Żydzi zostali ewakuowani z Generalnej Guberni tuż przed rozpoczęciem działań wojennych między Rosją i Niemcami

Polen, Ghetto Warschau, Juden auf LKW

Długo skrywana prawda potwierdza fałsz II wojny światowej. Oświęcim był obozem tranzytowym i to potwierdza moją tezę, iż większość z 900 000 żydów z Generalnej Guberni wyjechało transportami do Związku Radzieckiego po czym już po rzekomo zakończonej wojnie na dokumentach zamordowanych Polaków wrócili do Polski w ramach repatriacji z terenów wschodnich zagrabionych po dzień dzisiejszy.

Judeo-sataniści z Niemiec mordowali jedynie całe rodziny żydowskie, które śmiały przyjąć Katolicyzm i do tego służyła im żydowska Policja w gettach. Żydzi zostali ewakuowani tuż przed wybuchem wojny w głąb Związku Radzieckiego. Potwierdzają to komunikaty JTA, Jewish Telegraphic Agency (Żydowskiej Agencji Telelgraficznej) z czasów wojny.

Komunikat JTA z 26 lipca 1942 roku podaje, że około 80% żydów z miast okupowanych przez Niemców zostało ewakuowanych w głąb Rosji zanim miasta te dostały się pod okupację niemiecką. Dotyczyć to musiało, także terenów Rzeczypospolitej okupowanych przez Sowietów po 17 września 1939 roku.
Potwierdza to komunikat JTA z 11 listopada 1942, który podaje, że żydzi stanowią 40% obywateli polskich, którzy znaleźli się na terenie Rosji.
Komunikat JTA z 2 lipca 1943 roku MÓWI WYRAŹNIE, ŻE 1.600.000 ŻYDÓW ZOSTAŁO EWAKUOWANYCH PRZEZ RZĄD SOWIECKI ZE WSCHODNIEJ POLSKI, a około 150.000 dotarło do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów zamorskich.
« …about 1,600,000 were evacuated by the Soviet Government from Eastern Poland and subsequently occupied Soviet territory and transported far into the Russian interior and beyond the Urals. About 150,000 others managed to reach Palestine, the United States, and other countries beyond the seas.”
http://archive.jta.org/1943/07/02/archive/russia-helped-1750000-jews-to-escape-nazis-says-james-n-rosenberg
Najciekawszy jest jednak komunikat JTA z 27 sierpnia 1943 roku, w którym żydzi podają, że uratowanych zostało prawie 2.000.000 miliony żydów:
1.800.000 uratowanych zostało przez EWAKUACJĘ w głąb Związku Sowieckiego, a 180.000 żydów uratowało się poprzez EMIGRACJĘ.
JUŻ WTEDY, w sierpniu 1943 roku, ŻYDZI WIEDZIELI, że z ogólnej liczby żydów w Europie w wysokości 8.300.000, od momentu wybuchu wojny 3.000.000 żydów zostało zgładzonych poprzez planowane głodzenie, pracę przymusową, deportacje, pogromy i metodyczne mordy, i tu proszę uważać, W ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIEMCÓW CENTRACH EKSTERMINACJI WE WSCHODNIEJ EUROPIE, a drugie tyle, czyli pozostałe 3.000.000 żydów, wprawdzie jeszcze wtedy żyło, ale zdawało sobie sprawę z tego, że zostaną zgładzeni. Przynajmniej na papierze.
http://archive.jta.org/1943/08/27/archive/balance-sheet-of-nazi-extermination-of-jews-prepared-for-conference-delegates
Źródło:
https://forumemjot.wordpress.com/2014/04/28/sowieci-ewakuuja-zydow-archiwum-zydowskiej-agencji-prasowej-jta-ujawnia-gdzie-sie-podziala-wiekszosc-brakujacych-wybrancow/

duda-demokracja-talmudyczna-001