Chiny pentagramowe mocarstwo

Pentagram to nieodłączny symbol identyfikacji judeo-satanistycznej. Obecnie trzy największe mocarstwa USA, Rosja i Chiny identyfikują się z satanizmem poprzez nawiązywanie do tego diabelskiego symbolu. Tak więc jeżeli trwająca III żydowska wojna światowa przerodzi się w otwarty konflikt zbrojny z pewnością można będzie ją nazwać wojną pentagramów z tym wyjątkiem że Rosja odeszła od szatańskiej czerwonej gwiazdy na rzecz brunatnego orła dwugłowego.

Doniesienia o mającym rzekomo nastąpić otwartym konflikcie zbrojnym między USA i Chinami lub Rosją zależne jest od decyzji dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/. Jak wiemy Izrael zwrócił się do pentagramowych mocarstw aby postawić świątynię szatana w Jerozolimie w miejscu gdzie stoi obecnie meczet Al Aksa. Wiadomo iż takową przychylność otrzymają, a uzasadnione jest to tym że społeczność muzułmańska została z premedytacją wciągnięta w konflikt terroryzmu aby ją zdyskredytować.

Przypomnę iż: terroryzm jest realizowany przez służby specjalne wielu państw bezpośrednio lub za pomocą uzależnionych od nich kolaborantów, którzy są natychmiast zabijani po dokonaniu aktu terroru w celu osiągnięcia globalnego zniewolenia ludzkości.

Społeczność wyznawców żydowskiej książeczki zwanej Koranem jest tak napiętnowana terrorem że podzieli ona los reżimu żydowskiego w Niemczech. Jak wiemy społeczność żydowska po wygnaniu Cesarza z Niemiec przejęła władzę w tym kraju adoptując Słowiańskie symbole oraz doktryny. Posługując się na skalę masową terminologią rasy aryjskiej tożsamej Słowianom wespół z żydami z Rosji zorganizowali masowe mordowanie Polaków lub deportacje z rdzennych Naszych ziem, gdy tymczasem ewakuowali oni w głąb Rosji społeczność żydowską z terenów Polski fałszywie uświadamiając światu iż to żydzi byli przedmiotem eksterminacji na terenie Polski.

Trudno negować mordowanie żydów w tym okresie jednak zabijanie ich w większości przypadków było podyktowane odstępstwem od wiary i nawróceniem zgodnie z wolą Boga Roda, który posłał żydom swego syna Jezusa aby ci nawrócili się i nie spożywali w celach religijnych ciała ani krwi ludzkiej. Jezus zaproponował żydom spożywanie w celach religijnych chleba jako ciała ludzkiego oraz wina jako krwi ludzkiej.

Żydzi którzy nawracali się na nauki Jezusa byli niezwłocznie zabijani wraz z całymi rodzinami według wzorca Mojżesza. Wiemy że po zejściu z góry Synaj Mojżesz wymordował przeszło 3.5 tysiące żydów ze względu na odstępstwo od wiary dzieci szatana. Żydzi ewakuowani z Polski do obozów dla uchodźców w Rosji żydowskiej powrócili do Polski najczęściej pod zmienionymi tożsamościami natomiast Polacy wywiezieni w głąb Rosji tam pozostali.

Chińskie mocarstwo pentagramowe posiada dużą społeczność wyznawców nie tylko czerwonej książeczki Mao Tse-tunga ale lektury napisanej przez żydów dla społeczności arabskiej w związku z utratą kontroli nad rozwojem chrześcijaństwa. Napisanie Koranu było podyktowane potrzebą zatrzymania postępującego nawracania społeczności semickiej na wiarę Jezusa czyli na prawdę. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy w Chinach gdzie prawda jest okrutnie karana poprzez grabież organów ludzi dążących do prawdy. Judeo-sataniści mający wpływ na ludzi posługujących się dziełem żydów zwanym Koranem mają możliwość nie tylko w Rosji siać zamęt cywilizacyjny ale również w Chinach.

Przypomnę wszystkim Polakom iż za pomoc muzułmanom podczas planowanej inwazji na Europę, a zatrzymanej dzięki m.in. Królowi Polski pod Wiedniem Cesarz Leopold I wygnał z Wiednia przeszło 400 rodzin żydowskich. Rodziny te osiadły głównie w Berlinie powołując marionetkowego króla Prus zachowując znaczące wpływy decyzyjne do dnia dzisiejszego. Dojście Hitlera do władzy nie byłoby możliwe gdyby ta społeczność się temu sprzeciwiła, a obecna polityka zapraszania wyznawców Mosaizmu do Niemiec jest realizowana za pomocą tej samej społeczności.

SAMSUNG CSC

01 stycznia 2017 roku w Warszawie ludzie chcący się samodoskonalić protestowali pod ambasadą pentagramowego mocarstwa w Warszawie. Falun Gong lub zwana inaczej Falun Dafa uczy prawdy, cierpliwości i życzliwości. Pojęcia abstrakcyjne dla satanistów identyfikujących się pentagramem. Dążenia judeo-satanistów to wola powrotu do stanu zezwierzęcenia ludzkości stąd nie tylko rytualna pedofilia czy zoofilia lub np. zabijanie dzieci nienarodzonych aby wyszarpanymi szczątkami ludzkimi smarować sobie gęby w celach rzekomo kosmetycznych.

Posiadanie władzy na wolnymi ludźmi na świecie i decydowania o życiu i śmierci każdego człowieka z osobna jest doktryną judeo-satanizmu.

Dopóki będą istnieć nawet tak małe grupki osób jak te pod ambasadą Chin w Warszawie ludzkość nigdy nie upadnie.

Czy to coś złego być coraz lepszym ?

Ce diaporama nécessite JavaScript.