Protest przeciwko wojnie w Donbasie

W wielu krajach na świecie jednocześnie, również w Polsce pod ambasadą judeo-satanistów z Ukrainy, Al. Szucha w Warszawie odbędzie się protest przeciwko wojnie w Donbasie w dniu 05 marca 2017 roku o godzinie 14.

slowiansk

Czy Słowianie godzą się na okupację ich umiłowanych Ojczyzn przez judeo-satanistów ?

Ja się nie godzę na okupację Polski przez judeo-satanistów i dlatego jestem solidarny z wszystkimi braćmi Słowianami walczącymi o swoją godność do samostanowienia !

Dodatkowo należy zauważyć że aktualne prawo jednoznacznie jest po Naszej Słowiańskiej stronie. Każdy Naród ma prawo do samostanowienia także Słowianie !

1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.
3. Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

Zatem czy lubimy tzw. ruskich czy nie wspierajmy pokój na Naszej Słowiańskiej ziemi.