Veni, vidi, victis; Bergoglio vel Franciszek w Polsce

Podsumowanie wizyty głowy państwa wyznaniowego w Polsce można sprowadzić do tych słów zawartych w tytule. Nie pomogło okno papieskie w Krakowie ani jazda tramwajem czy nawet Oświęcim bez Krzyża. Antypapież został porażony Boskim pocałunkiem śmierci przy ołtarzu`w Częstochowie.

To są znaki które Polacy odczytują pozostając wierni Bogu, a nie zdrajcom wiary. Aby nie być gołosłowny postaram się na konkretnym przykładzie modlitwy ukazać na czym polega zmiana doktryny wiary w Kościele czyli bałwochwalstwa dokonywanego przez samych Papieży.

Czy państwo modlicie się za morderców Polaków ? Ks. Jarzy Popiełuszko zwykł modlić się za matki oprawców, że wydały na świat oprawców Polaków. Natomiast ja pragnę skupić się na działalności Papieży i tym samym całego Kościoła. Od początku wiary w Jezusa była taka modlitwa używana podczas Liturgii Wielkiego Piątku dotycząca dzieci szatana czyli wiarołomnych żydów, a która obowiązywała do 1959 roku.

Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum..

W języku Polskim brzmiała ona następująco:

Módlmy się i za Żydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, wyrwał się z swoich ciemności. Przez tegoż Pana.

W roku 1959 Papież Jan XXIII usunął z modlitwy słowo Perfidis czyli wiarołomnych i od tej pory przez pewien okres czasu modlono się w ten sopsób:

Oremus et pro Iudaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Iesum Christum Dominum nostrum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui Iudaeos etiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eundem Dominum.

W języku Polskim:

Módlmy się także za Żydów: Niech Bóg i Pan nasz usunie zasłonę z ich serc, aby i oni uznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nie odmawiasz Swego miłosierdzia także Judajczykom, wysłuchaj naszych modlitw za ten zaślepiony lud. Niech zaznawszy światła Twej prawdy, którym jest Chrystus, zostanie wybawiony ze swoich ciemności. Przez tegoż Pana.

Papież Paweł VI w 1970 zmienił całkowicie doktrynę modlitwy, która znowu przez kilka lat brzmiała następująco:

Oremus et pro Iudaeis, ut, ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere. Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abrahae eiusque semini contulisti, Ecclesiae tuae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Natomiast w języku Polskim mOdlono się tak:

Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom; wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

We wrześniu 2007 roku zwolniony później z Urzędu przez decydentów Papież Benedykt XVI ponownie zmienił modlitwę, która była jasna i czytelna od zarania Chrześcijaństwa dla wszystkich wierzących w Jezusa Zbawiciela. Wersja kolejnego heretyka:

Oremus et pro Iudaeis. Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

W języku Polskim brzmi ona następująco:

Módlmy się także za Żydów. Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi.

Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

VENI VIDI VICTISPolacy Rodacy Słowianie możecie osobiście przekonać się w jaki sposób judeo-sataniści wkręcają Polaków, Słowian w Talmud i to z fałszem okresu powojennego. W niespełna 48 lat nastąpiła diametralna zmiana modlitw i obecnie każdy katolik jest zmuszony modlić się za Izrael chroniący nie tylko pospolitych oszustów z Polski ale także chroniący morderców Polaków czy ludobójców Narodu Palestyńskiego. Tak więc z całą stanowczością można przyjąć że podzielimy los Jezusa i to już niebawem. Jedyna różnica to będzie taka, że zamiast Krzyża będzie grzyb nuklearny.

Następnemu Papieżowi życzymy aby pozostał w prawdzie jeżeli chce zachować życie wieczne. Jeżeli mu na tym nie zależy tylko na opinii dzieci szatana Ew. Św. Jana 8:44 to proponuję zjazd na hulajnodze z okna papieskiego wprost pod nadjeżdżający tramwaj ale tak aby pojazd szynowy mógł zahamować w odpowiednim momencie, wsiąść do niego i udać się na nabożeństwo w świetle licznych kamer oczywiście.

Już tylko w uzupełnieniu pragnę dodać, że judeo-sataniści nie tylko usuwają Krzyż czy zmieniają modlitwy. W 2005 roku abp. S. Gądecki nakazał usunięcie zabytkowej tablicy pamiątkowej dotyczącej profanacji Hostii przez żydów w Poznaniu. Władysław II Jagiełło z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, pan i dziedzic Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy ufundował z powodu tych tragicznych wydarzeń Kościół Bożego Ciała w Poznaniu gdzie zarówno przed jak i po każdej wyprawie wojennej dziękował Bogu, a były to czasy krwawe na mocy porozumień z Watykanem o bratniej pomocy z tzw. Braćmi z Jerozolimy, którą to dzisiaj nazwali Ustawą 1066.

Oto treść zabytkowej tablicy:

Ty Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?
Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.
Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,
Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy

Rafał Gawroński