Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze to trybunał talmudyczny.

Gdy czytam różne opracowania dot. wydarzeń po podpisaniu kapitulacji 8 maja 1945 roku mam wrażenie że Polska przed 1939 rokiem to był kraj żydowski. Sprawy Polski i Polaków oraz napaści reżimów talmudycznych z Rosji i Niemiec nie są eksponowane natomiast prawie zawsze możemy przeczytać że II wojna światowa to była sprawa żydowska oraz innych narodowości.

Polska nie jest inną narodowością, Polska jest macierzą Narodów Europy natomiast Polacy są jedynymi dziećmi prawdziwego Boga Roda, który nas powołał do życia ok. 10 700 lat temu / naukowo udowodnione fakty przez kilka międzynarodowych zespołów genetyków /.

Stąd wtłaczanie fałszywych informacji ma za cel uśpienie opinii publicznej, która domagałaby się prawdy.

Taką ukrytą prawdą jest wielowiekowa realizacja polityki talmudu gdzie dla realizacji założeń fanatycznych dewiantów są dokonywane wyrafinowane zbrodnie połączone z mordami rytualnymi. Judeo-sataniści generalnie takich zbrodni dokonują w ich święta stosując sobie znany kalendarz oraz numerologię talmudyczną aby lepiej ukryć wielowiekowe zboczenie cywilizacyjne.

Pragnę Polakom Słowianom zakomunikować iż Nasze sprawy nigdy nie zostały rozpoznane zgodnie z prawem, a powołany Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze miał za zadanie realizację założeń talmudycznych. Mam tu na myśli sprawę mordu rytualnego w Katyniu czy KL Warschau. Sprawę Katynia w czasie funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze reprezentowali albo mordercy Polaków albo żydzi albo jedni i drudzy w jednym. Tak też było w przypadku KL Warschau.

Zgodnie z prawem Polska powinna wystąpić na forum ONZ z apelem o powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dot. sprawy Katyńskiej oraz KL. Warschau z wnioskiem o wykluczenie sędziów i prokuratorów narodowości żydowskiej na podstawie ujawnionych i dostępnych informacji że wykonawcami tego mordu rytualnego na Polakach trwającego 40 dni i 7 niedziel byli żydzi.

To wtedy dowiemy się kto jest prawdziwym przyjacielem Polski i Polaków Słowian.

Powracając do zasadniczego wątku dzisiejszej publikacji pragnę Państwu przedstawić trzy mordy talmudyczne zaczynając od sprawy tzw. Estery poprzez Jezusa i kończąc na Norymberdze.

Są to fakty świadczące iż żydzi słusznie nazwani przez Jezusa dziećmi szatana /Ew. Św. Jana 8:44 / nigdy nie powinni sprawować jakiejkolwiek władzy w Polsce ze względu na wrogość doktryn rasizmu talmudycznego do Polaków. Tymczasem wraz z Watykanem brutalnie okupują oni Polskę bezczelnie wysysają ostatnie grosze z niewolniczej pracy Polaków. Każdy kto ujawnia charakter kryminalny władzy w Polsce zostaje skazany na śmierć fizyczną lub cywilną !!!

Z przekazów rabinicznych możemy dowiedzieć się iż niejaka Estera została specjalnie wyszkolona i przygotowana przez swojego stryjecznego brata Mardocheusza aby odegrała znaczącą rolę dla społeczności żydowskiej. Jak wiemy na spotkanie z Królem Kserksesem I (486-465 przed Chr.) trzy dni pościła. Takie zachowania sprzyjają stosunkom sodomicznym i jako członkini haremu Króla była tak przygotowana jak aktualnie przygotowują służby Mossadu agentki do odegrania znaczącej roli w danym państwie z pomocą relacji seksualnych opartych na miłości francuskiej, stosunku prokreacyjnym oraz sodomicznym. Jak wiemy Estera nie tylko zyskała serce Króla ale również królestwo ponieważ w wyniku tych relacji w niespełna rok po ich spotkaniu dokonano mordu politycznego i zamordowano najbliższego współpracownika Króla głównego zarządcę Hamana oraz jego dziesięciu synów. W sumie dziesięciu powieszonych jak 16 października 1946 roku.

Sprawę powieszenia Jezusa za dłonie i nogi, a którą nazywano fałszywie ukrzyżowaniem na takiej samej zasadzie jak nazywa się obecnie reżimy talmudyczne z Niemiec i Rosji reżimami hitlerowskim lub bolszewickim nie będę opisywał z powodów oczywistej znajomości faktów. Przypomnę tylko że w Norymberdze również były trzy szubienice jak na Golgocie.

Samą sprawę wykonania wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze warto komentować nie tylko dlatego że został ujawniony cały proceder fałszu intelektualnego aby ukryć prawdziwe motywy wywołania żydowskiej wojny światowej ale wyroki, a zwłaszcza ich wykonanie pokazują, iż powinniśmy śledzić i monitorować poczynania żydów oraz ludzi zależnych od nich w skali światowej według ich kalendarza i obchodzonych świąt.

10-sons-hamann

Takie wskazania i oznaczenie znajdziemy np. w Księdze Rodzaju. Jeżeli napotykamy na zmianę wielkości pisowni to znajdziemy ukryte znaczenie tekstu. Jeśli zbadamy listę synów Hamana, zauważamy, że trzy litery są napisane mniejszym charakterem pisma. Wyodrębnione z całości trzy litery pokażą Nam żydowski rok 5707  czyli rok 1946, rok w którym dziesięciu zarządców danego kraju powieszono.

I tak w Norymberdze z 23 zbrodniarzy wojennych 12 zostało skazanych na śmierć; 10 faktycznie zostało powieszonych jak w przypadku synów Hamana ponieważ jedenasty popełnił samobójstwo, a był nim niejaki Hermann Göring.

Jeżeli Państwo macie za mało informacji pośrednich dodam, iż w dniu przeprowadzonej egzekucji w Norymberdze 16 października 1946 roku było żydowskie święto Hoszana Raba Wielka Hosanna czyli siódmy dzień żydowskiego święta Sukkot i 21 dzień miesiąca tiszri, podczas którego procesja chodzi siedem razy wokół synagogi po czym uderza gałązkami o ziemię.

Ciała powieszonych jak również i zwłoki Hermanna Göringa, zostały oficjalnie poddane kremacji przy Ostfriedhof w Monachium, natomiast prochy zostały rozrzucone w rzece Izar /Isar/ prawego dopływu Dunaju. W świetle tych faktów mamy prawo przypuszczać iż dokonano rytualnego żydowskiego całopalenia na tych osobnikach jako ofiara dla ich boga.

Mając na uwadze powyższe na szczególną uwagą zasługuje opinia eksperta policyjnego Komendy Stołecznej w Warszawie, który na podstawie ogólnodostępnych zdjęć sporządził opinię kryminalistyczną dot. Feldmarszałka Wilhelma Kaitla. Dowodzi on w niej, iż widoczne obrażenia na ciele człowieka który podpisał kapitulację nie występują w przypadku powieszenia za szyję.

Oto ta ekspertyza:

keitel-detention

WILHELM KEJTEL / KAJTEL / ur. 22 09 1882 , niemiecki feldmarszałek, za zbrodnie II Wojny Światowej skazany na śmierć przez MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY w NORYMBERDZE.

W archiwum i dokumentacji rozpoznawczej /DETENTION RAPORT/ znajdują się dwa procesowe zdjęcia w mundurze, a face, profil. Z adnotacjami KAITEL WILHELM 316350003 22 JUNE 1945 REGULAR ARMY GERMAN/ DETENTION RAPORT/.

Wilhelm Kejtel w 1901 roku wstąpił do artylerii polowej . Uczestnik I Wojny Światowej jako oficer frontowy. Od 1916 roku zaangażowany do prac pułku. W RAJCHU 1926 -1933 dowódca Sztabu Generalnego/ OBERKOMANDO der WERMACHT / O.K.W/ Po wybuchu II Wojny Światowej brał udział w najważniejszych działaniach wojennych -W TYM W AGRESJI NA POLSKĘ -1 09 1939 ROK. Z racji swoich doświadczeń i pozycji sztabowej, 22 06 1940 roku prowadził negocjacje o zawieszeniu broni z FRANCJĄ.

Odpowiedzialny personalnie za zbrodnie wojenne na jeńcach rosyjskich poprzez wprowadzenie represji wśród aresztowanych w obozach koncentracyjnych na skalę dziesiątek tysięcy osadzonych osób.

POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ 8.05.1945 ROKU W IMIENIU III RZESZY PODPISAŁ AKT BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI NIEMIECKICH SIŁ ZBROJNYCH. 13 MAJA 1945 ROKU – ZOSTAŁ ARESZTOWANY.

Na procesie norymberskim sugerował, że działaniami swoimi próbował łagodzić rozkazy Adolfa Hitlera i wprowadzać bardziej cywilizowane formy wojny. Jednak jako oficer sztabowy III Rzeszy uważał Adolfa Hitlera za geniusza strategii i wojny.

JAK WIELU ZBRODNIARZY II WOJNY ŚWIATOWEJ – KEJTEL ZOSTAŁ OSĄDZONY I SKAZANY NA ŚMIERĆ, PRZEZ POWIESZENIE WYROKIEM MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU WOJSKOWEGO W NORYMBERDZE.

Skierował do Trybunału prośbę o mamine egzekucji na ROZSTRZELANIE. Prośbę odrzucono. Przed wykonaniem wyroku napisał autobiografię.

WYROK WYKONANO 16 X 1946 ROKU POPRZEZ PUBLICZNE POWIESZENIE, WRAZ Z INNYMI, NA SPECJALNIE PRZYGOTOWANYM PODWYŻSZENIU SZUBIENICZNYM. Sam proces pozbawienia czynności życiowych był kontrolowany przez specjalnie delegowanych lekarzy z USA i Rosji / 16 X 1946/.

NIESTETY, PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI I SKUTKÓW, W OBECNYM CZASIE – nie istnieje lub nie jest dostępny. Z przypowieści wynika ,ze ŚMIERĆ KLINICZNA zdecydowanie wystąpiła po upływie wielu minut. Cywilizacyjna konstrukcja prawna – do niedawna dopuszczała prawnego pozbawienia życia sprawców najgroźniejszych zbrodni skierowanych przeciwko państwu, człowiekowi lub wartościom. Jedną z metod zgładzenia była technika wieszania, które podporządkowano regułom działania i technikom prawnym.

Na czym polega TECHNIKA ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE ?

Organizm ludzki zbudowany jest z szeregu wyspecjalizowanych tkanek odpowiedzialnych za czynności życiowe. Jednymi z nich są funkcje oddychania poprzez przenoszenie tlenu do pozostałych organów oraz tkanek gdzie najczulszymi bywają tkanki mózgowe. Brak krążenia, a za tym i brak tlenu życiowego powoduje systematyczne obumieranie tkanki mózgowej , co w patologii medycznej zwany UDAREM.

Egzekucja wywołuje ten efekt śmierci obywatelskiej w zamierzony sposób poprzez splot kilku czynników, aż po śmierć kliniczną.

Wzdłuż ludzkiej szyi , po lewej i prawej stronie przebiegają tętnice szyjne, a wraz z nimi sploty nerwów błędnych zwanych SYNAPSAMI. Działanie agresji /ucisk, uderzenie/ na nerw błędny wywołuje EFEKT ZATRZYMANIA AKCJI SERCA, co zatrzymuje proces krążenia krwi i brak dostarczania życiodajnego tlenu do tkanek mózgowych./ ISTOTA ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE/

Podobny efekt zaniku czynności krążenia wywołuje agresja /uderzenie lub ucisk/ na Splot Słoneczny, przy sercu za mostkiem żebrowym /Stąd wyspecjalizowane uderzenia sportów walki w boczne części szyi krawędziami dłoni lub krótkim skutecznym ciosem pięści w okolice splotu słonecznego/.

Jedyną funkcją ratunkową jest przywrócenie akcji krążeniowej serca, co z oczywistych względów nie ma zastosowania podczas wykonywania wyroku śmierci. Śmierć przez powieszenie wywołuje bezwład ciała i ustąpienie mięśni zwieraczy , co powoduje wynaczynienie moczu i zawartości z jelit pokarmowych. / TO jedne z klasycznych objawów i cech śmierci, przez powieszenie. Pojawia się TZW. BRUZDA WISIELCZA – jakościowo, w zależności od tego jak była założona pętla: TYPOWO, CZY ATYPOWO .tzn. z tyłu wzdłuż kręgosłupa lub z boku wzdłuż tętnic i synapsów. Występuje pośmiertny bezwład ciała, wychłodzenie wyraża się pewną funkcją temperatury otoczenia. Pojawiają się cechy śmierci PLAMY OPADOWE z tzw. RĘKAWICZKAMI oraz inne w zależności od układu ciała. Cięższe fragmenty ciała np. żuchwa z uwagi na bezwład ulega opuszczeniu, co może powodować jednocześnie wydobywanie się języka na zewnątrz wraz ze śluzem nosowym i śliną z ust. / ŚMIERĆ przez powieszenie z użyciem worka powoduje złagodzenie pojawiania się BRUZDY WISIELCZEJ – PIERWSZEGO, NIEPODWAŻALNEGO ZNAMIONA ŚMIERCI WYWOŁANEJ PRZEZ POWIESZENIE.

Specjalnie sporządzony – wytrzymały sznur wisielczy w części dolnej jest zapleciony w tzw. PĘTLĘ SAMOZACISKOWĄ. Górna część sznura jest utwierdzona do wystającego ramienia tzw .SZUBIENICY.

Skazaniec, któremu winno się z różnych względów / humanitarnych, medycznych, technologicznych, zakładają WOREK NA GŁOWĘ, który w efekcie zmniejsza znamiona wzrokowe BRUZDY WISIELCZEJ. Skazaniec ustawiony jest na TZW. ZAPADNI z zaciśniętym sznurem na szyi. Zwolnienie zapadni powoduje, ze ciało pod wpływem siły ciążenia wpada w szczelinę , a następnie po naciągnięciu się sznura zwisa bezwładnie, aż do skutku śmierci klinicznej.

Jeżeli egzekucja ma charakter prawny i instytucjonalny to zdjęcie z szubienicy powinno odbywać się poprzez odcięcie sznura od drzewca szubienicy. Takie przykłady oglądać można na fotografiach dokumentalno-historycznych wobec skazanych na śmierć przez powieszenie.

Na zwłokach podobnych do fotografii kryminalistycznej W. KEJTLA występują znamiona śmierci w postaci rozległych ciemnych wybroczyn z ust i głowy, co z natury rzeczy nie powinno pochodzić jako znamiona śmierci przez powieszenie. Oznacza to dowodnie, ze wobec w/w zachodziły jakieś bliżej nieokreślone akty siły , przemocy powodujące urazy naruszające i uszkadzające powłoki ciała, wraz wynaczynieniem krwi, która w tym czasie posiadała swoje ciśnienie. Kolejność wykonywania egzekucji wskazuje na to, ze konstrukcja szubienicy nie posiadała wad technicznych, bo inni byliby także dotknięci podobnymi urazami. Szukanie przyczyn powyższego jest obecnie niemożliwe z powodu braku stosownych protokołów niezbędnych przy wykonywaniu dziejowych aktów sprawiedliwości.

Sama śmierć zadana przez powieszenie ze względów kulturowych i cywilizacyjnych wywołuje zjawiska grozy. Dotknięci tym procesem chowani byli na cmentarzach w osobnym porządku. W porzekadłach i legendach, śmierci samobójcze traktowane były jako podłe i były przypisywane woli i i wpływowi DIABŁA. Nawet ewangeliczna zdrada JEZUSA CHRYSTUSA przez JUDASZA ISKARIOTĘ znalazła swój finał w samobójstwie przez powieszenie / TRZYNASTY UCZEŃ MESJASZA ZBAWICIELA ŚWIATA /.

Warto pamiętać, że w cyklu procesu norymberskiego pojawiają się pierwiastki symboliki wiary chrześcijańskiej. I tak podwyższenie szubieniczne zbudowane było na pomoście wyposażonym w trzynastostopniowe schody oraz trzy szubienice

W ostatnich słowach skazańcy utrzymywali, ze DZIEJOWY NORYMBERSKI AKT SPRAWIEDLIWOŚCI NOSI W SOBIE CECHY I ZNAMIONA FESTIWALU ŚWIĘTA PURRIM. Są obecnie ważne okoliczności kiedy Świat propagandy i prasy, z determinacją powiela informacje mające w sobie cechy KŁAMSTWA OŚWIĘCIMSKIEGO podającego światu nieprawdziwe o historii i faktach OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ, będących miejscem cywilizacyjnych zbrodni zrodzonych i realizowanych przez NIEMIECKĄ TRZECIĄ RZESZĘ lat II WOJNY ŚWIATOWEJ jako sprawcze narzędzie władzy nad ludzkością świata.

Wide ŚWIĘTO PURIM [ ESTERA – HAMAN] [EST 9,25,32}/ Purim, jedno z dwóch świat żydowskich nadane przez Rabinat. V w.p.n. Radosne Święto Żydowskie wynikłe z intrygi ESTERY wobec Hamana. W ostateczności za spór religijny Haman zostaje wplatany w intrygę gwałtu na Esterze i w konsekwencji POWIESZONY, a jego 10 synów pozbawionych życia. W konsekwencji intryga rozgrywa się na tle zabijania 75 000 ludzi {EST. 9,16}

Oto okoliczności jakie kulturowo kojarzono też z wyrokami norymberskimi Do dyskusji nad faktami i porządkiem Świata,

Janusz A. Zieliński -Warszawa.

/ -/ technik kryminalistyki w stanie spoczynku,

dead_wilhelmkeitel

W tym stanie rzeczy wieszanie ludzi faktycznie pochodzi od diabła, a konkretnie od dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/

Rafał Gawroński