Jak USA wspierały rewolucję talmudyczną w Rosji.

Kto dopomógł Trockiemu i Leninowi dotrzeć do Rosji aby przeprowadzić tam rewolucję ? Trocki przebywał przed rewolucją w Nowym Yorku i nie posiadał żadnego źródła dochodu. Profesor Antony C. Sutton podsumował jego dochody z okresu gdy tam przebywał. Cały jego dochód opiewał na symboliczną kwotę ok. 600 USD Mieszkał jednak w luksusowym apartamencie posiadając swego szofera z limuzyną. Dla ciekawości podam, iż Trocki w apartamencie posiadał m.in. lodówkę co w tamtych czasach uchodziło za rzadkość. Mówimy cały czas o czasie przed 1917 rokiem.

Swoją drogę do rewolucji w Rosji rozpoczął od Nowego Yorku skąd udał się do Kanady mając przy sobie dużą kwotę jak na tamte czasy, 10 tysięcy USD w złocie. Nie ulega wątpliwości, iż w kapitał rewolucyjny został wyposażony w Nowym Yorku. Brytyjczycy wiedząc dokładnie kim jest Trocki oraz co planuje, a mianowicie rewolucję w Rosji zatrzymali go w połowie drogi do Kanady. Decyzja władz w Londynie była jednoznaczna: umieścić z powrotem Trockiego na statku i umożliwić kontynuowanie podróży. Zatem Woodrow Wilson który wydał Trockiemu paszport wraz z talmudyczną finansjerą z Nowego Yorku oraz brytyjski Foreign Office umożliwiły przeprowadzenie rewolucji w Rosji w wyniku, której dokonano mordu rytualnego na całej Rodzinie Carskiej w Jekaterynburgu.

W tym samym okresie Lenin przebywa na emigracji w Szwajcarii i jak wszyscy wiedzą przejechał przez Niemcy w słynnym już specjalnie zabezpieczonym pociągu pod kuratelą talmudycznej generalicji. Jak wiemy z materiałów archiwalnych w II żydowskiej wojnie światowej brało udział po stronie Niemiec ok. 150 tysięcy judeo-satanistów głównie ulokowanych w Gestapo oraz SD, natomiast I żydowska wojna światowa obfitowała tym, że ok. 22 tysięcy żydów walczących po stronie Niemiec zostało zabitych.

Z ustaleń wynika, iż dla „ludu” Niemcy toczyli wojnę z Wielką Brytanią ale gdy dochodzimy do spraw żydowskich nagle dwie strony wspierają kluczowe postacie rewolucji w Rosji, Trockiego i Lenina. Judeo-sataniści w Rosji w liczbie ok. 10 tysięcy potrzebowali jednak pomocy z zewnątrz i ją otrzymali od Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

Na szczególną uwagę zasługuje misja Czerwonego Krzyża do Rosji w 1917 roku. W większości byli to bankierzy, prawnicy oraz biznesmeni oraz oczywiście dwóch lekarzy. Misja Czerwonego Krzyża została sfinansowana przez Williama Boyce Thompsona skarbnika oraz szefa jednego z banków Rezerwy Federalnej w USA. Władze Czerwonego Krzyża były przeciwne wysyłaniu misji do Rosji z prozaicznego powodu, iż mieli już jedną misję w Rumuni, która świetnie się sprawdzała. William Boyce Thompson nie tylko zagroził czerwonemu krzyżowi brakiem wsparcia finansowego ale wyłożył środki finansowe na realizację « Misji » Czerwonego Krzyża do Rosji.

Kiedy uświadomimy sobie kim byli członkowie tej wyprawy wojennej po złote runo Słowian zobaczymy na liście „misjonarzy” bankierów, prawników z Wall Street oraz ludzi z tzw. establishmentu Wall Street. Faktycznym celem tych zakonspirowanych bandytów cywilizacyjnych było znalezienie się na miejscu i stworzyć swego rodzaju logistykę dla rewolucji czyli kupię, sprzedam zamienię dla rewolucji: zniszczę, spalę, zbankrutuję dla ich oponentów. Innymi słowy pisząc Misja Czerwonego Krzyża była jedynie częścią operacji rewolucji talmudycznej w Rosji i dlatego miała swe fałszywe cele.

Należy prześledzić transfery środków finansowych aby uzmysłowić sobie że misja nie była misją tylko wyprawą bandycką po dobra Narodu Rosyjskiego czyli Słowian. I tak milion dolarów przesłano z Morgan Company w Nowym Yorku do Piotrogrodu i pochodziły one od Williama Boyce Thompsona. Kiedy judeo-sataniści rozpoczęli już rewolucję talmudyczną w Rosji niezwłocznie lobby żydowskie naciskało Departament Stanu aby wysłać broń dla walczących tam ich ziomali, a był to rok 1918.

Profesor Sutton odnalazł dokument w Departamencie Stanu, a był to telegram w którym Trocki zwracał się do Departamentu Stanu aby ten przesłał do Rosji instruktorów z armii amerykańskiej w celu wyszkolenia nowej talmudycznej armii. Departament Stanu wysłał oczywiście broń, karabiny i środki militarne. Jak twierdzi Profesor odpowiedź na ten telegram Trockiego została usunięta z dokumentów.

W 1918 roku judeo-sataniści kontrolowali Moskwę i Piotrogród zwany dzisiaj Leningradem Militarnie bez pomocy z zewnątrz nie byli w stanie pokonać rdzennych Rosjan oraz Czechów, którzy wówczas przebywali na terenie Rosji oraz Japończyków. I tak żołnierze amerykańcy wkroczyli na teren Rosji aby przejąć kontrolę nad koleją transsyberyjską oficjalnie motywowali to uniemożliwieniem zajęcia terytorium Wschodniej Syberii przez Japończyków. Celem armii amerykańskiej na Syberii było utrzymanie Kolei Transsyberyjskiej do czasu, aż judeo-sataniści będą na tyle silni aby móc ją przejąć. Całą operację wojenną zrobiono bardzo skutecznie ponieważ Czesi zostali ewakuowani z dala od linii kolejowej natomiast Japończycy na wieść o tym pozostali w Mandżurii. Po uzgodnieniach z USA Brytyjczycy wycofali się z Syberii. Tak więc militarnie zarówno Wielka Brytania jak również USA wspierały rewolucję talmudyczną w Rosji.

New York Times w 1919 roku napisał: cyt: „Nareszcie bolszewicy zdobyli Władywostok-daleki koniec Syberii w pobliżu Japonii, gdzie lokalny komisarz skierował do amerykańskiej armii podziękowania za wsparcie rewolucji. Należy zwrócić uwagę na to, iż są to całkowicie odmienne informacje od tych które możemy znaleźć w podręcznikach. Definicja wkroczenia armii amerykańskiej do Rosji jest przedstawiana na zasadzie fałszu intelektualnego i mówi ona, że amerykanie wkroczyli do Rosji w okresie rewolucji aby być neutralnym !!!

Judeo-sataniści nigdy by nie opanowali Rosji gbyby nie mieli wsparcia Wielkiej Brytanii oraz USA, bowiem mieli zbyt dużo wrogów i to nie tylko zewnętrznych. Słowianie z tzw, Białej Rosji czy chociażby Ukraińcy nie przepadali za judeo-satanistami podobnie jak wiele innych grup etnicznych w Rosji i nie tolerowali dzieci szatana. Należy jeszcze raz dobitnie powtórzyć: iż nigdy by nie przeprowadzono rewolucji talmudycznej w Rosji z sukcesem gdyby nie wsparcie całej światowej diaspory judeo-satanistów i nie ma do tego nawet cienia wątpliwości.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze to, że głód w Rosji był następstwem zabicia części struktury społecznej zarządzającej dobrami podczas gdy wielu z tzw. personelu technicznego po prostu uciekło z Rosji to mamy sytuację z którą judeo-satanisci bez wsparcia z zewnątrz nigdy by sobie nie poradzili. Fabryki zostały zamknięte kraj głodował, a w 1922 roku sam Lenin stwierdził że to już koniec rewolucji i dlatego musiał zginąć.

Na podstawie zdjęć z Instytutu Hoovera można zauważyć, że fabryki w Rosji nie zostały zniszczone gdy tymczasem fałszywie wmawia się ludziom, iż były one tak zniszczone że nie mogły funkcjonować. Po prostu judeo-sataniści nie potrafili zarządzać tymi fabrykami. Zatem mając na miejscu National Chase Bank, Averell Harriman, National Bank i reprezentację całej finansjery z Wall Street w ramach fałszywej misji amerykanie dostali od 250 do 300 koncesji i to amerykanie rozpoczynają realizację wyprawy po złote runo Słowian.

Należy zauważyć że przemysł w Carskiej Rosji był na bardzo wysokim poziomie, gdy tymczasem z podręczników można dowiedzieć się iż do czasu rewolucji przemysł w Rosji był zacofany i tylko rewolucja dokonała wielkiego postępu. Jest to kompletna bzdura.

Rosjanie w roku 1913 mieli dwa własne modele pojazdów, rosyjskich automobili gdy tymczasem judeo-sataniści nigdy nie posiadali rodzimego automobilu natomiast wszystkie pochodziły z Zachodu. Rosja Carska wyprodukowała pierwszy samolot w 1916 roku i miał on skrzydła dłuższe od obecnego Boeinga 747. Tę historię tożsamości Rosji judeo-sataniści wymazali na takiej samej zasadzie jak wymazano historię Polski przed przyjęciem Chrześcijaństwa.

Należy zauważyć iż pod względem technologicznym Rosja Carska była na poziomie reszty świata. Rozwój zacofania technologicznego rozpoczął się z dojściem judeo-satanistów do władzy w wyniku krwawej rewolucji. I tak dopiero pierwszy plan pięcioletni powstał dopiero w 1929 roku na okres do 1933 roku. W tym miejscu należy zauważyć, iż każda fabryka zbudowana wówczas w Rosji była fabryką wybudowaną przez zachodnie firmy. Nie było takiej fabryki aby zbudowali ją judeo-sataniści swoim sumptem w tym okresie planu pięcioletniego. Wszystkie fabryki budowali inwestorzy spoza Związku Radzieckiego i tak np. Ford zbudował fabrykę w Gorki i gdy tylko zagraniczni inżynierowie opuścili fabrykę zaczęto tam budować pojazdy wojskowe. Podsumowując każda fabryka czy elektrownia zbudowana została podczas planu pięcioletniego przez firmy amerykańskie, ale były też brytyjskie, francuskie, niemieckie, a nawet japońskie.

Drugi plan pięcioletni judeo-sataniści chcieli skopiować z pierwszego jednak z zasobami jakie posiadali było wtedy to niemożliwe.i dlatego zwrócili się do diaspory z prośbą o pomoc by móc powtórzyć pierwszy plan 5-letni w ilości powstałych fabryk. I tak np.: Douglas Aircraft Company dał takie wsparcie. Sprzedał im tylko jeden samolot DC3 i cały system do samodzielnego montażu tych samolotów oraz różnego rodzaju duplikaty, części zapasowe itp. co niezbędne aby mogli ruszyć z produkcją. Był to okres trudny bowiem dojście do władzy w Niemczech żyda berberyjsko-aszkanzayjskiego o znanym nazwisku Hitler  również wymagało wsparcia industrialnego.

Na podstawie prac naukowych Profesora A. Suttona 

american-aegle-001