Adwentowa Rewolucja w Polsce

SAMSUNG CSC

W Polsce jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji talmudycznej. Na czym ona polega i jaki posiada cel ? Otóż rewolucja adwentowa która jest realizowana na Naszych oczach jest wytworem sztucznej konfrontacji społecznej tej samej grupy etnicznej, którzy chcą wpoić Polakom fikcyjne różnice doktrynalne w polityce.

Jakaż to jest np. różnica między szefem nowoczesnej bandy Petru, a uzurpatorem Dudą ? Otóż Drodzy Polacy, Rodacy, Słowianie, toć to żadna różnica ponieważ reprezentują oni tę samą opcję Unii Wolności, przypomnę partię o charakterze kryminalnym i zdezawuowaną przez społeczeństwo.

Opisując niejako bazę struktury okupantów należy zauważyć typowy dla judeo-satanistów sposób ograniczania praw Polaków w Polsce, który odbywa się w sposób ciągły i niezależnie od tego kto sprawuje władzę. To dlatego m.in. najwięksi zbrodniarze mordujący bezbronnych Polaków tylko dlatego że strajkowali nigdy nie ponieśli zasłużonej kary. W ich mniemaniu jest to normalne zachowanie władzy sądowniczej, ponieważ Talmud nakazuje karać niepokornych śmiercią. Gdyby władza w Polsce była sprawowana przez Polaków liczba mieszkańców Izraela gwałtownie by wzrosła przyczyniając się do wzrostu gospodarczego tego ludobójczego kraju, natomiast zbrodniarze Polaków zostaliby osądzeni zgodnie z odwiecznym prawem Wiecu Sprawiedliwości tj. z udziałem ławy przysięgłych składającej się z jednolitej genetycznie grupy osób. Sądy gdzie judeo-satanista sądzi innego judeo-satanistę to plucie Polakom w twarz ! Dzieci oraz najbliższą rodzinę ludobójców Polaków poproszono by opuścili Polskę zabierając im paszporty i tym samym pozbawiając ich obywatelstwa, tak jak to czyniła władza żydowska w Polsce w stosunku do Polaków m.in. mojej osoby. Obecnie zaś Naszych Bohaterów nazywają żołnierzami wyklętymi sprzedając ich czarne szmaty z tymi upokarzającymi Polaków napisami.

Dzisiaj kolejny raz zauważyłem jaki jest skład etniczny manifestacji pod Sejmem, wielu nawet nie mówiło po Polsku i są to z pewnością ci obywatele RP, którzy otrzymali paszporty w Izraelu. Widziałem rodziców podwożące samochodami swoje dzieci poczęte na krwi Polaków oraz bandy zboczeńców z kolorowymi flagami lub innymi transparentami. Celem rewolucji adwentowej jest pozbawienie definitywnie Polaków możliwości posiadania swej reprezentacji politycznej oraz definitywne rozwiązanie kwestii Polaków w Polsce lub jak kto woli dorżnięcie watahy.

Partia PiS będąca u władzy celowo zapala ogniska sprzeciwu społecznego tak aby ich opozycja mogła się wykazać i uchodzić wśród mniej rozwiniętych obywateli RP za jedyną opozycję w Polsce. Tak było z Trybunałem Konstytucyjnym, który dodatkowo wydawał decyzje we własnej sprawie potwierdzając, iż jest stricte Trybunałem Talmudycznym i tak jest dzisiaj gdzie od przeszło ćwierć wieku dziennikarze wchodzili do Sejmu na podstawie uzyskanych uprawnień , natomiast wprowadzone regulacje przez Kuchcińskiego naruszają zdecydowanie art. 54 Konstytucji dając argumenty rzekomej opozycji.

Muszę zauważyć że rewolucje w Polsce, nam Polakom są obce kulturowo na takiej samej zasadzie jak zamachy stanu zatem należy opisać w jaki sposób Polacy spędzają ten okres czasu.

Wśród Nas Polaków okres ten nazwany później przez Kościół Adwentem był czasem szczególnego zacieśniania więzi klanu rodzinnego. Kobiety organizowały wspólne darcie pierza i przędzenie natomiast mężczyźni kończyli wspólnymi siłami zwózkę drzewa na okres zimy . W tym okresie odbywało się też swatanie młodych par.

Adwent w Kościele katolickim to okres poprzedzający Boże Narodzenie, liczący od 23 do 28 dni. Trwa on pomiędzy czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia łącznie obejmuje zatem 4 niedziele. W 2016 roku Adwent rozpoczął się 27 listopada. Pierwsza niedziela Adwentu stanowiła również początek kościelnego roku liturgicznego. Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie narodzenia Chrystusa, a nigdy nie był to okres chaosu politycznego. Nawet za czasów militarnej okupacji żydów z Rosji mawiało się: « zima wasza, wiosna nasza ».

Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adventus” znaczy tyle co „przyjście”. Okres ten został ustanowiony w Kościele w IV wieku, podczas Synodu w Saragossie w 380 roku. W VI wieku papież Grzegorz Wielki zalecił, by Adwent trwał cztery tygodnie. Okres ten niemal od samego początku miał mieć radosny wydźwięk oczekiwania na narodzenie Zbawiciela i nigdy nie był okresem nienawiści etnicznej ale jednocześnie jednak powinien skłaniać do refleksji i pokuty, a nigdy do burd rewolucyjnych. Już na marginesie należy dodać iż Policja ze szczególną dbałością trzyma swoje środki przymusu bezpośredniego w zakamarkach jak np: pałki aby czasami goje nie pałowali żydów biorących w manifestacji ponieważ to byłoby świętokradztwo podnosić pałę na dzieci szatana i  czysty antysemityzm ! Judeo-satanisci natomiast rezerwują sobie przywilej strzelania do Polaków gdy świętują 11 listopada odzyskanie « NIEPODLEGŁOŚCI »

Mając powyższe na uwadze można z pełną świadomością ogłosić że aktualna sytuacja w Polsce jest sztucznym tworem fikcyjnej polityki ludzi nienawidzących Jezusa, Polaków oraz Naszego Ducha Wolności w myśl publicznie reprezentowanej tezy cyt: « Polska to nienormalność ».

Ce diaporama nécessite JavaScript.