KOD profanuje Pomnik Armii Krajowej

SAMSUNG CSC

Warszawa; 21 grudnia 2016 to dobry czas Adwentu na umieszczenie mecew żydowskich przed Sejmem i ogłosić że to czynią Polacy. Polacy nigdy nie mają takich nagrobków wystarczy wejść w Polsce na cmentarz. Zdarzają się wyjątki ale to margines społeczny. Jak wiemy cmentarze w Talmudzie są miejscem świętym ale rytualnie nieczystym i dlatego  judeo-sataniści profanują Pomnik Armii Krajowej.