Żydowska wojna przeciwko Słowianom Zachodnim 1939-1945

Ci wszyscy którzy biorą udział w uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej w dniu 8 lub 9 maja muszą wiedzieć, iż była to wojna ludobójcza przeciwko Słowianom. Ale zacznijmy po kolei.

1/ Hitler był żydem

https://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/

https://rafzen.wordpress.com/2014/11/05/ethnicity-origin-of-adolf-hitler/

2/ Większość najwyższego dowództwa III Rzeszy to żydzi

https://rafzen.wordpress.com/2015/03/27/manstein-glowny-strateg-hitlera-byl-rowniez-zydem/

https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/

3/ W Rosji po żydowskim mordzie rytualnym na rodzinie Carskiej władzę sprawują żydzi

https://rafzen.wordpress.com/2013/07/19/cara-rosji-zamordowali-w-celach-rytualnych/

Komitet Centralny partii rewolucyjnej, stanowiący najwyższą władzę, składał się z 3 Rosjan włączając Lenina i 9 żydów. Następny co do znaczenia organ, Centralny Komitet Komisji Wykonawczej – Czeka, liczył 42 żydów i 19 Rosjan, Łotyszy, Gruzinów i innych. Rada Komisarzy Ludowych składała się natomiast z 17 żydów i 5 nie-żydów. W skład moskiewskiej Czeki wchodziło 23 żydów i 13 gojów. Oficjalne publikacje bolszewickie z lat 1918-1919, wymieniają 458 Żydów z ogólnej liczby 556 najwyższych urzędników państwowych. W komitetach centralnych pozostałych partii ‘socjalistycznych’ i tolerowanych początkowo jako ‘opozycja’ dla zmylenia opinii publicznej, przywykłej do opozycji za czasów carskich, było 55 żydów i 6 gojów.

Należy zatem napisać, iż to nie były reżimy; nazistowski z Niemiec i bolszewicki ze Związku Radzieckiego tylko reżimy żydowskie z Niemiec i Rosji które napadły na Polskę we wrześniu 1939 roku i wyzwoliły spod okupacji Polaków swych obrzezanych ziomali.

Zdaję sobie sprawę że dla wielu Polaków utrwalił się inny stereotyp i w tym celu pomogę Państwu udokumentować tę prawdę. Otóż jak powszechnie wiadomo judeo-sataniści wygłaszają fałszywe opinie jakoby II wojna światowa była zaplanowana i wywołana w celu likwidacji żydów. Nic bardziej błędnego i fałszywego dla normalnego Polaka, o innych nie warto wspominać z prostej przyczyny że największe kłamstwo historyczne przylgnęło do nich jak krowie łajno do pastwiska.

Young_Jewish_members_from_German_Chapter_of_Betar_in_Berlin,_1936

Bojówki żydowskie z Niemiec – Berlin 1936

Aby tekst był w miarę internetowy należy zauważyć, iż Polaków mordowano od początku wojny na wschodzie okupowanym przez żydów z Rosji jak i na zachodzie Polski okupowanej przez żydów z Niemiec.

Dowody ? Oto one:

wschód – Katyń;

https://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

zachód – Piaśnica

https://rafzen.wordpress.com/2014/10/04/zbrodnie-judeo-satanistow-z-niemiec-w-polsce/

To dotyczy Polaków ale w tezie zawarte jest określenie :”wyzwoliły spod okupacji Polaków swych obrzezanych ziomali.”

Żydowskie bojówki Bejtar

Żydowscy sojusznicy najeźdźców

Jeżeli chodzi o Rosję to żydzi z zagrabionego i nie zwróconego terytorium Polski natychmiast dostawali obywatelstwo radzieckie oraz misję do spełnienia w eksterminacji Słowian. Natomiast ich ziomale z Niemiec umożliwiły pełną swobodę polityczną żydom w Generalnej Guberni. Bardzo szybko bo już we wrześniu, a dokładnie 21 przystąpili do organizowania tzw. Judenratów, czyli Żydowskich Rad Starszych. Rozkaz tworzenia Judenratów wydał 21 września 1939 r. szef RSHA Reinhard Heydrich. W dokumencie wskazał, że w ich skład mają wchodzić wpływowi członkowie lokalnej żydowskiej społeczności.

Jak bardzo judeo-sataniści byli zaangażowani w demokrację żydowską w Polsce niech świadczy pośpiech z jakim organizowali władzę żydowską w Polsce, ponieważ Heydrich wydał tylko rozporządzenie natomiast oficjalny dokument wydał Generalny Gubernator Hans Frank  – 28 listopada 1939 r. Przecież od wielu miesięcy trwały przygotowania inwazji na Polskę wspólnie z żydami z Rosji i wiadomo było że zostanie utworzona Generalna Gubernia w Polsce i kto będzie Gubernatorem więc nie było żadnego uzasadnienia pośpiesznego działania w organizacji demokracji talmudycznej.

Organizacja demokracji talmudycznej wyglądała w ten sposób że w gminach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, Rada powinna składać się z 24 osób, zaś w mniejszych wybierano 12 członków. Spośród swego grona członkowie sami wybierali przewodniczącego i zastępcę i to bez ingerencji administracji okupacyjnej w Polsce.

Czynność typowo administracyjna polegała na poinformowaniu właściwego starostę miejskiego w tym przypadku Stadthauptmanna o pełnym składzie Rady Żydowskiej. Żydzie mieli swoją Policję oraz całe i niezależne struktury organizacyjne.

policja żydowska

Policja żydowska na terytorium okupowanej Polski

Fałszowaniem historii jest to, iż mieli zostać wybici. Reżim w Niemczech wspierał emigrację do Palestyny chcąc utworzyć tam państwo Izrael. W tym celu latach 1933–1937 władze niemieckie wspierały emigrację i 24 tysięcy żydów wyjechało przy pełnym wsparciu administracji w Niemczech, ale przełom nastąpił na początku 1938 roku, kiedy w dniu 1 lutego Hitler wyraził zgodę na popieranie emigracji żydowskiej do Palestyny.

Pytanie zasadnicze: Czy Polacy mieli takie prawa na zagrabionych terytoriach ?

Polacy nigdy takich praw nie mieli co jednoznacznie świadczy o charakterze inwazji reżimów żydowskich z Rosji i Niemiec na Polskę, natomiast podwaliny pod państwo Izrael żydzi zawdzięczają samemu Hitlerowi.

Angela-Merkel-Brandenburg