Zamach w Brukseli 3 x 22 = 66 czyli naracanie na judeo-satanizm

Nawracanie na judeo-satanizm.

Wielopokoleniowe działania o charakterze terroryzmu tego fizycznego i tego duchowego zbliżają się ku końcowi za sprawą poprawy świadomości wielu ludzi na świecie. Już nie tylko moja skromna osoba kojarzy fakty z symboliką okultyzmu ale dzięki internetowi ludzie na całym świecie dowiadują się o judeo-sataniźmie z własnego doświadczenia.

SAMSUNG CSC

Dzisiaj w Palmirach zastanawiałem się nad używaniem właściwego nazewnictwa i tym samym fałszowania faktów historycznych. Przecież nie można już używać głupawych terminów archeologicznych jak np.: kultura pucharów lejkowatych gdyż zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość, iż Polacy zamieszkują swe tereny od przeszło 10 700 lat lub napaść Niemiec hitlerowskich oraz bolszewików na Polskę w 1939 roku.

SAMSUNG CSC

Właściwa nazwa to napaść reżimów judeo-satanistycznych z Niemiec i Rosji na Polskę w celu dokonania ludobójstwa Polaków. Dlatego m. in. cmentarza w Palmirach nie można nazywać cmentarzem wojennym tylko miejscem egzekucji Polaków w celach zmniejszenia populacji Polaków w Polsce. Fałsz intelektualny polega na tym, iż używa się tam również terminu tajne egzekucje co nie jest tożsame z prawdą. Egzekucje wykonuje się za dokonany czyn, a jaki to czyn popełniali Polacy zatrzymywani w łapankach na ulicach miast ? Zagraniczni lub Polscy turyści odwiedzające to miejsce w Puszczy Kampinoskiej niedaleko Warszawy przeczytają takie brednie o tajnych egzekucjach i pomyślą iż faktycznie spoczywają tam członkowie ruchu oporu w Polsce, których potajemnie rozstrzeliwali Niemcy ponieważ nie chcieli np. ich sądzić co nie jest prawdą historyczną !

Aby zrozumieć symbolikę dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8: 44 / i metody nawracania na judeo-satanizm należy znać nie tylko fakty historyczne ale również uważnie obserwować wielkie tragedie ludzkie jak np.: zamachy terrorystyczne. Judeo-sataniści to takie matriarchalne kundle cywilizacyjne, którzy zachowują się jak zwierzęta i generalnie zostawiają swój ślad na zasadzie zwierząt które oznaczają moczem swe terytorium. Wszakże matriarchat to zwykła prostytucja. https://rafzen.wordpress.com/2015/06/15/matriarchat-czyli-stepowe-dewiactwo/

Ostatni zamach terrorystyczny w Brukseli jest takim łatwym do zrozumienia ich dziełem w celu zaprowadzenia mosaismu na świecie. Zamach miał miejsce 22 marca 2016 roku. Pomnóżmy zatem miesiąc przez dzień 3 x 22= 66 Otrzymana liczba 66 jest liczbą szczególną dla judeo-satanistów. Judeo-sataniści swoją wiedze mają zakodowaną w liczbach, chociażby wspomnę tutaj – o gwieździe Dawida – heksagram, która ma 6 wierzchołków, 6 trójkątów i 6 lini a każda linia odpowiada liczbie 111.

indeks

Liczbę 66  można wyjaśnić chociażby na podstawie wielkiej pieczęci USA gdzie skrzydeł orła jest  66 = NV+HAD. Jest to mistyczna liczba Wielkiego Dzieła (1 – 11). Jest to liczba angielskiego słowa „US” (Nas; patrz AL I. 40 i 60). Liczba „WILL” (Woli; Vav-Lamed-Lamed), a ponadto „SU”, Głos Orła (=Horus). 66 = HOOR (Horus), jeśli przypiszemy literom Atuty Tarota (H=Atu 17 + O=Atu 15 + O=Atu 15 + R=Atu 19 = 66). 66 = ALLH (Allah). Celem uzupełnienia należy zauważyć również że nad głową orła widnieje aureola z  13 gwiazd uformowanych na kształt gwiazdy Dawida, która  z kolei symbolizuje liczbę 666 – 6 linii, 6 trójkątów, 6 wierzchołków

Ponieważ św. Piotra ukrzyżowano do góry nogami i odwrócony krucyfiks jest symbolem również dla judeo-satanistów tak wiec liczba 99 może oznaczać ich liczbę 66. Tak więc jeżeli użyjemy tego samego przelicznika co w zamachu w Brukseli mnożąc miesiąc przez dzień to w przypadku afery z World Trade Centre otrzymamy następujące równanie 9 x 11 = 99.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Rafał Gawroński dokumentuje obrzędy Mosaismu w dniu 17 września 2014 roku.

Powracając na rodzime podwórko należy odnieść się do doktryny zamieszczonej na wstępie i tak w obchodach z okazji napaści reżimu judeo-satanistów z Rosji w dniu 17 września 1939 kiedy to dokumentując obrzędy mosaismu w Polsce https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/  gdzie próbowano mnie zmusić do zaprzestania filmowania paliło się na każdym z dwóch świeczników po 66 płomieni. Zapytacie Państwo dlaczego dwa świeczniki po 66 płomieni ? Odpowiedź jest tak samo prosta jak w przypadku WTC czy ostatniego zamachu w Brukseli. Otóż agresorów judeo-satanistycznych było dwóch jeden z Niemiec drugi z Rosji więc dla ich uczczenia zapalono dla każdej ze stron po jednym świeczniku i na każdym zapalono 66 płomieni.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Rafał Gawroński; Straż Miejska w Warszawie uniemożliwia dokumentowanie wydarzeń w Polsce. Na zdjęciu widzimy dwa świeczniki po 66 płomieni dla chwały dwóch agresorów z Niemiec i Rosji.

22 marca to data szczególna dla judeo-satanitsów bo w mordzie rytualnym w obozie koncentracyjnym Stutthof zabito 66 księży, m.in.: Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego i Tadeusza Ziółkowskiego. Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż w tym mordzie rytualnym uczestniczył dziadek obecnego Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

https://rafzen.wordpress.com/2016/03/01/66-dni-po-urodzinach-jezusa-okupanci-nazywaja-polakow-zolnierzami-wykletymi

Mord rytualny na ks. Jerzym Popiełuszce to również śmierć dla uczczenia 66 rocznicy rewolucji judeo-satanistów w Rosji.

Podsumowując; gdy w Kościele usłyszycie Państwo, iż Jezus jest Panem, a YHWE bogiem to proszę wiedzieć, iż jesteście nawracani na judeo-satanizm. Duchowny gdy mówi „..oto słowa Pana..” odnosząc się do słów Jezusa, natomiast czytając stary testament wypowiada słowa „.. oto słowa boga…”  najzwyklej kłamie, ponieważ Jezus jest dla Nas Bogiem cytowanym m.in. w Wyznaniu Wiary.