Bezlitosne zabijanie mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka w ramach wielopokoleniowego projektu Polin

Judeo-sataniści chcą czekać w Polsce na przyjście Mesjasza. Problem w tym, że już nie nadejdzie dla nich ponieważ przeszło 2000 lat temu zjawił się Syn Boga Roda, którego oni zabili w barbarzyński sposób bez winy na zasadzie zbrodni sądowej. Te same metody kary bez winy są stosowane przez nich na ziemi Polaków, a ja Rafał Gawroński jestem żyjącym świadkiem tego ludobójstwa Polaków. Polaków już dzisiaj nazywa się mordercami żydów, a judeo-satanistyczne media rozgłaszają w świecie że to to były Polskie obozy koncentracyjne.

Ta dezinformacja ma służyć jako uzasadnienie do definitywnego rozwiązania kwestii Polski i Polaków w Polsce czyli wymordowania Polaków w Polsce lub zmuszenie do opuszczenie swej Umiłowanej Ojczyzny, którą Polacy zamieszkują od przeszło 10 700 lat. Stworzyli już sobie nawet podstawy prawne to tego ludobójstwa, tj. Ustawą 1066 czyli prawo o bratniej pomocy, a także prawo o stacjonowaniu wojsk okupacyjnych w Polsce na zasadach Wojska Polskiego.

Polin to nazwa wielopokoleniowego projektu zniszczenie Polski jako Ustroju Prawnego oraz ludobójstwo Polaków aby zrobić przestrzeń życiową dla judeo-satanistów. Po opublikowanych badaniach genetycznych dot. Hitlera bezkarne mordowanie Polaków trwa w najlepsze według doktryny „Polska to nienormalność”.

Judeo-sataniści celowo posługują się słowem Polin aby przyzwyczaić Polaków do definicji – „tutaj spocznij”, dlatego m.in. fałszywie deklarują, że słowo Polin to tylko nazwa Polski w języku jidysz, a którego tak naprawdę nie ma, tak jak nie ma języka góralskiego, śląskiego czy innych. Są natomiast gwary społecznościowe, które językami narodowym z definicji nie są. Podchodząc do problemu poważnie zauważymy, że w języku hebrajskim słowo Polin to definicja „tutaj spocznij”.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że jak deklarują sami judeo-sataniści z nieba został zesłany im znak – kartka z napisem Po lin (hebr. פה לין) Istnieje uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, iż ta właśnie kartka posłużyła Królowi Polski jako wynalazek papieru toaletowego.

„Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. To, co mówią o mnie słabe cywilizacje zachodnioeuropejskie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wydałem rozkaz – i każę rozstrzelać każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki – że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Ormian?”

Adolf Hitler

22 września 1939 roku

https://rafzen.wordpress.com/2016/05/09/70-years-of-lies-concerning-self-immolation-of-hitler/

https://rafzen.wordpress.com/2015/03/27/manstein-glowny-strateg-hitlera-byl-rowniez-zydem/

https://rafzen.wordpress.com/2013/01/15/adolf-hitler-was-a-jew-his-dna-this-confirmed/

https://rafzen.wordpress.com/2013/04/19/muzeum-zydow-w-warszawie-zbudowano-na-miejscu-krematorium-kl-warchau/

https://rafzen.wordpress.com/2016/06/01/rabinat-polowy-okupacyjnego-wojska-w-polsce/

https://rafzen.wordpress.com/2010/11/01/kl-warschau-extermination-camp-wieczna-pamiec-o-naszej-rodzinie-upominajacej-sie-o-wolnosc/

Trzeci paragraf tak zwanego L-3 dokumentu zawierającego przemówienie Hitlera brzmi w języku niemieckim:

„Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Dschingis Khan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewußt und fröhlichen Herzens. Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über mich behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben – und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert – daß das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?”

W języku angielskim ten cytat przetłumaczono następująco:

Our strength is our quickness and our brutality. Genghis Khan had millions of women and children hunted down and killed, deliberately and with a gay heart. History sees in him only the great founder of States. What the weak Western European civilization alleges about me, does not matter. I have given the order–and will have everyone shot who utters but one word of criticism–that the aim of {translator: this} war does not consist in reaching certain {translator: geographical} lines, but in the enemies’ physical elimination. Thus, for the time being only in the east, I put ready my Death’s Head units, with the order to kill without pity or mercy all men, women, and children of the Polish race or language. Only thus will we gain the living space that we need. Who still talks nowadays of the extermination of the Armenians?

 

Mitschrift einer Ansprache Hitlers vor Offizieren der Wehrmacht, 22. August 1939

Entschluß zum Angriff auf Polen im Frühling. Ursprünglich Befürchtung, durch politische Konstellation gegen England, Frankreich, Polen zugleich schlagen zu müssen. Auch dieses Risiko hätte getragen werden müssen. Göring hat ja ausgeführt, daß Vierjahresplan gescheitert und wir am Ende, wenn nicht Sieg in kommendem Krieg.

Seit Herbst 1938 … Entschluß, mit Stalin zu gehen. Im Grunde nur drei große Staatsmänner auf der Welt, Stalin, ich und Mussolini. Mussolini, der Schwächste, hat weder Macht der Krone noch der Kirche bremsen können. Stalin und ich die Einzigen, die nur die Zukunft sehen. So werde ich in einigen Wochen Stalin an der gemeinsamen deutsch-russischen Grenze die Hand reichen und mit ihm eine Neuverteilung der Welt vornehmen.

Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Dschingis Chan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewußt und fröhlichen Herzens. Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über mich behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben – und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert – daß das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?

… Polen wird entvölkert und mit Deutschen besiedelt. Mein Polenpakt war nur als Zeitgewinn gedacht. Und im übrigen, meine Herren, ereignet sich mit Rußland ja nur dasselbe, was ich mit Polen durchexerziert habe. Nach Stalins Tod, er ist ein schwerkranker Mann, zerbrechen wir die Sowjetunion. Dann dämmert die deutsche Erdherrschaft herauf. …

Der Angriff und die Vernichtung Polens beginnt am Sonnabend früh. Ich lasse ein paar Kompanien in polnischer Uniform in Oberschlesien oder im Protektorat angreifen. Ob die Welt das glaubt, ist mir scheißegaI. Die Welt glaubt nur an den Erfolg.

Für Sie, meine Herren, winken Ruhm und Ehre wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Seien Sie hart, seien Sie schonungslos, handeln Sie schneller und brutaler als die andern. Die Bürger Westeuropas müssen vor Entsetzen erbeben. Das ist die humanste Kriegsführung. Denn es schreckt sie ab.

Die neue Kriegsführung entspricht der neuen Grenzziehung. Ein Wall von Reval, Lublin, Kaschau nach der Donaumündung. Den Rest kriegen die Russen. …

Und nun: ran an den Feind! In Warschau feiern wir Wiedersehn!

Urząd Rady Ministrów