Kultura i barbarzyńcy

Mając na uwadze postępujący świat barbarzyństwa nie tylko w Polsce pragnę odnieść się do definicji kultury i barbarzyństwa. W skrócie można to ująć w sposób następujący: jedni budują kulturę dnia codziennego natomiast inni niszczą to co inni zbudowali dlatego nazywamy ich barbarzyńcami.

KULTURA POLAKÓW

Oczywiście wielu pomyli to z kulturą osobistą, bądź z kulturą artystyczną nazywając np. księdza jako osobę kulturalną, posiadającą maniery i ogładę ponieważ nauczono go zachowań ludzkich i może dostosować swój rozwój genetyczny do sprawowanej funkcji lub nie może i wtedy nazywamy księdza pedofilem lub innymi określeniami. Natomiast kultura artystyczna ma to do siebie że jest komercyjna od zarania dziejów ponieważ ktoś musi ją finansować. Jednak ja pragnąłbym napisać coś o części kultury Polaków ostatnich 1000 lat zwaną kulturą chrześcijańską, mianowicie związaną z Krzyżem.

Czym zatem jest kultura ? Kultura oznacza wszelkie właściwe człowiekowi wyuczone i społecznie usankcjonowane sposoby działań i zachowań, a także wytwory tych działań. W zakres kultury wchodzą trzy główne elementy 1/ kultura materialna; 2/ kultura mowy czyli porozumiewania się; 3/ kultura norm społecznych.

O dwóch pierwszych normach nie będę się rozpisywał z prostej przyczyny po pierwsze informacje przekazywane via blog Gawronski Rafzen dla Polaków, Słowian nie są przedmiotem komercji, a jedynie wolnej woli, po drugie porozumiewamy się via internet co jest dla wszystkich oczywiste. Pozostaje zatem rozwinąć kulturę norm społecznych tak aby każdy zdał sobie sprawę, iż Krzyż nie jest własnością Watykanu ani własnością władzy w państwie.

Kultura norm społecznych to przede wszystkim systemy społecznie uznawanych nakazów, zakazów, zaleceń, itp. regulujących stosunki międzyludzkie, tzn. ustalających, jakie są społecznie pożądane, a jakie niepożądane sposoby zachowania się poszczególnych członków społeczeństwa względem siebie w rozmaitych sytuacjach życiowych. Do nich należą wszelkie obyczaje i przepisy dotyczące takich aspektów życia społecznego jak struktura małżeństwa w tym rodziny, pokrewieństwa, moralność płciowa, podział pracy, stosunki własności, struktura władzy politycznej, etykieta towarzyska, wierzenia, praktyki magiczne, obrzędy religijne, wyobrażenia o otaczającym nas świecie i istniejącej przyrodzie. Są to ogólne zasady organizacji i funkcjonowania społeczeństwa ludzkiego. Należy uznać że wszystkie bez wyjątku społeczeństwa ludzkie bez względu na stopień ich zaawansowania technologicznego posiadają kulturę. Nawet kanibale pijący krew niemowląt w celach religijnych posiadają kulturę. https://rafzen.wordpress.com/2012/06/30/obrzezanie-to-kanibalizm/

Co więcej samo istnienie społeczeństwa zorganizowanego na sposób ludzki byłoby niemożliwe  bez istnienia w tym społeczeństwie któregokolwiek z wymienionych wyżej trzech głównych składników kultury: technologii, sposobów porozumiewania się oraz norm społecznych. Kultura zatem jest właściwością specyficznie ludzką i najjaskrawiej odróżniającą człowieka od zwierząt. I tutaj muszę odnieść się do Talmudu gdzie w rozumieniu dzieci szatana Ew. Św. Jana 8: 44 My Polacy Słowianie jesteśmy gatunkiem zwierzęcym i dlatego jest to zasadnicze uzasadnienie dlaczego symbolika Krzyża nie może znajdować się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Innymi słowy pisząc jest zrozumiałe dlaczego judeo-sataniści w Polsce nawołują do nie uczenia dzieci historii Polski ograniczając się li tylko do ludobójstwa żydów dokonanych przez żydów  według religijnego wzorca. Jak wiemy  według źródeł pisanych Mojżesz po zejściu z góry Synaj wymordował 3500 żydów, którzy odmówili jego doktryny Mosaismu i tak jest po dzień dzisiejszy, że swój morduje swego jeżeli ma w tym interes religijny lub inny.

Powracając jednak do zasadniczego tematu należy odnieść się do barbarzyńców. Barbarzyńca to łącznik pomiędzy dzikością, a cywilizacją czyli taki, że nie chce być już dziki ale nie chce się ucywilizować. Zatem niszczy dorobek cywilizacyjny wielu narodów ponieważ jest przekonany że to cywilizacja musi przyjść do niego, a nie on do cywilizacji. Najlepszymi przykładami barbarzyństwa to reżim żydowski Hitlera w Niemczech oraz rewolucja żydowska w Rosji w 1917 roku. W obu przypadkach zniszczono wielowiekową cywilizację chrześcijańską. Polacy z Bożą pomocą usilnie starają się garstkami nieotumanionych osób przeciwstawić niszczeniu w Polsce przeszło 1000 – letniej kultury broniąc Krzyża. Najgorsze w tym jest to, że za wrogów Polacy mają ludzi podających się za przyjacieli kultury chrześcijańskiej lub występujących w jej imieniu.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce