Krucjata Różańcowa zamiast KOD czyt. Komitetu Obrony Dewiacji

cy

Nie jestem fanem krucjat i z tej prostej przyczyny nie piszę zbyt często o Krucjacie Różańcowej w Warszawie. Jak tylko mogłem śledzę poczynania nie tylko Księdza Małkowskiego ale jak Państwo czytacie moje publikacje to wiecie, iż z doktrynalną uwagą obserwuję poczynania całej generalicji Watykanu w Polsce.

Od jakiegoś czasu Krucjata Różańcowa kończyła się pod Sejmem i w wyniku modlitw zauważyłem tylko pozorną zmianę ekip w gmachu przy ul. Wiejskiej co by wskazywało na brak sił Duchowych nie tylko w modlitwach. Jako przykład podam jednoznaczną tezę zamordowanego w krwawych porachunkach bandyckich Lecha Kaczyńskiego, iż zmienia się władza w Polsce ale nie zmienia się polityka wobec dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44 /, a takim przykładem jest odmowa tranzytu przez Polskę obywateli Rosji własnymi środkami komunikacji i to w zorganizowanej grupie celem świętowania w Berlinie zwycięstwa judeo-satanistów z Rosji i pokonania judeo-satanistów z Niemiec w wojnie ludobójczej gdzie mordowano i palono na stosach całopalnych Słowian, a teraz bezczelnie twierdzi się, iż to byli żydzi mordowani w polskich obozach koncentracyjnych. https://rafzen.wordpress.com/2015/07/01/judeo-satanistyczne-oltarze-calopalne-na-terenie-warszawy-stan-obecny/

Oczywistym celem takiej masowej dezinformacji i działania było utworzenie państwa Izrael. I tutaj kolejny przykład aby nie pozostać gołosłownym. Żydzi jeszcze do 1941 mogli opuszczać miejsca zamieszkania w Generalnym Gubernatorstwie i tak jeszcze w kwietniu 1941 żydzi masowo i dobrowolnie opuszczają Zamość wkraczając do strefy okupacyjnej radzieckiej. Dopiero 15 października 1941 r. Hans Frank wydał rozporządzenie /dz.Rozp. dla GG. str. 595/ wprowadzające na terenie Generalnego Gubernatorstwa Rozporządzenie « O ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie » i składało się ono z dwóch artykułów.
W pierwszym z nich znalazły się następujące zapisy:
1). Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim żydom świadomie dają kryjówkę.
2). Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie więzienie lub więzienie.
3). Zawyrokowanie następuje przez Sądy Specjalne.
W drugim artykule informowano, że « niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ».

Co nie znaczy że żydzi nie dostawali takich upoważnień na opuszczenie swych dzielnic w Generalnej Guberni. Jeżeli niejaki Bartoszewski wyszedł z Oświęcimia na lewe zaświadczenie lekarskie to cóż tam legalne upoważnienie.

Pytanie zasadnicze: dlaczego żydzi nie opuścili Generalnej Guberni gdy od roku 1933 wypowiedzieli wojnę Niemcom ?  Po upływie tylu lat jest już pewne, iż żydzi nie wypowiedzieli wojny Niemcom tylko Polakom o nośnikach genetycznych Ra1a7 zwanych w tamtych czasach Aryjczykami. Przypomnijmy że założycielem nie tylko dynastii w Branderburgii byli Polacy. Założycielem dynastii askańskiej był Albrecht Niedźwiedź, Albert I Brandenburski, a  którego fałszywie obrali sobie za patrona judeo-sataniści z NSDAP. Z linii tej wywodziła się m.in. Caryca Katarzyna. Dlaczego Niedźwiedź nie nazywał się np. Salomon pozostaje pytaniem do internautów. Wojna z Polakami zatem trwa w najlepsze i potencjalny konflikt nuklearny z Rosją ma być swoistym apogeum tej krucjaty przeciwko Polakom w Polsce.

war on Germany

Polaków judeo-sataniści z Niemiec mordowali i palili na stosach całopalnych od początku 1939 roku czyli początku wybuchu wojny. Zbrodnie ludobójcze na Polakach czynili również judeo-sataniści z Rosji pod fałszywą nazwą Związku Radzieckiego, a Katyń był także określonym działaniem o charakterze religijnym składania Polaków w ofierze. https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

Zasadnicza różnica w faktach i ten okres od września 1939 do 22 czerwca 1941 kiedy to judeo-sataniści skoczyli sobie do gardeł obłąkami zbrodniarze cywilizacji chcą ukryć i zafałszować przed światem.

Plan ludobójstwa Polaków rozpoczęto gdy trwały jeszcze działania wojenne. W pierwszych tygodniach okupacji judeo-sataniści z Niemiec rozstrzelali w wielu miastach po kilkunastu najwybitniejszych obywateli. Po wrześniowych egzekucjach w Bydgoszczy i Środzie nastąpiły dalsze: 3 października w Kościanie, 18 października w Gostyniu, 20 października w Kostrzynie, a potem również w Lesznie, Kaliszu, Inowrocławiu i wielu innych miastach. Poza egzekucjami publicznymi mordowano Polaków w katowniach gestapo i więzieniach śledczych, np. przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. W Generalnym Gubernatorstwie pierwszą masową akcją eksterminacyjną było wymordowanie ponad 100 osób w Wawrze pod Warszawą w grudniu 1939 r. Od pierwszych miesięcy okupacji ponurą sławę zdobyło warszawskie więzienie na Pawiaku, przesłuchania w siedzibie gestapo w al. Szucha, więzienie Montelupich w Krakowie czy lubelski Zamek. Władze hitlerowskie starały się przede wszystkim ugodzić w najbardziej wykształcone warstwy społeczeństwa. Bezprecedensowym przykładem takiego działania było podstępne aresztowanie i wywiezienie do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1939 r. 183 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w tym 34 członków Polskiej Akademii Umiejętności i wielu światowej sławy uczonych. Przypomnę iż z tego aresztowania  cało jako kolaboranci prawa niemieckiego wyszła najbliższa rodzina  Andrzeja Zolla.

Druga fala terroru miała miejsce w połowie 1940 r. pod kryptonimem « akcja AB ». W jej trakcie kontynuowano systematyczne egzekucje setek wybitnych reprezentantów społeczeństwa polskiego w Puszczy Kampinoskiej. Hans Frank powiedział wówczas bez ogródek: « Wykrytych dotąd osobników z kręgu przywódców polskich należy likwidować, nowy narybek należy mieć na oku i w odpowiednim momencie usunąć ». Egzekucjami w Puszczy Kampinoskiej kierował m.in. dowódca SS i policji dystryktu warszawskiego, gen. SS Paul Moder.

 

Powracając jednak do krucjaty to zdumiało mnie, iż żaden z biskupów czy kardynałów nie uczestnicy w Krucjacie Różańcowej. No cóż w szabat nie wolno im uczestniczyć we wrogich czynnościach religijnych. Czy zmiana trasy przemarszu przyniesie oczekiwane zmiany w Polsce czas pokaże oraz czy Polacy są skłonni całować swych bezkarnych morderców po rękach jak czynił to antypapież Franciszek ? Holocaustum the Poles

Wiara czyni cuda jeżeli modlitwa ma charakter prawdziwej ludzkiej miłości, a nie wymuszonej środkami finansowymi lub założeniami cywilizacyjnymi na zgubę Polski i Polaków. Wymuszona miłość zawsze prowadzi do nienawiści i o to w tym wszystkim judeo-satanistom chodzi. Wielka szkoda że droga miłości Polski i Polaków rozchodzi się w przeciwnym kierunku czyli do Słowiańskiej prawdziwej macierzy ponieważ razem mogło być tak wspaniale ale nie można żyć obok morderców jeżeli się nim nie jest.

Ce diaporama nécessite JavaScript.