Subtelna prowokacja mediów

apartheid-w-polsceJudeo-sataniści kościelni po zawarciu paktu z dziećmi szatana /Ew. Św. Jana 8:44/ promują kolejną antypolską opozycję mafijną i bezdoktrynalną zwaną Ruch Narodowy lub jak kto woli politycznie zieloni ale za to z podpaskami na rękawach zwaną ONR. Całe przedsięwzięcie jest wspierane przez wychwalaczy Izraela jak Marian Kowalski ksywa sołtys kierdziołek czy byli  kolesie całej rzeszy reżimowców sejmu okupacyjnego niejaki Zawisza lub Giertych albo Słomka.

Subtelna prowokacja jaką przeprowadzili dziennikarze w dniu zorganizowania protestu przez środowiska kombatanckie w dniu 22 lutego 2017 pod teatrem barbarzyńców talmudycznych zwanym powszechnym w Warszawie ukazała całą maszynę funkcjonowania reżimu okupacyjnego w Polsce.

Przychodzą na skromny protest środowiska odwołujące się do postaw patriotycznych wzorem np. gen. Hallera i na proteście tym nie ma żadnego z mediów reżimowych poza dziennikarzem z PAP i dziennikarki z Super Ekspresu, mimo godzin wczesno-popołudniowych. Jest natomiast faktem, iż wielka partia politycznych zdrajców Polski i Polaków otrzymująca wielomilionowe dotacje i których śmiało można nazwać ludobójcami szczepionkowymi odwołująca się do kryminalnej cywilizacji europejskiej jest nieobecna mimo, iż mają służby podsłuchowe na służbie i wiedzą: kto i kiedy i gdzie będzie się znajdował lub znajduje.

Żeby było ciekawiej to b. pracownik telewizji reżimowej niejaki Tarczyński obecnie poseł PiS-u podpisuje się pod tekstem w Super Ekspresie dzień później mimo, iż go tam wcale nie było. Innymi słowy pisząc media reżimowe wysyłają młodych dziennikarzy aby zebrali materiał redakcyjny i nie wiedzą nawet, że w konsekwencji skorzystają z pozyskanego materiału osobnicy o wątpliwej i śmiało można napisać ludobójczej reputacji.

pic_0126To tak jak wysyła się policjantów, którzy mają zatrzymać osobnika w jego domu na rozkaz kryminalnego sędziego czy prokuratora. Sam byłem w ten sposób zatrzymywany wielokrotnie i nie można się od tego odwołać nawet przebywając jakiś czas na Komisariacie Policji. Podczas kryminalnego procesu o rzekome wyłudzenie dopłat rolniczych udowodniłem ponad wszelką wątpliwość, iż sędzia wydający nakaz zatrzymania mnie działała w interesie osób trzecich tzw. podziemia decyzyjnego i nawet nie zaglądała do akt sprawy co zostało udowodnione na sali sądowej w Olsztynie.

Co mnie z tego że zmieniono sędziego, a mnie wypuszczono z ciężkiego więzienia w Barczewie na wolność i po trwającym cztery lata postępowaniu czyli bezprawnych represji uniewinniono od zarzutów !!!

Dopłaty rolnicze Rafałowi Gawrońskiemu  zostały wstrzymane mimo posiadania Certyfikatu Unii Europejskiej Gospodarstwa Ekologicznego i nie wypłacone do dnia dzisiejszego !!!

Zostałem ograbiony i uwięziony z mocy prawa, tak takiego szatańskiego lub jak kto woli judeo-satanistycznego. Teraz to ja mam udowadniać ponownie rzeczy, które zostały już udowodnione ponad wszelką wątpliwość aby uzyskać moje należne prawem dopłaty rolnicze mimo złożonych wniosków o ich wypłatę i prosić również o jałmużnę z tytułu odsiedzianych bezprawnie 114 dni w barczewskim więzieniu gdy tymczasem władza wszelaka doskonale wie, iż dokonała zbrodni na mnie i mojej rodzinie.

Proponuję  aby obecna władza zdrapała napis HONOR na frontonie budynku Prezesa Rady Ministrów, ponieważ z cechami tego słowa władza w Polsce nie ma nic wspólnego.

Wspominam te okoliczności aby przypomnieć wszystkim Polakom, Rodakom, Słowianom, że pakt z diabłem lub jak kto woli z dziećmi szatana nosi zarzewie Naszej Narodowej Słowiańskiej zguby i dlatego Polacy identyfikujący z nową rzekomą opozycją to poplecznicy ludobójców Polaków !!!

Tak jak w moim przypadku jak i przybyłych młodych dziennikarzy na protest okazuje się, iż kryminalni decydenci realizują konkretne korzyści za pomocą podległych osób w myśl zasady apartheidu w stosunku do Polaków, Słowian.

mosaism