Sąd Najwyższy świętuje 100 lat w służbie okupacyjnej wobec Polaków

PIC_0217Będąc wczoraj w ogrodzie Krasińskich zostałem zmuszony przez swój organizm do skorzystania z toalety publicznej. Poszedłem więc w okolice Sądu Najwyższego gdzie trwa kolejna pikieta w otumanianiu ludzi tak samo jak pod Sejmem Okupacyjnym czy siedzibą judeo-satanistycznego Gubernatora, a raczej Gubernatorki aby znaleźć niebieską budkę. Tak się składa że jedyny pożytek z tych manifestacji dla Polaków to te kible.

Ku mojemu zdziwieniu niebieskiej budki nie było w okolicach Sądu Najwyższego pewnie z uwagi że arystokracja judeo-satanistów przebywająca czasowo w tym budynku z fałszywymi napisami na kolumnach nie chce być kojarzona z szambem, małym bo małym ale jednak szambem. Ale co to za różnica skoro w szambie gówno i tak wypływa na wierzch na takiej samej zasadzie jak w otchłani sądownictwa okupacyjnego prawda zawsze wyjdzie na jaw.

Czyli mamy już cechę odróżniającą manifki od siebie to jest obecność kibli. Gdy tak przechodziłem obok szukając miejsca gdzie nawet Król udaje się osobiście z bramy otoczonej dwoma piramidami wyskoczył młody osobnik i zaczął rozglądać się nerwowo w kierunku jezdni. Chciałem go zapytać czy nie przeszkadza mu napis 100 lat Sadu Najwyższego 1917 – 2017 umieszczony na frontonie szamba ?

Jednak był tak podniecony swoją delegacją, iż przerwał mnie gwałtownie zadawane pytanie po słowach : czy panu nie przeszkadza… i z wielkim uniesieniem ujawnił mnie swój powód zakłopotania. Proszę Pana co ja powiem delegacji z Francji, co ci ludzie tutaj robią?

No cóż jego zmartwienie było wielkie, bo jak wytłumaczyć ludziom z kraju stanu wojennego, że Sąd Najwyższy to ostoja platformy obywatelskiej prawa i sprawiedliwości gdy są porozstawiane namioty, przyczepy kempingowe, transparenty oraz Krzyż. Fakt judeo-sataniści Krzyża nie tyle nie znoszą co się Go boją ponieważ jak nauczał ks. Stanisław Małkowski Krzyż jest prawdą.

Od siebie dodam, że faktycznie tak jest ponieważ Krzyż przypomina o ukrzyżowaniu Naszego brata Jezusa, którego Nasz Bóg Rod posłał do żydów aby ci zmienili nawyki religijne spożywania ludzkiej krwi oraz ludzkiego ciała i spożywali chleb jako ciało oraz pili wino zamiast ludzkiej krwi. Kilku zdecydowało się na takie praktyki jednak większość ukrzyżowała Jezusa i dlatego Krzyż jest pamiątką po Naszym młodszym bracie.

Powracając jednak do gazetek ściennych wokół i na samym budynku należy przypomnieć Polakom kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jako datę odzyskania przez Polskę niepodległości świętuje się 11 listopada 1918, tymczasem po raz pierwszy Polska stała się krajem niepodległym 7 października 1918 roku, kiedy to Rada Regencyjna ogłosiła jej niezależność. Co więcej, w pięć dni później przejęła ona władze wojskową od Niemców. Ogłoszenie Polski niepodległą było jednym z ostatnich akordów w politycznej pieśni, jaką odegrała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, szczególnie jednak ważną, gdyż to dzięki jej działalności udało się stworzyć trwałe podwaliny pod istnienie II Rzeczpospolitej.

Data 1917 oraz afiszowanie się 100 lat Sądu Najwyższego pozostaje jednak manipulacją i fałszem intelektualnym na takiej samej zasadzie jak zapadają wyroki w Polsce i to nie tylko w Sądzie Najwyższym. Weźmy np. inną datę niepodległości jak rok 1916 gdy to na mocy Aktu 5 listopada 1916 roku cesarze Niemiec i Austrii ogłosili powstanie niepodległego państwa polskiego, które zostało potwierdzone Rozporządzeniem z dnia 06 grudnia 1916 roku..

Aby uwiarygodnić swoje intencje, zaborcy powołali rzekomo polski rząd. Stworzono Tymczasową Radę Stanu, gdzie delegowany był na zasadzie TW Bolek na jednego z referentów sam guru zamachowców Józef Piłsudski. W jej skład weszli przedstawiciele różnych środowisk tak jak w przypadku uzgodnień « Magdalenkowych ».

Wśród nich znalazło się siedmiu przedstawicieli środowisk ziemiaństwa, 3 przemysłowców, 2 księży, 2 chłopów oraz 11 innych osobników. Co ciekawe nie było oficjalnych przedstawicieli żydostwa mimo, że Polskę zamieszkiwała spora ich grupa.Już sama nazwa budziła niesmak ponieważ Tymczasowa Rada Stanu Królestwa w Polsce nazywała się de facto Provisorische Staatsrat im Koenigreich Polen i z królestwem miała tyle wspólnego co aktualny Papież z wiarą w Jezusa.

Tymczasowa Rada Stanu Królestwa w Polsce miała charakter tymczasowego rządu Polski. W jej składzie znalazło się 25 członków, a na jej czele stanął – Wacław Niemojowski. W skład Wydziału Wykonawczego weszli m.in. Stanisław Janicki, Michał Łempicki, Józef Piłsudski i Wojciech Rostworowski.

Na czele poszczególnych referatów stanęli: Referat Wojny – Józef Piłsudski, Referat Skarbu – Stanisław Dzierzbicki, Referat Spraw Politycznych – Wojciech Rostworowski, Referat Spraw Wewnętrznych – Michał Łempicki, Referat Gospodarstwa Społecznego – Stanisław Janicki, Referat Pracy – Włodzimierz Kunowski, Referat Sprawiedliwości – Stanisław Bukowiecki, Referat Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Józef Mikułowski-Pomorski.

Jak by nie było data 1917 oficjalnie ogłoszona na frontonie budynku Sadu Najwyższego jako data umowna w służbie okupantów mnie nie dziwi, ponieważ w żaden sposób nie identyfikuję się z arystokracją morderców Polaków lub jak kto woli warstwą zwierzchnią szamba cywilizacyjnego, a która wypłynęła na wierzch gdy ich rodzice ochoczo i bezkarnie mordowali Polaków. Teraz ich dzieci opowiadają wszędzie że Polska to nienormalność zatajając życiorysy rodziców i przypisując sobie szlachectwo zapewne pomordowanych przez ich rodziców Polaków. Jeżeli tak jest jak deklarujecie że Polska to nienormalność to wynocha z Polski, na co jeszcze czekacie ?! Podobno jesteście ludźmi normalnymi w waszym odczuciu i Izrael jest tylko trzy godziny lotu z Warszawy i ok. 2500 km. Tam będziecie w ziemi świętej dla ludobójców.

PIC_0212