Watykan z Izraelem właścicielami Polski.

mosaism-in-world

W Krakowie odbyła się mosaistyczna ceremonia składania ofiary zgodnie z rytuałem jakie ustalił sam Mojżesz. Ofiarę z Prezydenta Lacha Kaczyńskiego można porównać do wynaturzenia jakim było bez wątpienia złożenie żydowskiego strażnika wszech-czasów niejakiego Lenina. Obaj mają z zaświatów strzec ukradzionego dobra wspólnego Słowian. Jedyna różnica to taka, iż w Moskwie Lenina pochowano „wspólnotowo” natomiast Lecha Kaczyńskiego złożono prywatnie. Ale co to za różnica skoro i tak Słowianie nic z tego nie mają. Jedynie co im zostało to stanąć za judeo-satanistyczne pieniądze i wyrżynąć się wspólnie w III żydowskiej wojnie światowej ku radości gawiedzi z piekła rodem.

Jest jeszcze jedna alternatywa pogonić okupantów z Polski, Rosji i wszystkich krajów Słowiańskich i utworzyć Ligę Słowian na zasadach równości i wolności gdzie własność publiczna jest własnością większości, a nie wrogiej Słowianom mniejszości. No tak ale zaraz odezwą się głosy o rasizmie i ksenofobii. Muszę odpowiedzieć tak jak to czynią judeo-sataniści; na krępujące pytania odpowiadają pytaniem. Czyż nie jest formą apartheidu członkostwo Polski w Unii Europejskiej ? Czy równość w Unii Europejskiej oznacza że rolnik w Polsce otrzymuje 25% mniej dopłat od innych ?

Wspólnota międzynarodowa powinna ścigać i osądzić nie tylko Aleksandra Kwaśniewskiego ale także pośmiertnie Lecha Kaczyńskiego i wydać orzeczenie w sprawie podpisania Traktatu Lizbońskiego, który z mocy prawa posiada wadę prawną ponieważ członkostwo Polski w struktury Unii Europejskiej odbyło się z naruszeniem prawa międzynarodowego w tym przypadku ściganego karnie apartheidu.

Nie może być tak aby Wspólna Polityka Rolna była narzędziem niszczenia rolników w Polsce. Przypomnę czym jest apartheid, który błędnie kojarzony jest z rasizmem między białą rasą i czarną.

Apartheid jest to nierówny rozwój społeczny na danym obszarze prawnym.

Regulację wspólnotowe stawiają rolników Polsce np.: do swych sąsiadów w różnicy utraty środków finansowych co najmniej 250 % w okresie 10 lat innymi słowy pisząc rolnik w Polsce jest zmuszony swą  sytuacją finansową do wysłania swoich dzieci na roboty niewolnicze do tych krajów które otrzymują wyższe dopłaty rolnicze.

Tak w skrócie mamy opisaną formę kryminalną Unii Europejskiej jednak tytuł odnosi się do dwóch państw wyznaniowych karających śmiercią za nieposłuszeństwo. Nawet Ministrowie w tych państwach publicznie deklarują iż mordowali ludzi. No cóż taki kraj takie obyczaje ale czy Polacy Słowianie chcą na swej odwiecznej ziemi tolerować takich właśnie dwóch braci w wierze ?

Jednego fałszywie podającego nie tylko daty od stworzenia świata i posługującego się prawami kryminalnymi Talmudu, natomiast drugi z braci porzucił głoszenie prawdy o swym starszym bracie z przyczyn nowych regulacji prawnych II Soboru Watykańskiego i w imię poprawności nie tyle politycznej stał się koalicjantem Mosaismu.

Jeżeli zdamy sobie sprawę z okupacji Polski to np: jednoznacznie będziemy patrzeć dlaczego właściciele chcą aby ich przyszły lud niewolniczy został zaszczepiony, dlaczego odbiera się dzieci z powodu ubóstwa – ponieważ ubóstwo nie kreuje bogactwa które można by odebrać w okresie późniejszym zatem można odebrać im dziecko, które warte jest ok. 2 mln. dolarów, dlaczego okupanci mogą więcej, a Polacy w Polsce są marginesem społecznym, dlaczego za spalenie kukły okupanta idzie się do więzienia, a za spalenie męża Marzanny już nie, dlaczego Polacy nie mogą nabywać gruntów rolnych natomiast okupanci mogą, itd.

Gdyby jednak Polacy Słowianie powiedzieli: dosyć wynocha do swoich krajów to okupanci w tym przypadku bracia ten starszy i ten młodszy zaopatrzyli się w Ustawę kryminalną 1066 o bratniej pomocy.

Już na końcu podam za oficjalnymi mediami reżimowymi, iż uroczystość na Wawelu miała charakter prywatny. Z tego wniosek że zamordowany Lech Kaczyński słusznie deklarował w Izraelu że Polacy biorą udział w nie swoich wojnach czyli robią prywatę za pieniądze Polaków, a on jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych jest kolaborantem tej prywaty nie sprzeciwiając się wysyłaniu żołnierzy z Polski. Stąd rozumiemy że uroczystość na Wawelu miała charakter prywatny skoro Uzurpator Duda był tam także prywatnie za publiczne pieniądze. Podsumujmy zatem:

Prezydent jest prywaciarzem: Kościół jest prywaciarzem, Gminy żydowskie są prywaciarzami to gdzie do cholery jest właściciel ?

I tym pytaniem zapraszam wszystkich Polaków Słowian w cokolwiek wierzą aby każdy z osobna odpowiedział sobie szczerze zgodnie ze swoim sumieniem.