostały przy życiu, a które powrócą do starodawnej kultury zwanej zbieractwem i łowiectwem.

Ja tutaj sobie o rozwoju nowej kultury, a analizując rzeczywistość pod kątem odbywających się manewrów NATO w Skandynawii zdałem sobie sprawę. iż wojna z Narodami Słowiańskimi jest planowana od wielu lat i dlatego ten zbrodniczy pakt pod auspicjami dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44 / należy rozwiązać jeżeli ludzkość chce żyć jako ludzie wolni. a nie co rezerwuje dla nich Talmud.

Już w 2008 roku judeo-sataniści rozpoczęli drążenie gigantycznych tuneli w Norwegii aby na powierzchni ok. 700000ft²= 65032 metrów kwadratowych składować uzbrojenie judeo-satanistycznej kolonii Izraela zwyczajowo nazywanymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki Płn.

https://rafzen.wordpress.com/2016/03/06/judeo-satanists-nato-is-preparing-for-nuclear-war-with-the-slavic-peoples/

Project noah

Rozpętanie wojen w krajach arabskich i ogólny chaos w tych krajach z obecnymi władzami dzikusów słynących nie tylko z handlu ropą z Izraelem ale przede wszystkim z obcinania głów ludzkich spowodował iż południowa flanka Rosji jest de facto terenem zaminowanym cywilizacyjnie bez możliwości wsparcia strategicznego. Ukraina jedynie dołączyła do tego tzw. frontu południa.

Okrążając Rosję od północy judeo-sataniści dublują manewr swego ziomala aszkenazyjsko-berberyjskiego niejakiego Hitlera, który zaatakował Francję via kraj neutralny Belgię. Obecnie ten sam manewr zostanie dokonany również via kraje neutralne Szwecję i Finlandię. Jak powszechnie wiadomo judeo-sataniści opracowali do perfekcji strategię opanowywania władzy w danym kraju i tak rządy Szwecji i Finlandii chcą wstąpić do NATO natomiast Szwedzi i Finowie są zdecydowanymi przeciwnikami militaryzacji ich ojczyzn, a tym bardziej paktu z dziećmi szatana.

europa

Kierunki ataku NATO na Rosję

Plan jest dosyć prosty : zniszczenie baz wojskowych w Murmańsku oraz szybkie zdobycie miasta i władzy w Petersburgu tak aby ogłosić polityczny powrót do wielkiej Rosji i oczywiście zamieszać ludziom na świecie w głowach.

Oczywiście Rosja odpowie na atak nuklearny ze strony NATO a główny obszar przeznaczony do pacyfikacji to Polska. Poniżej mapa wstępnych ataków nuklearnych na miasta w Polsce.

polska