Judeo-sataniści bez Krzyża z okazji Chrztu Polski ale z menorą.

Judeo-sataniści w rocznicę Chrztu usunęli Krzyż do kąta i fałszywie postawili żółtą gwiazdę dawida w symbolice tulipana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tulipany pojawiły się Krakowskim Przedmieściu w wigilię wybuchu powstania żydowskiego w gettcie i pozostają fałszywym pokazem siły wobec Polaków.

Władzę raz zdobytą nie oddamy, a tym wszystkim co po nią sięgną odrąbiemy ręce w stylu banderowskim.

Taka jest racja stanu judeo-satanistów w Polsce i nie tylko z okazji 1050 lat chrześcijaństwa.

Dzisiaj zrobiłem zdjęcie pałacu uzurpatorów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie mając nadzieję, iż okupanci wystawią Krzyż z okazji Chrztu Polski.

Menora znalazła godne miejsce dla dzieci szatana w pałacu, natomiast Kościół zabarykadował Krzyż w kościołach.

No cóż przeżyliśmy judeo-satanistów z Niemiec, przeżyliśmy judeo-satanistów z Rosji to i przeżyjemy judeo-satanistów z Polski.

Tak Nam Dopomóż Bóg.

SAMSUNG CSC

Krakowskie Przedmieście w Warszawie 15 kwietnia 2016 roku. Krzyża brak !