Ludobójstwo Polaków w Polsce – dowody

SAMSUNG CSC

Trzydniowy protest Polaka z Małopolski, Pana Włodzimierza Knurowskiego zakończył się kompromitacją władzy, która schowała się w swych gmachach zakazując swym podwładnym zajmowania się sprawą ludobójstwa Polaków w Polsce. Judeo-sataniści wychodzą z założenia że to nie oni są odpowiedzialni za wieloletnie represje wiec nie oni będą zajmowali się przeszłością. To taka sama doktryna dewiactwa gdy Tusk wysłał archeologów na upozorowane miejsce katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem aby pozbierali ludzkie szczątki. W końcu każda trumna przywieziona do Polski musiała być tej samej wagi, a tutaj tak poważny inwestor jak Carlsberg nie będzie płacił rolnikowi w Polsce za szkody wywołane przez zaniechanie w działaniu o co oskarża Pan Knurowski.

Przypomnę że ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy ».
Obecne uregulowania prawne ograniczają zbrodnię ludobójstwa do grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych , natomiast wyłącza się z zakresu prawnego grupy zdefiniowane politycznie.