ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

W lipcu 2016 roku – w 1050 Rocznicę Chrztu Polski Rzeczpospolita szczyci się gościną wobec Młodych Obywateli Świata -DALSZEJ PRZYSZŁOŚCI NA NASZEJ PLANECIE. Ostatnie lata społeczeństwa polskiego przepełnione są wieloma wydarzeniami o nadzwyczajnym charakterze społeczno-politycznym gdzie głębie kulturowe decydowały o randze i jakości życia społecznego. Znaczącym wydarzeniem była Katastrofa Smoleńska i jej dalekosiężne skutki dla cywilizacji, odnoszące się szczególnie do faktu SPOŁECZNEJ OBRONY SYMBOLIKI KRZYŻA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM W DNIU 3 SIERPNIA 2010 ROKU W WARSZAWIE.

Prezentujemy oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

https://poloniae.wordpress.com/2016/07/13/swiatowe-dni-mlodziezy-w-polsce-2016/

Do wszystkich, także TYCH ZAWIEDZIONYCH , kierujemy słowa wielkiego patrioty i sługi ojczyźnianej sprawy -KAMILA CYPRIANA NORWIDA – upominające o tym ,że zguba państwa prowadzi także przez zaniechania. Poeta mówił: : …” OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” .

Takich właśnie PT. oddanych Obywateli potrzebuje RZECZPOSPOLITA! -LUDZI GŁĘBOKIEJ WIARY I NADZIEII, bo stąd bierze się i PAMIĘĆ I MIŁOWANIE OJCZYZNY. SĄ TU ZAWARTE POJĘCIA NORMY ,ZASAD Y, OBYCZAJE -RÓWNE ETHOSOWI DZIAŁANIA ORAZ DALEKOSIĘŻNE PRZESŁANIE DLA KONDYCJI NARODOWEJ, DLA POWSZECHNEJ PRACY ORGANICZNEJ OPARTEJ O PODGLEBIE, O WIELKOŚĆ DOKONAŃ I JAKOŚĆ OJCZYŹNIANYCH CZYNÓW. DZIAŁAŃ NA RZECZ OJCZYZNY, KRAJU I SPOŁECZEŃSTWA, KULTURY I ŚWIATA/ NA SZTANDARY SŁUŻBY NARODOWI WPISANO W 1991 ROKU IDEOWĄ POSTAĆ HASŁA : LEX ET PATRIA, BY – KRZYŻ ŚWIĘTY, ORZEŁ BIAŁY I BIAŁOCZERWONA – POLSKĘ STANOWIŁY , pod opieką ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA.

FRAGMIN pendrive