Wicemarszałek Sejmu Terlecki współwinny dokonanego czynu z art. 217A Kodeksu Karnego ?

pic_0516Jak Państwo sami możecie zauważyć śledząc uważnie ten dowód materialny dokonanego kolejnego sejmowego przestępstwa na legalnie przebywającego na terenie Sejmu zaproszonego gościa i widocznego na jego piersi identyfikatora napada osobnik najprawdopodobniej bliski współpracownik wicemarszałka Sejmu niejakiego Terleckiego naruszając jego nietykalność cielesną.

W mojej opinii Wicemarszałek Sejmu nie interweniuje mimo prawnego obowiązku i wiedząc, iż jest to czyn karany uwzględniony w Kodeksie Karnym. Terlecki używa słów « Panie Krzysztofie » natomiast po chwili wspiera napastnika słowami cyt: »Panie Krzysztofie, bardzo proszę ». Zaproszony gość kończy swój słuszny apel dot. zaniechań władzy i odchodzi. Poza kamerami zostaje znowu napadnięty tym razem przez Straż Marszałkowską i zostaje przemocą usunięty z terenu Sejmu.

Dziwi mnie zachowanie Straży Marszałkowskiej wyrzucającego z Sejmu pokrzywdzonego Polaka zwłaszcza, że Sejm jest monitorowany całodobowo, a na nagraniu jednoznacznie widać, iż brutalnie wyrzucona z Sejmu osoba nie była ani agresywna i w sposób bierny broniła się przed wściekłymi atakami kolejnego dewianta za publiczne pieniądze. Jak widać w świecie bandytyzmu diabelska postawa służalczości jest na porządku dziennym i w świecie tym faktycznie ustalone prawo nie obowiązuje. Straż Marszałkowska jest powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa dialogu wszystkim legalnie przebywającym w Sejmie osobom bez dyskryminacji, dlatego przy wejściu do Sejmu są obecne dwie formacje BOR; który jest powołany li tylko do ochrony władzy oraz przedstawiciel Straży Marszałkowskiej. W tym konkretnym przypadku przypadku mamy zachowanie Straży Marszałkowskiej w stylu wyrzucenia z żydowskiej knajpy osobnika, który po kilku głębszych oznajmia że nie lubi żydów.

Marszałek Sejmu nie interweniując jednoznacznie do swego współpracownika słowami aby powstrzymał się od używania przemocy i aby zaniechał takiego postępowania niezgodnego z prawem jest współwinny dokonanego czynu naruszenia nietykalności cielesnej.

W tym stanie rzeczy Marszałek Sejmu Terlecki jest współwinny dokonanego przestępstwa na zasadzie Art. 18 w związku z Art 217 a Kodeksu Karnego Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Miejsce zdarzenia oraz okoliczności przemawiają jednoznacznie na korzyść pokrzywdzonego. Konferencja prasowa odbywała na korytarzu Sejmu mimo, iż do tego typu wygłaszania oświadczeń jest przeznaczona osobna sala. Marszałek wiedząc o tym podjął się jednak korytarzowej rozmowy z wieloma ludźmi w większości reprezentujących środowiska mediów. W takiej sytuacji dobrze wiedział że w każdej chwili każdy legalnie przebywający na terenie Sejmu człowiek zechce skorzystać z przysługującemu mu art. 54 Konstytucji RP.

Art. 54.

  • Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  • Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

W przypadku tego zdarzenia art. 18 par. 3 Kodeksu Karnego jest oczywisty . Przecież bez wcześniejszych uzgodnień dot. fizycznego atakowania rozmówców i odwracania uwagi od niekorzystnych pytań ten młody osobnik nie podjąłby się takiego działania.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Sprawa jest na tyle poważna i precedensowa, a polegająca na wyrzucaniu z Sejmu na zasadzie prowokacji i bezprawia zaproszonych gości partii podobno opozycyjnych przez partię władzy.

Zobacz również :

https://rafzen.wordpress.com/2015/08/12/ile-jest-warte-dziecko-dla-judeo-satanistow/