Kolejna partia tym razem psychiatrów z powołania

Judeo-sataniści mają to do siebie że w polityce zawsze lądują jak kot na cztery łapy. Jakbyście Państwo nie głosowali i tak zostanie wybrany judeo-satanista. Jednak partia polityczna która odsyła mnie do psychiatry jest to dla mnie wyjątkowy komplement.

Przypomnę iż czterokrotnie byłem diagnozowany przez psychiatrów za sprawą polityków i nie stwierdzono u mnie zaburzeń chorobowych , jeden raz w Gdańsku, dwa razy w Elblągu oraz raz w Barczewie gdy stosowano wobec mnie bezprawny areszt 114 dni za rzekome wyłudzenie dopłat rolniczych gdy tymczasem posiadałem Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego. Przeprowadzane coroczne kontrole na moim gospodarstwie nie stwierdziły uchybień w prowadzeniu specjalistycznego gospodarstwa rolnego. Z zarzutów zostałem uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

Muszę dodać że byłem również w więzieniu 45 dni za nie wpuszczenie weterynarza na moje gospodarstwo rolne o którym nawet nie wiedziałem że szwendał się takowy po 77 hektarach w szukaniu nieprawidłowości. Bydło było okolczykowane z paszportami, widoczne na pastwisku i o dziwo w dobrym zdrowiu..

Dodatkowo byłem więziony  6 miesięcy i również na wniosek polityków za złożoną Petycję nr. 1248/2007 do Parlamentu Europejskiego. Teraz zapewne Państwo chcecie wiedzieć jaka to kolejna partia polityczna odsyła mnie do psychiatry oto ona wraz z zarządem oraz współpracownikami.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Wszystkim nawiedzonym politycznie polecam jej program polityczny najwyższych lotów szamba balonowego. Gdy pęknie lub zabraknie wznoszenia wszyscy poczują się świecko demokratycznie zupełnie jak w piekle czyli każdy może sobie protestować leżąc w szambie.

RACJA PL

GŁÓWNE TEZY PROGRAMU

 

 • demokratyczne państwo świeckie  oddzielone od kościołów, zaprzestanie finansowania kościołów z budżetu państwa i samorządów;
 • gospodarka wolnorynkowa o charakterze socjalnym, z zachowaniem ograniczonego interwencjonizmu państwowego, zachowanie własności: prywatnej, państwowej i spółdzielczej;
 • zwiększenie nakładów na naukę;
 • świecka i dostępna dla każdego obywatela edukacja, dostosowana do potrzeb rynku pracy, usunięcie ze szkół nauczania religii;
 • zakaz indoktrynacji religijnej w szkołach, uczelniach.
 • w związku z emigracja zarobkową mającą charakter „drenażu mózgów”, konieczność wprowadzenia obowiązku spłacania kosztów wykształcenia.  Polski podatnik nie może finansować wykształcenia pracowników dla innych krajów; wprowadzenie opłat za wykształcenie wyższe z rozbudowanym  jednocześnie systemem stypendiów  i kredytów;
 • odpartyjnienie  struktur państwa i wprowadzenie  kryterium kompetencji przy obsadzie stanowisk;
 • wzmocnienie roli rządu kosztem urzędu prezydenta;
 • likwidacja Senatu;
 • obniżenie liczby posłów np. do 230 (jak w roku 1935), zakaz łączenia funkcji posła z funkcjami w administracji rządowej i samorządowej,  zmiana roli Sejmu – sejm powinien nadawać kierunki legislacji a nie zajmować się formułowaniem ustaw, poseł musi mieć wysoki poziom intelektualny i nieskazitelną opinię; radykalne  ograniczenie immunitetu;
 • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego m.in.poprzez referendum;
 • domagamy się lustracji wszystkich struktur naszego państwa celem wyeliminowania z nich byłych pracowników UB, SB, TW, WSI, kontrwywiadu i wywiadu PRL . Otwarcia archiwów udostępnienie dokumentacji historykom oraz osobom pokrzywdzonym, które chcą dochodzić sprawiedliwości przed sądem;
 • potanienie państwa przez likwidację struktur niepotrzebnych, uproszczenie podziału administracyjnego kraju poprzez likwidację powiatów, zmniejszenie liczby radnych do 25% aktualnego stanu;
 • walka z korupcją poprzez zmiany systemowe  a nie tworzenie urzędów m.in. poprzez  obsadzenie przez opozycję kierownictwa istniejących struktur kontrolnych państwa, likwidacja CBA reorganizacja pozostałych służb specjalnych zakaz pracy w nich byłych pracowników SB, WSI;
 • demokratyzacja ordynacji wyborczej i zasad kampanii wyborczej w kierunku radykalnego ograniczenia wydatków  budżetu państwa na jej finansowanie, radykalne ograniczenie finansowania kampanii wyborczych partii parlamentarnych z budżetu państwa;
 • stopniowe podnoszenie płacy minimalnej, egzekwowanie kar finansowych progresywnych zależnych od zysków od pracodawców naruszających prawa pracownicze;
 • zapobieganie wczesnemu odchodzeniu z rynku pracy na emeryturę, stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet poprzez zwiększenie finansowego zainteresowania przedłużaniem stażu pracy,  likwidacja prywatnych Otwartych Funduszy Emerytalnych lub wprowadzenie wyboru między OFE i ZUS;
 • zniesienie przymusu ubezpieczenia pracodawcy w ZUS
 • progresywne, nie liniowe,  podatki od dochodów osób prawnych, fizycznych i VAT,  zwolnienie z podatku dochodów w wys. minimum socjalnego na osobę,  podatek dochodowy uzależniony od liczby osób na utrzymaniu podatnika;
 • wprowadzenie podatku dochodowego dla towarowych gospodarstw rolnych np. na bazie dopłat rolnych z Unii Europejskiej;
 • reforma KRUS – wprowadzenie dla rolników składek ubezpieczeniowych uzależnionych od dochodów;
 • przywrócenie  podatku od spadków i darowizn w najbliższej rodzinie;
 • brak zgody na prywatyzację reszty majątku narodowego na dotychczasowych rabunkowych zasadach (energetyki, reszty banków, kopalni, ubezpieczeń, uzdrowisk itd.). Sektor usług publicznych powinien być państwowy – nienastawiony na zysk. Strategiczne sfery gospodarki także powinny być państwowe;
 • równość płci we wszystkich dziedzinach życia, w tym na rynku pracy, m.in. przez wprowadzenie dla ojców połowy urlopu rodzicielskiego nieodstępowanego matce dziecka;
 • zniesienie karalności usuwania ciąży, dostępność edukacji seksualnej, antykoncepcji, badań prenatalnych, aborcji, sterylizacji na życzenie oraz zapłodnienia in vitro;
 • likwidacja „becikowego” w aktualnej formie. Doprowadziło ono do gwałtownego wzrostu urodzeń w środowiskach patologicznych, plagi pozostawiania noworodków w szpitalach;
 • dofinansowanie państwowych domów dziecka zamiast rodziny zastępczej;
 • zmiany systemowe w organizacji  ochrony  zdrowia – likwidacja marnotrawienia środków, podniesienie płac niższego personelu;
 • jesteśmy przeciwni legalizacji związków partnerskich,
 • zasada zrównoważonego rozwoju państwa w zakresie ekologii, promowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona  przyrody, humanitarny stosunek do zwierząt, zakaz  GMO, brak zgody na budowę elektrowni atomowych
  brak zgody na prywatyzację lasów;
 • zwiększenie mecenatu państwa nad kulturą wysoką, realizacja misji przez media publiczne, dostęp do mediów publicznych  wszystkich opcji politycznych;
 • usunięcie z kodeksu karnego art. 196 obraza uczuć religijnych;
 • radykalne zmiany w prawie autorskim, skrócenie okresu wypłacania tantiem spadkobiercom do np. 30 lat  po śmierci autora,   ograniczenie dyktatu firm o charakterze monopolistycznym  w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • armia z poboru,oparta o kadrę zawodową,  świecka, wycofanie wojsk z Afganistanu,  usunięcie z wojska Ordynariatu Polowego. Kapelani powołani tylko podczas prowadzenia działań wojennych.
 • unikanie kary więzienia na rzecz innych form kary np. konfiskaty majątku, grzywny czy świadczenia pracy, radykalne zmniejszenie liczby więźniów, maksymalna liczba osadzonych zbliżona do średniej w krajach zachodnich UE;
 • Wystąpienie z Uni Europejskiej.
 • zmiana stosunków z USA z wasalnych na partnerskie, brak zgody na budowę amerykańskich baz w Polsce.
 • wypowiedzenie Konkordat.
 • legalizacja miękkich narkotyków w celach leczniczych.
 • zakaz szczepień i stosowania produktów farmaceutycznych uważanych za szkodliwe.
 • zwrot miejsc kultu wyznawcom Słowiańskiej wiary rodzimowierczej.

Zupełnie jakbym czytał Talmud o gojach czyli zwierzętach zwłaszcza tutaj: « zniesienie karalności usuwania ciąży, dostępność edukacji seksualnej, antykoncepcji, badań prenatalnych, aborcji, sterylizacji na życzenie oraz zapłodnienia in vitro; »

Tutaj mamy jeszcze politykę typu gender czyli kobiety na traktory, a chłopy do żłobków czyli  « równość płci we wszystkich dziedzinach życia ».

Natomiast tutaj mamy jeszcze jednych handlarzy cudzesami ale jak zaznaczają na innych warunkach jak dotychczasowe czyli « brak zgody na prywatyzację reszty majątku narodowego na dotychczasowych rabunkowych zasadach ». Oczywiście że jest to prawda ponieważ gdy dojdą do władzy to warunki muszą zmienić się na ich korzyść. Nie będzie nikt niczego prywatyzował gdy kasę będą zgarniać ci co tę władzę utracili.

Ale na koniec prawdziwy rodzynek debilizmu partyjnego w stylu niewolnika czyli jak nie zapłacisz to nie wyjedziesz – « w związku z emigracja zarobkową mającą charakter „drenażu mózgów”, konieczność wprowadzenia obowiązku spłacania kosztów wykształcenia.  Polski podatnik nie może finansować wykształcenia pracowników dla innych krajów; wprowadzenie opłat za wykształcenie wyższe z rozbudowanym  jednocześnie systemem stypendiów  i kredytów; ».

Szanowni partyjniacy z racji słowiańskiej drenaży mózgów możecie co najwyżej pocałować Polaków w cztery litery i tak to będzie jeszcze dla was nobilitacja.

ps.

Pojawił się wątek widoczny na zdjęciu o Ali Babie lub Babie Ali czy ktoś zna źródło historyczne ? Jeżeli tak to poproszę o link.PIC_0179