Rabinat Polowy Okupacyjnego Wojska w Polsce

SAM_0176

Dzisiaj jeden z trudniejszych tematów a mianowicie o okupacji duchowej władzy morderców Polaków. Jest bardzo mało dokumentów obrazujących realną okupację Polski i zniewolenie Narodu Polskiego po rzekomo zakończonej II wojnie światowej..

Jednym z takich rodzynków jest zdjęcie z odsłonięcia pomnika Bohaterów Getta. To dzięki takim zdjęciom można zdać sobie sprawę o realnej okupacji Polski trwającej po dzień dzisiejszy. Teraźniejszość to oszołomska forma totalnej dezinformacji możliwa w zdecydowanej części dzięki nadaniu nowych tożsamości mordercom Polaków lub poprzez zawarte małżeństwa mieszane z Polakami. Wymyślane nazwy rewolucji Październikowej czy jak ostatnio na Ukrainie Rewolucji Pomarańczowej to zasadniczy dowód na kontynuowanie wyboru Barabasza przez dzieci szatana /Ew.Św. Jana 8:44 / zamiast miłości i pokoju. Ale dosyć już tych prawd oczywistych dla coraz większego grona Polaków, Rodaków, Słowian przejdźmy do spraw zasadniczych.

Władzę duchową w wojsku pełnili zawsze przedstawiciele wyznań religijnych. No tak ale dlaczego na zdjęciu z 1948 roku podczas odsłonięcia pomnika w Warszawie nie ma duchownych innych wyznań ? Otóż nie ma ponieważ okupant judeo-satanistyczny w Polsce po tym jak powołał swoją władzę w 1944 roku w Lublinie po dziś dzień stosuje formę apartheidu w formie utajnionej i aby nie być gołosłownym zakazał nie tylko Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ale stosuje dzięki swym kościelnym kolaborantom nową – starą religię zwaną Mosaismem. Stąd np. brak Krzyża podczas oficjalnych uroczystości z okazji najazdu reżimu judeo-satanistycznego z Rosji w dniu 17 września 1939 na Polskę są za to dwa świeczniki po 66 świec każdy.

https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

https://rafzen.wordpress.com/2015/09/15/rytual-66-swiec-nie-bedzie-poswiecony-msza-judeo-satanistyczna-w-dniu-17-wrzesnia-2015-r/

Pierwszoplanową postacią organizującą władzę w Lublinie był żyd niejaki dr Emil Sommerstein i to z jego inicjatywy powstał Rabinat Polowy dla przeszło 14 tysięcy żydów w Ludowym Wojsku Polskim. Na jego czele stanął ukraiński żyd z Lwowa niejaki David Kahane, którego widzimy na zdjęciu w mundurze wyższej rangi oficera wojsk okupacyjnych w Polsce. Podczas wojny znalazł on ciepłą kryjówkę i schronienie u rzeźnika Polaków niejakiego arcybiskupa Szeptyckiego w pałacu metropolitarnym gdzie żył w dostatku. Przypomnę że Szeptycki 22 lipca 1941 w imieniu swoim i narodu ukraińskiego skierował do Hitlera własnoręcznie podpisaną deklarację chęci uczestnictwa w budowaniu „nowego porządku w Europie i na świecie”.

Rabinat Polowy jako instytucję powołał morderca Polaków Rola -Żymirski na wniosek w/w Sommersteina. Dla zainteresowanych podam, iż cała maskarada z operacyjnym planem powołania władzy morderców Polaków w Lublinie odbyła się nie gdzie indziej jak w Londynie. Rothschildowie użyczywszy swe komnaty dla władzy Polaków na uchodźstwie mieli de facto plan kontroli sytuacji oraz podsłuchu i dlatego siedziba Rządu Polaków mieściła się w ich londyńskim pałacu, natomiast złoto w ich sejfie; tak aby mogli całkowicie kontrolować poczynania Polaków.

Skład PKWN:

Sommerstein Emil London

Group portrait of delegates to the World Zionist Conference in London.
Pictured in the front row, from left to right, are: Yitzhak Zuckerman, Dr. Emil Sommerstein, Haika Grosman and Yitzhak Gruenbaum.

Należy zauważyć, iż nawet współcześnie zwierzchnicy sił zbrojnych giną w tajemniczych okolicznościach jeżeli nie wykonują stricte poleceń okupantów. Po rzekomo zakończonej wojnie w ramach tolerancji religijnej pozwolono duchownym kapelanom wojskowym Kościoła Katolickiego sprawować posługę kapłańską. Po 1945 roku władze okupacyjne nie wydały zezwolenia na odtworzenie biskupstwa polowego jednak nie podjęły decyzji o całkowitej likwidacji duszpasterstwa wojskowego. Polska była jedynym krajem bloku lewicowo judeo-satanistycznego, zachowującym funkcjonowanie kapelanów wojskowych.

Przypomnę natomiast że Ordynariat Polowy został utworzony dekretem z 5 lutego 1919 r. przez papieża Benedykta XV.

Pomimo ponad 90- letniej historii, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego miał tylko pięciu biskupów polowych. Funkcję biskupa w latach 1919-1933 pełnił gen. dyw. biskup Stanisław Gall a po jego rezygnacji funkcję tę przyjął gen. dyw. arcybiskup Józef Gawlina (1933-1964), którego okres posługi przypadł na lata II wojny światowej. Po wojnie piastował on urząd biskupa polowego Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie, a później opiekuna duchownego Polaków na emigracji. Zmarł w Rzymie 21 września 1964 r. podczas obrad Soboru Watykańskiego II w tajemniczych okolicznościach, zaś pochowany został na Monte Casino.

W 1930 r. ks. Gawlina powrócił na Śląsk, by na krótko objąć parafię św. Barbary w Królewskiej Hucie (Chorzów). 15 lutego 1933 r. został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Prymasa Augusta Hlonda wśród swych parafian w Królewskiej Hucie w dniu swego patrona – 19 marca 1933 r. Aż do zakończenia II wojny światowej był związany z Wojskiem Polskim. Towarzyszył żołnierzom w czasie niepewnego pokoju europejskiego lat trzydziestych, był z nimi, kiedy z koszar szli na front. W kampanii wrześniowej został ciężko ranny, a jego kapelan ksiądz M. Drużbacki od tej samej bomby zginął.

Po zaleczeniu ran, przekroczył granicę i udał się do Rzymu, a następnie do Francji i Anglii, gdzie był równocześnie członkiem Rady Narodowej i prezesem Komisji do Spraw Zagranicznych. Pozostał na Zachodzie, szukając nowych możliwości utwierdzania nadziei i dodawania otuchy.

Po pakcie polsko-rosyjskim w 1941 r. bp Gawlina udał się do Rosji, by objąć opiekę nad żołnierzami polskimi i deportowaną z Polski ludnością. Nawoływał w koszarach: „Ślubujemy ojczyźnie naszej: miłość, wierność i uczciwość, jedność aż do śmierci”. Jego zamiarowi pozostania z wygnańcami polskimi położyła kres judeo-satanistyczna nota dyplomatyczna, z powodu której musiał Rosję natychmiast opuścić. Udał się do Persji, Mezopotamii i Palestyny, a w 1943 r. – do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciał przedstawić prawdziwe zamiary judeo-satanistów z rzekomego rosyjskiego komunizmu w stosunku do reszty świata.

W marcu 1944 r. bp Gawlina pośpieszył na front włoski, gdzie z 2. Korpusem Polskim pod dowództwem generała dywizji Władysława Andersa stanął na Monte Cassino. Został ranny, polecał Bogu zabitych, widział ogrom bohaterstwa i cierpienia. Wojsko polskie odniosło zwycięstwo 18 maja 1944 r. O godzinie 10.20 na zdobytym klasztorze zaczęła powiewać chorągiew polska. W bitwie o Monte Cassino zginęło ponad tysiąc żołnierzy polskich.

W niedzielę 20 września 1964 r. Ksiądz Arcybiskup opracowywał przemówienie na temat opieki duszpasterskiej nad emigracją; miał je wygłosić nazajutrz lecz zmarł nagle. Stanowisko odczytał w Auli Soborowej abp Baraniak.

W dniu 21 stycznia 1991 r. papież Jan Paweł II wydał dekret przywracający Ordynariat Polowy oraz bullę dotyczącą nominowania ks. Prałata Sławoja Leszka Głódzia na Biskupa Polowego Wojska Polskiego, przyznając mu stolicę tytularną Kościoła w Bettonie. Przyjęty został statut Ordynariatu Polowego zatwierdzony przez Stolicę Apostolską, wzorowany na statucie z 1926 roku i konstytucji apostolskiej „spirituals militum curae” z 1986 r. Katedrą Polową Wojska Polskiego stał się ponownie Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie przy ul. Długiej.

30 października 2004 r. odbył się uroczysty ingres nowego Biskupa Polowego WP ks. dr Tadeusza Płoskiego, który w katedrze polowej przyjął święcenia biskupie i został kolejnym pasterzem Ordynariatu. Hasłem jego biskupiego posługiwania było zawołanie: „Mane nobiscum, Domine” (Zostań z nami, Panie). Zginął on również w niewyjaśnionych okolicznościach 10 kwietnia 2010 r. w rzekomej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uroczystość związaną z 70. Rocznicą zbrodni katyńskiej.

Do czasu mianowania nowego biskupa polowego funkcję tę przyjął ks. płk Sławomir Żarski, pełniący wcześniej funkcję wikariusza generalnego biskupa polowego.

4 grudnia 2010 papież Benedykt XVI mianował Józefa Guzdka – biskupa pomocniczego Archidiecezji krakowskiej biskupem polowym Wojska Polskiego.

Aktualnie, diecezja polowa liczy 92 parafie łącznie z parafia zagraniczną w Mons w Belgii, przy kwaterze SHAPE (Polskie Duszpasterstwo Wojskowe dla Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). Do Ordynariatu należą żołnierze zawodowi wraz z rodzinami jak również żołnierze niezawodowi w czasie pełnienia służby, a także zatrudnieni na stałe w instytucjach wojskowych, uczniowie, studenci i słuchacze szkół wojskowych oraz chorzy przebywający w szpitalach wojskowych. Obecnie w skład struktury Ordynariatu Polowego wchodzą:

  • Dekanat Wojsk Lądowych,

  • 5 Dekanatów Wojskowych,

  • 3 Dekanaty Sił Powietrznych,

  • Dekanat Marynarki Wojennej,

  • Dekanat Żandarmerii Wojskowej,

  • Dekanat Wojsk Specjalnych,

  • Dekanat Straży Granicznej,

  • Dekanat Biura Ochrony Rządu,

  • Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego.

Inne formacje jak Policja, BOR, Służby Celne, Straż Ochrony Kolei a także środowiska kombatanckie i harcerze również zostały objęte posługą duszpasterską.

Powracając do meritum to jedenasto-metrowy pomnik przy którym dokonano zdjęcia z rabinami w mundurach rzekomych Polaków jest dziełem Natana Rapaporta według projektu Marka Suzina. Całość obłożono labradorytem skandynawskim ze Szwecji, skąd Adolf Hitler zlecił przywieźć kamienie na budowę pomników zwycięstwa w każdej z podbitych stolic Europy. Takie kamienie trafiły też do Warszawy lecz pomnik za jego czasów, a raczej czasów Hansa Franka nigdy nie powstał. Wykorzystano je dopiero po wojnie na budowę właśnie tego pomnika. I proszę zatem nie dziwić się dlaczego muzeum żydów powstało na miejscu krematorium Polaków KL. Warschau.

Dnia 7 grudnia 1970 roku na schodach pomnika odbył się Hołd Niemiecki dla judeo-satanistycznych okupantów w Polsce gdzie ówczesny kanclerz RFN Willy Brandt, oddał cześć plemionom żydowskim. Polakom nigdy władza w Niemczech nie składała Hołdu mimo, iż Prusy jako przewodnia siła w Niemczech były i są do tego zawsze zobowiązane.

Kończąc ten trudny dla wszystkich Polaków temat wyrażam nadzieję iż okupacja Polski i Polaków zbliża się ku końcowi ponieważ judeo-sataniści zmienili władzę w Polsce na swych ziomali z PiS-u tak aby móc Nas Polaków Słowian już zawczasu przedstawiać w negatywnym świetle cywilizacji.

Co to za Trybunał Konstytucyjny co orzeka we własnej sprawie i co to za suwerenną władza ustawodawcza oraz wykonawcza która negocjuje formy suwerenności ?

Toć to żadna władza !

Wszystkie szkodzą Polsce i Polakom jak na okupantów przystało !

President in Poland