Sumienie w Polsce posiada jeden Ksiądz na 22 640 duchownych

Gdy ks. Stanisław Małkowski mówi o Krzyżu jako prawdzie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie duchowieństwo w Polsce milczy. Interesujące są liczby  tych co przemilczają prawdę zatem są oni kłamcami, ponieważ ten kto milczy jest wspólnikiem kłamstwa.

Dlaczego o tym piszę ? Przyczyna to dać świadectwo prawdzie. W 2010 byłem aktywnym korespondentem mediów polonijnych i dobrze pamiętam gdy nazajutrz po zamachu byłem w Sejmie to słowo ZAMACH było słowem zakazanym. Natomiast wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ukazały wtedy prawdziwą kulturę Polaków na którym Polacy zasiali pole zniczy.

Wracając do domu z Krakowskiego Przedmieścia ujrzałem w bocznej wnęce hotelu Bristol od strony ulicy Karowej grupkę harcerzy z księdzem. Zainteresowało mnie dlaczego wyczekują tam z Krzyżem. Podszedłem i zapytałem dlaczego czekacie z Krzyżem we wnęce zamiast go postawić we właściwym miejscu ? Jeden z harcerzy odpowiedział że czekają na znak czyli odpowiedni moment aby umieścić Krzyż przed pałacem. Odpowiedziałem, powodzenia i poszedłem do domu ze względu na wieczorną porę.

Wtedy tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z powagi czynu umieszczenia Krzyża przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jednak dwie zasadnicze rzeczy muszę napisać. Po pierwsze wraz z harcerzami był ksiądz który milczał gdy pytałem o Krzyż (milczy nadal!), po drugie byli to harcerze, a nie harcerki.

Dlaczego o tym wspominam? Aby dać świadectwo prawdzie. Otóż wszyscy znają losy Adama i Ewy w raju. Wtedy to szatan posłużył się kobietą tak samo jak obecnie, ponieważ to nie harcerze byli wiarołomni tylko wspólnota kłamstwa usuwania Krzyża z przestrzeni publicznej w Polsce, a jedną z głównych ról odegrały harcerki które na lewo i prawo udzielały wywiadów o zgodzie na wyniesienia Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

Zatem niech Polacy, Rodacy, Słowianie pamiętają:

Prawda jest ciągle żywa, natomiast kłamstwo zawsze martwe !

Dane statystyczne dotyczące Kościoła katolickiego wg Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Dane pochodzą z okresu 2000/2001.

Liczba księży diecezjalnych: 22 640 (z czego 21 225 przebywa na terenie Polski a 1415 poza krajem)

Liczba księży zakonnych: 5365

Liczba sióstr zakonnych: 23 939

Alumni diecezjalni: 4736

Alumni zakonni: 2051

Jeżeli pragniecie Państwo poznać prawdę to proszę zapytać duchownego z Państwa Parafii lub biskupa: co sądzi o postawieniu Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ?  Jeżeli zgadza się z potrzebą umieszczenia symbolu 1000-letniej kultury Polaków w miejscu publicznym na Krakowskim Przedmieściu to niech umieści tam Krzyż.

ps. Krzyż nie musi być ze złota wystarczą dwie obrobione drewniane deski.

Philippines Pope Asia

Papież Franciszek, Filipiny, Manilla 16 Styczeń 2015 r.