Zdechł Szymon Perski

Zdechł białoruski żyd niejaki Szymon Perski, wróg Polski i Polaków, ludobójca semicki i jak to bywa w aktualnej formie fałszowania laurek niejaki Duda pełniący w Polsce rolę Uzurpatora wypowiada się w imieniu Polaków. Co za bezczelne i prowokatorskie wobec Nas Polaków Słowian wprowadzanie w błąd światowej opinii społecznej !!!

Szymon Perski urodził 02 sierpnia 1932 roku w Wiszniewie w województwie Nowogródzkim, które obecnie jest pod okupacją judeo-satanistów z Rosji i teraz województwo nazywa się obwód miński, Białoruś. Współodpowiedzialny za rozcinanie brzuchów ciężarnych kobiet uchodźców Palestyńskich na terytorium Libanu. Liczba ofiar oceniana jest na ok. 3500, z czego większość stanowili starcy, kobiety i dzieci.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_Sabrze_i_Szatili

Jest on odpowiedzialny za bezprawne pozyskanie broni jądrowej przez Izrael ukryty w Dimonie / Izrael.

https://rafzen.wordpress.com/2012/10/31/israels-secret-illegal-nuclear-weapons/ https://rafzen.wordpress.com/2015/08/01/the-secret-factory-of-death-in-israel/

Szymon Perski to także laureat Wojennej Nagrody Nobla. Przypomnijmy iż tą samą nagrodą została uhonorowana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowo-Syjonistyczna z Polski w dniu 5 października 1983  za wypowiedzenie wojny Polakom, która delegowała swego najlepszego szpiega niejakiego Lecha Wałęsę w ramach zapłaty za swoją pracę.

Dodatkowo należy również zaliczyć już w czasach obecnych innego beneficjenta zarobkowego Wojennej Nagrody Nobla pełniącego funkcję Gubernatora w koloni Izraela w Ameryce Płn. Husaina Obamę, twórcę państwa islamskiego. Środki finansowe z tej « Nagrody » zostały przekazane państwu islamskiemu.

Tak więc cały ten Komitet Noblowski wspiera nie tylko wojny ale również  pośrednio finansuje wrogów cywilizacji europejskiej deklarując, iż wspiera działania umacniania pokoju na świecie.Gdyby Komitet Noblowski wspierał działania pokojowe zwrócił by się do beneficjentów o zwrot pozyskanych środków finansowych , a swe decyzje anulował.

Kancelaria fałszowania prawdy historycznej opublikowała taką to depeszę kondolencyjną:

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Szymona Peresa, Prezydenta i Premiera Państwa Izrael. Składam w imieniu Narodu Polskiego, oraz własnym, wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu po stracie tego wybitnego męża stanu, jednego z najbardziej szanowanych i znanych polityków w Izraelu i na świecie.

Urodzony w II Rzeczypospolitej, po wyemigrowaniu w latach 30-tych XX wieku, był jednym z przedstawicieli pokolenia założycieli Państwa Izrael, którzy podjęli się tworzenia państwowości izraelskiej na terenie mandatu Palestyny. Wraz z Jego odejściem Naród Izraelski utracił wybitnego polityka, który niejednokrotnie brał odpowiedzialność za walkę o przetrwanie i pokój dla swego kraju.

Społeczność międzynarodowa żegna dziś lidera światowego formatu, który rozumiejąc zagrożenia w regionie zdołał wnieść atmosferę nadziei do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i został za to uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

Pamiętamy również jego zasługi w kształtowaniu pozytywnego klimatu we wzajemnych relacjach oraz starania na rzecz budowania zrozumienia i współpracy między Polską a Izraelem. Podstawą jej była wspólnota losów i najlepsze wielowiekowe tradycje współżycia Polaków i Żydów, a także pamięć wspólnego dramatu podczas niemieckiej okupacji. Podkreślał przekonanie o potrzebie utrwalania przyjaźni między naszymi krajami i Narodami z myślą o przyszłych pokoleniach. Niech to przesłanie zawsze pozostanie aktualne i żywe. Wierzę, że wyznaczony przez Szymona Peresa kierunek polityki będzie kontynuowany przez Jego następców, z korzyścią dla państwa żydowskiego, jego mieszkańców i sąsiadów.

W tych trudnych chwilach żałoby łączymy się w smutku z Narodem Izraelskim.

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Nie jest to pierwsze i zapewne ostatnie fałszowanie rzeczywistości w wykonaniu Dudy. Jak powszechnie wiadomo prawy i sprawiedliwy Andrzej Duda zalegalizował fałszywe miejsce śmierci Prezydenta Polski śp. Ryszarda Kaczorowskiego składając hołd pod sarkofagiem gdzie widniał napis, iż Prezydent Kaczorowski miał umrzeć w Katyniu.

https://rafzen.wordpress.com/2015/08/09/andrzej-duda-i-watykan-falszuja-prawde-o-polsce-i-polakach-dowody-materialne/

 

Remember the Fallen 12K run at Devils Lake, N.D.