Patologia miesięcznicy warszawskiej

SAMSUNG CSC

Spektakl Urzędowej przemocy zaprezentowały dwa judeo-satanistyczne ugrupowania polityczne w celu ograniczenia swobód Polaków do zgromadzeń. Jeżeli ktoś nie zna prawdziwych intencji okupantów Polski i Polaków łatwo ulegnie iluzji,  że jedni drugim przeszkadzają gdy tymczasem jest to świetnie zorganizowana operacja ustanawiania nowych mosaistycznych relacji społecznych kreowanych przez zawodowych demonstrantów, urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Proszę zauważyć garstkę ludzi którzy przyszli tam jedynie pomodlić się i zapalić znicz za zamordowanych w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

W uzasadnieniu w/w tezy należy podać, iż swobód Polaków w Polsce ubywa zamiast przybywać, natomiast w sposób zakamuflowany rozprzestrzenia się mosaistyczna doktryna Talmudu.

Krzyż na trotuarze, menora w pałacu !