Mongołowo w Polsce

Pragnę Państwu przedstawić dokument w jaki sposób Piękna i Szlachetna Polska stała się mongolskim kaganatem za sprawą judeo-satanistycznych najeźdźców z Rosji żydowskiej po 1945 roku.

Na tym dokumencie posiadamy utrwalony apel dzieci o nie sprzedawanie ich za granicę. Apel został przedstawiony wicemarszałkowi Sejmu okupacyjnego w Polsce za pośrednictwem legalnie działającej Fundacji. Prezes Fundacji został bezprawnie zaatakowany przez asystenta wicemarszałka po czym wezwana na miejsce zdarzenia Straż Marszałkowska ponownie napadła na apelującego wyrzucając go z Sejmu okupacyjnego.

No tak ale jak powinna zachować się Straż Marszałkowska gdy widzi dwóch osobników szarpiących się na terenie Sejmu gdzie prowadzi się dialog ustny natomiast dialog przemocy jest zabroniony ?

W pierwszej kolejności rozdzielić delikwentów na bezpieczną odległość tak aby nie mogli nawet pluć na siebie. Następnie zażądać wyjaśnień od obu osobników. Gdyby to było niemożliwe z racji emocji zaprowadzić ich w ustronne miejsce i tam próbować wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz po zapoznaniu się z nagraniem kamer ustalić wstępnie przyczyny konfliktu. W tym konkretnym przypadku została naruszona nietykalność cielesna Prezesa Fundacji więc wezwać Policję celem sporządzenia notatki służbowej ze zdarzenia aby nie okazało się jak to zwykle bywa, że ofiarą jest funkcjonariusz publiczny zamiast prawdziwie poszkodowanego. Następnie zabezpieczyć kopię z monitoringu służący jako dowód w sprawie. Pouczyć obu aby unikali na terenie Sejmu bezpośredniego kontaktu z sobą oraz niezwłocznie powiadomić Marszałka o zdarzeniu oraz posła który zaprosił Prezesa legalnie działającej Fundacji do Sejmu. To od nich będzie zależało co stanie się następnie czy poproszą aby opuścili teren Sejmu czy też w dalszym ciągu będą mogli tam przebywać.

Na dokumencie widzimy w jaki sposób interweniuje Straż Marszałkowska. Działania Straży polegają na przyłączeniu się do agresji wywołanej przez asystenta wicemarszałka i brutalnym oraz bezprawnym wyrzuceniem Prezesa z terenu Sejmu. Czyli mamy sprawstwo pomocnicze dot. nietykalności cielesnej karane przez Kodeks Karny. To są właśnie metody szkoleń i doradztwa interwencyjnego rodem z piekła lub jak kto woli Izraela gdzie mordercy lub ludobójcy pozostają bezkarni jeżeli działają w interesie władzy judeo-satanistów.

Drugi dokument dot. obywatelskiego projektu ustawy dot. legalnego zabijania dzieci w Polsce przez środowiska mongołów popierające okaleczenia dzieci i picie krwi dzieci w celach religijnych . Obywatelski projekt Ustawy nie zabraniał ale znacznie ograniczał tego typu proceder co już na wstępie dyskwalifikował go jako taki, ponieważ zabijanie lub okaleczanie ludzi i tak jest zabronione, a zwłaszcza dzieci.

https://rafzen.wordpress.com/2012/06/30/obrzezanie-to-kanibalizm/

Aby móc skutecznie walczyć z zabijaniem dzieci należy po pierwsze wykluczyć tych wszystkich, którzy taki proceder tolerują, tolerowali lub brali w nim czynny udział na takiej samej zasadzie jak wyklucza się sędziów którzy są stroną w sprawie. Następnie należy formalnie zdefiniować nazewnictwo i zmusić media pod odpowiedzialnością utraty licencji ogólnokrajowej aby zabijanie dzieci nie nazywały aborcją ponieważ takie określenie to fałsz intelektualny na takiej samej zasadzie jak określenie hitlerowcy lub bolszewicy gdy tymczasem to zwykli judeo-sataniści z Rosji i Niemiec podający się oszukańczo za bezwyznaniowców.

Po tym wstępie proszę zobaczyć następny dokument opublikowany już przez media okupacyjne w Polsce. Nie zobaczymy na nim błagalnego apelu o nie sprzedawanie Polskich dzieci za granicę ale kohortę mongołów uniemożliwiających prowadzenie legalnie obradującej Komisji Sejmowej. W tym przypadku nie przerwano obrad Komisji i nie wezwano Straży Marszałkowskiej aby uspokoić krewkich gości i posłów, natomiast policzono (jakim sposobem?) głosy i odrzucono Obywatelski projekt.

Najzabawniejsze w tym mongolskim spektaklu jest uzasadnienie, iż powołani do stanowienia prawa podobno dla ogółu deklarują, iż w tym przypadku takiej właśnie Ustawy, każdy z posłów lub senatorów posiada własne sumienie i niech zdecyduje sam co do jej losów. W takim razie po jaki czort oni tam zasiadają skoro zdecydowana większość miłujących i szlachetnych Polaków ma własne sumienie i prawa żadnego po takowej deklaracji stanowić nie należy. Zatem obecne prawo zwane fałszywie aborcyjnym jest stanowione dla ludobójców Polaków i Polskich dzieci w celu legalizacji mordowania dzieci i konsumpcji szczątków !

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/glosowanie-nad-ustawa-antyaborcyjna-awantura-w-komisji-sprawiedliwosci/tq4qy2

uciekinierzy