Oświadczenie Rafała Gawrońskiego

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Mając na uwadze mylny tytuł na kanale You Tube eugeniuszsendecki71 « Hołd Stronnictwa Pracy dla Policjantów Polskich służących w AK » i mogący wprowadzić wiele osób w nieprawdziwe pojmowanie rzeczywistości niniejszym oświadczam, że nigdy nie byłem członkiem Stronnictwa Pracy albo jakiejkolwiek partii politycznej.

Od kilku lat uczestniczę w uroczystościach pod Komendą Stołeczną Policji w Warszawie, natomiast Stronnictwo Pracy zjawiło się tam po raz pierwszy w dniu 01 marca 2017 roku.

Rafał Gawroński

Warszawa, 03 marca 2017 roku.

 

Relacja spod Komendy Stołecznej w Warszawie w dniu 01 marca 2017 gdzie umieszczona jest pierwsza tablica poświęcona Naszym Niezłomnym Bohaterom.