Słowiańska Miłość

Zanim napiszę czym dla mnie Polaka Słowianina jest miłość pragnę odnieść się do tez w tej materii. Odnośnie dzieci szatana pisać ani wzmiankować nie ma potrzeby z prostej przyczyny że w piekle króluje nienawiść, a ja wybrałem miłość i życie wieczne.

Zatem czym jest miłość w Kościele posoborowym ?

Miłość konstytuuje jedynie małżeństwo i trudno byłoby mówić wg Kościoła o małżeństwie bez miłości lub miłości bez małżeństwa. Dokumenty, Gaudium et spes, Humanae Vitae i Familiaris consortio, a także Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku wymieniają podwójną celowość małżeństwa: dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Przy czym miłość małżeńska, zawierająca się w dobru małżonków, jest zasadniczym wymiarem.

Jak już na wstępie doktryny możemy przeczytać istotny jest aspekt materialno-komercyjny zawarty w słowie dobro oraz prokreacja. Nie ma słowa o tym czyją własnością są dzieci dlatego Kościół pod osłoną pomocy rodziny handluje cudzymi dziećmi i bierze aktywny udział w rozbijaniu rodzin dla dobra dzieci. No cóż wszystko można sprzedać nawet kit doktrynalny przy okazji sprzedaży bezbronnych dzieci. A może dzieci to także ukryta własność Kościoła i dlatego zawarte dokumenty wspominają li tylko o dobru dwojga ludzi i przy okazji poczęciu potomstwa?

Mając na uwadze w/w dokumenty to podobno miłość bezinteresowna, u podstawy której leży życzliwość, poświęcenie dla kochanej osoby, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, ponieważ pieniądze i tak wydrukują żydzi ale tylko dla tych co im będą służyć . To dlatego antypapież Franciszek całuje ich po rękach publicznie.

Czytajmy jednak dalej; Taka miłość jest wolą uświęcenia drugiego człowieka. Małżeńska miłość Boża pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Każe ona troszczyć się przede wszystkim o najwyższe dobro kochanej osoby, o jej piękno duchowe, o wzrost życia w łasce i w miłości Bożej. Caritas polega więc na szukaniu we wszystkim dobra osoby kochanej. Nie chodzi tylko o to, by współmałżonek stał się szczęśliwy w sensie ludzkim, lecz przede wszystkim, by stawał się lepszy, bardziej wierny i oddany Chrystusowi, bardziej hojny dla Boga i zjednoczony z Nim przez wierną miłość. Ta wola uświęcania drugiego człowieka, pomoc w jego wzroście duchowym jest charakterystyczną cechą chrześcijańskiej miłości małżeńskiej.

Z powyższych rozważań wynika, że miłość małżeńska nie jest jakimś specjalnym stanem uczuciowym, stanem euforii czy uniesienia, ale przede wszystkim określonym programem postępowania, wyborem określonej postawy wobec drugiej osoby.

Innymi słowy pisząc w miarę stażu małżeńskiego należy być wierny nie rodzinie, a Kościołowi i przede wszystkim hojny. No tak człowiek gromadzi dobra w ciągu swego życia i należy się nimi podzielić. Zupełnie jak było podczas okupacji judeo-satanistów z Rosji.

Więcej tutaj: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrun_mmalzenska.html#sdfootnote9anc

Czy tylko Kościół lub inne globalne instytucje jak Islam mają swoje doktryny miłości ? Zapewne tak ale ja raczej chciałbym skupić się na aspektach tych kościelnych i tym laickim. W końcu Polska to jeszcze kraj słowiańsko-katolicko-laicki. Jak podaje znany badacz seksuologii Zbigniew Lew-Starowicz miłość to duże zaangażowanie uczuciowe,dążenie do uszczęśliwienia drugiej osoby i trwałego współżycia z nią, opierające się na wzajemnej fascynacji erotycznej, przyjaźni, szacunku, gotowości poświęcenia. Zupełnie tak samo jak relacje państwo-podatnik w Polsce.

O miłości jeszcze nie pisałem ponieważ to trudny temat, a ja chciałbym raczej zawrzeć prostą receptę na Miłość dla Polaków, Słowian bez potrzeby ganiania nago po lesie z szamanem w odbycie oraz bez otoczek doktrynalnych.

Miłość dla mnie to dążenie dwóch osób do bycia jedną osobą, a kulminacyjnym momentem tych dążeń jest akt płciowy mężczyzny i kobiety. Aby Miłość mogła się narodzić niezbędne są trzy rzeczy: piękno, czułość oraz życzliwość.

Jak Państwo widzicie nie ma w mej definicji pojęcia dobra małżonków ani gotowości poświęcenia natomiast muszę dodać, iż celem najwyższym są dzieci zrodzone z miłości będące własnością obojga rodziców, a nie urzędników czy pseudo-duchownych.

Zatem Kochajmy się ponieważ w tym celu stworzył Nas Polaków, Słowian nasz wspólny Bóg Rod i niech nienawiść będzie dla Nas obca na takiej samej zasadzie jak mordowanie w imię Starego Testamentu, Talmudu, Nowego Testamentu czy Koranu. Hitler i Mao też mieli wszystko spisane w książeczkach.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA