Dzisiaj rolnicy wyprowadzają zwierzęta na pastwiska.

Jest taka symboliczna data oznaczająca początek sezonu wypasu zwierząt. Jako rolnik zawsze starałem się bardzo wcześnie w okresie koniec kwietnia lub początkiem maja wyprowadzić bydło na pastwisko. Wielu rolników przyglądało się z zaciekawieniem obserwując moją rolniczą działalność rolniczą w przedmiocie ekologicznej hodowli bydła, ponieważ rolnicy karmiący zwierzęta paszami GMO nie mogą tak wcześnie wyprowadzać zwierząt na pastwiska z powodów zmiany organizacji hodowli w Polsce.

Wielu rolników woli przetrzymać bydło w stajni oraz skosić i przywieść świeżą paszę do obory aby dostosować system trawienny do tzw. zieleniny aniżeli przestrzegać tradycji. Dzisiaj okupanci Naszej Ukochanej Ojczyzny zatem świętują ponieważ zaprowadzili ład dewiacyjny tam gdzie wydawałoby by się to niemożliwe czyli w rolnictwie i to za przysłowiową garść judaszowych srebrników. Mało tego mają tło polityczne, którego mogą używać do woli.  Wspomnę tutaj jako przykład kompromitujące posiedzenie Okupacyjnej Komisji Rolnictwa z dnia 21 kwietnia 2017 roku w Sejmie Okupacyjnym.

Słuchając pana Zięby w mediach alternatywnych doszedłem do wniosku, że faktycznie mówił on prawdę i nie wiedział, iż zabierze głos na posiedzeniu w tym dniu. Za to służby wiedziały; kto pojawi się tego dnia na posiedzeniu oraz kto będzie mógł wypowiadać się w sprawie GMO, tak aby w szczególności nie padło słowo: APARTHEID.

Nie na darmo sam banderowiec KukiSS 1+5 jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. tajniactwa w Sejmie Okupacyjnym, a Sochajko rozprowadzającym gojów udający życzliwego dla Polaków pachołka judeo-satanistów.

Pan Zięba jak wynika z jego wypowiedzi szczegółowo wypowiadał się na temat rolnictwa będąc lekarzem. To przypomina Towarzystwo Ziemiańskie które ma tyle wspólnego z Ziemiaństwem, że nawet nie mogą zdefiniować się kim są. Czekam na zaproszenie Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu Okupacyjnego aby wypowiedzieć tylko jedno słowo – Ludobójstwo !!! Jednak pan Zięba nie był jedynym wypowiadającym się osobnikiem na tym posiedzeniu.

Była tam również pani Łopata, która swego czasu zwróciła się do mnie o przystąpienie do swej koalicji. Zapytałem kto jest tam członkiem i zauważyłem, że niejaki Janusz Wojciechowski, który w Parlamencie Europejskim jako b. prokurator i sędzia Stanu Wojennego pełnił tam delegację z ramienia okupantów judeo-satanistycznych jest udzielającym koalicjantem pani Łopaty.

Gdybym swego czasu nie dokonał tego nagrania z pewnością po kilku latach wielu twierdziłoby, że publikuję same oszczerstwa i pomówienia w stosunku do « nobliwych » i « życzliwych » Polakom ludzi. Zatem przypomnijmy sobie wydarzenia sprzed kilku lat o których wielu pragnie zapomnieć !!!

Wojciechowski to taki kacyk, gdy już wypowiedział się publicznie na mój temat to nagle zamilkł w przedmiotowej sprawie czyli Petycji nr. 1248 do Parlamentu Europejskiego. Gdy zwróciłem się do niego i przypomniałem o sprawie oznajmił bezczelnie, iż nie posiada władzy. To było wierutne kłamstwo ponieważ jak można twierdzić, że nie posiada się władzy będąc jednocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. To co Wojciechowski tam do cholery czynił oprócz pobierania sowitego wynagrodzenia, opowiadając na prawo i lewo, że nie ma władzy ?

Przecież dopłaty rolnicze wypłaca Unia Europejska, a nie Polska natomiast Wojciechowski sprawuje ustawowy nadzór nad wykonywaniem prawa Wspólnej Polityki Rolnej i to nie tylko jako jako poseł ale również jako Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Po wielu latach wiem, iż podający się za Polaków judeo-sataniści jako posłowie opowiadają na prawo i lewo w Parlamencie Europejskim, że APARTHEID służy dobrze Polakom i faktycznie nie mogą oni narzekać na Unię Europejską w szczególności na Wspólną Politykę Rolną i tym samym sprawować żadnej władzy w Polsce, a jeżeli już to muszą być pod bezpośrednim nadzorem judeo-satanistów. Przecież Polacy dzięki judeo-satanistom dostają przeszło 60 % procent dopłat rolniczych więc są zadowoleni, a niezadowolonych zadowalamy funduszami. Tak więc wszyscy są zadowoleni i wszyscy mogą dodatkowo uczestniczyć w marszach, pochodach lub manifestacjach.

https://rafzen.wordpress.com/2010/07/02/petycja-1248-2007-parlament-europejski/

Poprosiłem zatem Sir Łopatę o wsparcie mojej Petycji nr. 1248 i ta nagle również zamilkła, a raczej zakopała się pod ziemię wraz ze swoimi koalicjantami.

Dlaczego o tym opowiadam po kilku latach ? Otóż kreowanie tła politycznego to zadanie Służb wszelakich i bazowanie na takich osobnikach jak w/w, którzy de facto zdobyli zaufanie sprzeciwiającej się części Polaków i wypowiadają się stwarzając pozory opozycji.

Aby nie być gołosłownym zapraszam pana Ziębę oraz Sir Łopatę do ujawnienia następujących faktów.

Kto skarżył Polskę w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i tym samym uzyskał korzystny wyrok w związku z nie posiadaniem przez Polskę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej rejestru upraw GMO ?

Czy urzędnicy zajmujący się sprawą GMO, ponieśli odpowiedzialność karno-konstytucyjną w związku z skazującym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ?

Na koniec proszę opublikować ten wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie, tak aby nie tylko można było sprawdzić czy niejaki Szyszko czołowy kacyk judeo-satanistów spod ciemnej gwiazdy czyt: pentagramu mówi prawdę ale także abyście « szanowni » prelegenci Sejmu Okupacyjnego wiedzieli na jaki temat wypowiadacie się.

Podsumowując odsiedziałem wyroki 45 dni za rzekome nie wpuszczenie weterynarza lub weterynarzy na moje gospodarstwo rolne, 6 miesięcy za treści zawarte w Petycji nr. 1248/2007 do Parlamentu Europejskiego oraz 114 dni bezprawnego aresztu śledczego za rzekome wyłudzenie dopłat rolniczych.

Już z powyższego zestawu wynika niespójność działań represyjnych. Byłem oskarżony o wyłudzenie dopłat rolniczych, a które w znikomej części dostałem. Skoro zostałem uniewinniony z zarzutów wyłudzenia tych dopłat, a które w znikomej tylko części dostałem to powinienem dostać resztę dopłat ponieważ posiadałem Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego dostarczany przez Agendy Europejskie specjalnie do tych celów powołanych. Dla nie wtajemniczonych dodam, iż taki Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego dostaje się po szczegółowych kontrolach na gospodarstwie rolnym w okresie nie wcześniejszym jak trzy lata.

Z powyższych faktów wynika, że Rafał Gawroński został surowo ukarany więzieniem oraz zaborem mienia finansowego za ujawnienie na forum międzynarodowym reżimu kryminalnego w Polsce co jednoznacznie dowodzi, iż mamy okupację Polski i Polaków i niech nikt z Polaków nie banalizuje tego faktu o czym może szczegółowo zaświadcza dr. Zbigniew Kękuś w swoich opracowaniach.

WYROKI ODSIEDZIAŁEM, DOPŁAT NIE DOSTAŁEM !

A jeżeli ktoś chce wypowiadać się w imieniu Polaków Słowian niech używa terminologii adekwatnej do faktów, a nie do okoliczności politycznych stając się tym samym pospolitym kolaborantem.

Hearts made Israel-crop

Powracając jednak do dzisiejszego wydarzenia wyprowadzenia zwierząt na pastwisko należy zauważyć, iż ta data ma związek z Naszą wiarą Słowian czyli prawdą do której zachęcam wielu jeszcze niezdecydowanych i żyjących w amoku dezinformacyjnym mediów judeo-satanistów.

Przypominam treść Petycji 1248 do Parlamentu Europejskiego aby Polacy czasami nie wpadli w sieć judeo-satanistycznych kacyków jak ja wpadłem i nie będąc świadomy okupacji Naszej Ukochanej Ojczyzny oraz metod działania okupantów.

Niniejsza petycja dotyczy:

Zakazu pasterstwa wprowadzonego przez Unię Europejską  i związanych z tym rodzajem działalności rolniczej  dopłat rolniczych oraz prowadzenia bezprawnego postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie skutkującego zagrożeniem pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Czy w przedmiotowej sprawie doszło do dyskryminacji przez przedstawicieli dawnego państwa totalitarnego w dalszym ciągu sprawujących władzę w Polsce na bazie porozumień pewnej grupy osób ? / lista osób w załączeniu /.

Od szeregu lat prawo stworzone przez przestępców systemu totalitarnego w celu przejęcia własności prywatnej w ściśle określonych zamiarach a mianowicie wyłudzania środków finansowych z różnego rodzaju instytucji są realizowane przy biernej obserwacji urzędników powołanych do ścigania tego typu przestępstw oraz innych konstytucyjnych organów naszego kraju, a jeżeli już są dokonywane czynności prawne, to są one czynione w większości przypadków w celu zneutralizowania konkurencji.

Zawarte  uzgodnienia jako stanowiska wspólne podczas 13 spotkań odbytych w tzw. Magdalence i Urzędzie Rady Ministrów na przełomie od 01 września 1988 roku do 05 kwietnia 1989 roku gwarantują bezkarność określonym przestępcom, w zamian za oddanie władzy,  którzy  bezwzględnie umożliwiają do dnia dzisiejszego łamanie praw człowieka w Polsce i popełnianie przestępstw przeciwko podatnikom Unii Europejskiej poprzez wyłudzanie nienależnych środków finansowych i Rzeczypospolitej Polskiej, jak chociażby korupcji politycznej wymiaru sprawiedliwości i wpływanie na niezawisłość sędziów. Bezpośrednim dowodem na tę tezę są słowa zleceniodawcy mordu górników w kopalni „Wujek” niejakiego Czesława Kiszczaka oprawcy totalitarnego w Polsce a wygłoszone jako ostatnie słowo przed wydaniem wyroku w Sądzie, gdzie stwierdził „ że przy Okrągłym Stole zagwarantowano mu całkowitą bezkarność”.

Przyjęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie pozwoli określić zakres odpowiedzialność Państwa Polskiego lub Komisji Europejskiej  za zaistniałą sytuację będącą również przedmiotem postępowania przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, Gawroński przeciwko Polsce Nr. 45117/06 oraz Gawronscy przeciwko Polsce Nr. 15079/06 i umożliwi przedstawienie dodatkowych dowodów w Trybunale na poparcie w/w skarg.

Powołania Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego w przedmiocie defraudacji środków finansowych podatników Wspólnoty Europejskiej przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego dla polskich rolników oraz przestrzegania praw i wolności człowieka w Polsce w świetle zobowiązań Traktatu Akcesyjnego i funkcjonowania instytucji unijnych w celu ochrony dorobku prawnego Unii Europejskiej przed kryminalizacją władzy w Polsce gdzie przestępcy stanowią prawo dla przestępców, a na najwyższe stanowiska w Rządzie są powoływani ludzie skazani prawomocnymi wyrokami karnymi lub osoby sprawujące czołowe stanowiska wymiaru sprawiedliwości lub innych organów ścigania wykonujących polecenia w interesie pojedyńczych osób, co zostało niedawno ujawnione publicznie w Polsce w sprawie Janusza Kaczmarka byłego prokuratora i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Osobiście jako konsultant Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z posłami na Sejm m.in. Wojciechem Szczęsnym-Zarzyckim i Józefem Gruszką w procesie legislacyjnym ustawy O Wyścigach Konnych w Polsce udaremniliśmy próbę  ustawowego zapisu umożliwiającego wprowadzanie środków finansowych niewiadomego pochodzenia do wyścigów konnych w Polsce. Zapis taki proponował w imieniu ówczesnego Rządu Feliks Klimczak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, obecnie kandydat do Sejmu z listy partii rządzącej. Infiltracji do instytucji unijnych osób współpracujących z tą powszechną w polsce patologią, posiadającą cechy i znamiona  zorganizowanej przestępczości zajmującej się wymuszeniami rozbójniczymi mienia wielkiej wartości w tym także wpisanymi do Rejestru Zabytków z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony własności prywatnej i sprawujących kuratelę oraz  umożliwianie manipulowania prowadzonymi  postępowaniami poprzez świadome wprowadzanie w błąd innych urzędników unijnych posiadających ograniczenia w posługiwaniu się językiem polskim, co do okoliczności mających znaczenie prawne.

Zobowiązania Rządu w Polsce do zapewnienia bezpieczeństwa i gwarancji umożliwiających współpracę z Parlamentem Europejskim celem ujawnienia wszystkich niezbędnych dowodów i informacji będących przedmiotem niniejszej Petycji. Dotyczy to następujących osób: Rafał Gawroński, małżonki Małgorzata Gawrońska, syna Eryk Gawroński, córki Anna Gawrońska, Grożące niebezpieczeństwo jest stałe ponieważ urzędnicy  przestępcy pozostają na wolności i za działania niezgodne z prawem otrzymują wynagrodzenie, co potwierdza ich w słuszności takiego kryminalnego postępowania, co więcej nabywają oni osobiście mienie wielkiej wartości co do którego, również osobiście wystawiali decyzje dotyczące tego mienia stwierdzone póżniej prawomocnymi orzeczeniami, że  decyzja ta była wydana z rażącym naruszeniem prawa i stanowiła podstawę bezprawnej egzekucji. Takie niezgodne z obowiązującym powszechnie prawem legalizuje polski wymiar sprawiedliwości pomijając ten fakt lub bezczelnie twierdząc że nie ma to znaczenia dla istoty sprawy.Nabywanie nieruchomości odbywa się za środki finansowe przekazane przez Unię Europejską które zostały zdefraudowane za pomocą  fikcyjnych faktur i via urzędy publiczne wyprowadzone przez bezkarnych urzędników-przestępców. Innymi słowy mówiąc Unia Europejska finansuje w Polsce przestępców z pieniędzy podatników europejskich wspierając rzekomy ustrój wolnorynkowy.

UZASADNIENIE.

Jestem rolnikiem. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – /ARiMR- płatnik dotacji unijnych w polsce/ weterynarz oznakował moje stado bydła. W dniu 22. marca 2004 ARiMR wystawiła  paszporty bydła /kopia nr-2 w załączeniu/. Otrzymałem numer gospodarstwa 042467201 /kopia nr-3 w załączeniu/ i również numer stada bydła PL 042467201 /kopia nr-4 w załączeniu/. Złożyłem wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich /kopia nr-5 w załączeniu/. Po zatwierdzeniu w dniu 15 lipca 2004 roku wniosku przez pracowników agencji,  otrzymałem decyzję numer 0251-2004-000001732 z dnia 20 pażdziernika 2004 roku /kopia nr-6 w załączeniu/. Decyzję wysłano 26 X 2004 roku. Po tej czynności wpłyneło pismo /kopia nr-7 w załączeniu/ do agencji od sąsiada podającego się za sołtysa wsi, ponieważ sołtys w tym czasie przebywał w U.S.A. Napisano w nim że nie uprawiam posiadanych gruntów i czy należą nam się  dopłaty rolnicze. Jest to bezczelne kłamstwo ponieważ wszyscy we wsi i nie tylko.wiedzą że hoduję bydło a wcześniej hodowałem konie i wypasam je tradycyną metodą przekazaną przez moich przodków od pokoleń. Sąsiad Władysław Rękas który podpisał pismo wraz z innym sąsiadem Janem Puzio pełniącym funkcję członka zarządu gminy Elbląg wcale nie kryją się że chcą przejąć moje gospodarstwo rolne i od wielu lat działają na naszą szkodę.Jan Puzio jako wice wójt gminy celowo wystawiał nawet decyzje podatkowe z rażącym naruszeniem prawa  potwierdzone przez organ wyższej instancji. Orzeczenie to jest prawomocne /kopia nr-8 w załączeniu/.  Na marginesie pragnę dodać że ani Jan Puzio ani Grzegorz Nowaczyk wójt gminy Elbląg nie ponieśli z tego tytułu żadnej odpowiedzialności mimo że  złożyłem  zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Policji i Wójt Gminy przyznał się że nie wykonuje swoich obowiązków nadzoru i kontroli to organy ścigania umarzają śladztwo /kopia nr-53 i 54 w załączeniu/. Według mojej opinii oraz innych osób należą oni do ogólnokrajowej struktury przestępczej,  która gwarantuje im bezwzględną bezkarność do tego stopnia że mogą nawet w postępowaniu sądowym przyznać się do wystawiania fikcyjnych faktur za rzekome prace remontowe,  które Urząd Gminy nie ma prawa wykonywać ponieważ ustawowo nie prowadzi działaności handlowo-usługowej /kopia nr-9,10,11,12,13,  w załączeniu/. Kolejne partie polityczne po dojściu do władzy gwarantują im bezkarność, finansują  ich działalność i wspierają chociażby poprzez wypłaty comiesięcznych uposażeń. Natychmiast po otrzymaniu pisma w dniu 02 listopada 2004 roku ARiMR w dniu 05 i 06 listopada 2004 roku dokonała  kontroli na miejscu /kopia nr-14 protokołu z czynności kontrolnych w załączeniu/. Kontrolerzy spożywali piwo podczas kontroli, puszki po nich posiadam do dnia dzisiejszego,  ponieważ organów ścigania nigdy te puszki nie zainteresowały, mimo że kontrolerzy po spożyciu alkoholu odjechali samochodem a następnego dnia zjawili w stanie nietrzeżwym. Kontrola wykazała że tylko na powieżchni 0,9 hektara spełnione są warunki dobrej kultury rolnej, ponieważ tylko ten obszar był uprawiony i zasadzony kapustą. Analizując przebieg kontroli i formę jej przeprowadzenia oraz  protokół z przeprowadzonych czynności doszedłem do wniosku że zdefraudowano wielomilionowe dotacje Unii Europejskiej na stworzenie systemu wspierania rolnictwa w Polsce. Bezpośrednim  dowodem jest protokół z czynności kontrolnych które i tak są realizowane na zlecenia osób chcących przejąć mienie lub zastraszyć rolnika.. Wynika z niego niezbicie że dokonujący kontroli nie posiadają wiedzy jakiej treści był wniosek o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i moje oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, które jest podstawą przeprowadzenia kontroli, a co za tym idzie system informatyczny IACS /kopia nr-15 artykułu prasowego w załączeniu/  nie identyfikuje tych oświadczeń mimo że jest on podstawą przeprowadzania jakichkolwiek kontroli na miejscu. Ja deklarowałem pastwiska  w oświadczeniu o sposobie wykorzystania działek rolnych  gdy tymczasem w protokołach kontrolnych pojawiają się łąki, pastwiska co nie jest tożsame z formą eksploatacji użytków zielonych a tym samym spełnienia wymogów dobrej praktyki rolnej /kopia nr-16 definicji łąki i definicji pastwiska w załączeniu/ . Twierdzenie to poparte jest dodatkowymi dowodami a mianowicie protokołami z następnych kontroli /kopie nr-17 w załączeniu/ oraz równie twardym dowodem, a mianowicie pismem o przekazaniu protokołu z czynności kontrolnych /kopia nr-18 w załączeniu/. Wynika z niego niezbicie że wprowadzono do systemu elektronicznego dane niezgodne z prawdą, ponieważ stwierdza się w tym dokumencie że kontrolę przeprowadzono w dniu 23 września 2004 roku, gdy tymczasem odbyła się ona w dniu 05 i 06 listopada 2004 roku. Pragnę nadmienić że posiadam dokumenty w orginale. Ujawniona przeze mnie metoda kontroli na miejscu posiada  formę  wielomilionowych niesłusznie pobranych potrąceń od rolników w Polsce oraz stworzony system korupcji umożliwia okradanie w majestacie prawa beneficjentów dopłat unijnych.  Po ujawnieniu tych nieprawidłowości i innych zawiadomiłem Ministra Sprawiedliwości- Prokuratora Generalnego /kopia nr-19,20,21,22, zawiadomienia w załączeniu/. Pozostając w stałym kontakcie z ARiMR /kopia nr-23,24,/ w dniu 28 09 2005 roku prokuratura oskarżyła mnie o wyłudzenie dopłat rolniczych /kopia nr-25 aktu oskarżenia w załączeniu/. Zawiadomienie do policji podpisał prezes agencji Wojciech Pomajda. Odpowiedziałem na akt oskarżenia i udokumentowałem wniosek o umorzenie postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia /kopia nr-26 wniosku w załączeniu/, zwłaszcza że dostarczone przez agencję zdjęcia lotnicze potwierdziły prawidłowość w prowadzeniu gospodarstwa rolnego /kopie nr-27, zdjęć w załączeniu/.  Powiadomiłem Komisję Europejską w tym Komisarza do spraw Rolnictwa Panią Mariann Fischer Boel,  Pana Franco Frattiniego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz Pana Siim Kallas Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Administracji, audytu i walki z nadużyciami / kopie nr-28,29,30,31, pism w załączeniu/. Sprawę przekazano do O.L.A.F. /kopia nr-32 pisma w załączeniu/. W dniu 20 lutego 2007 roku oficerowie O.L.A.F. w osobach Eugenijus Cikockas, Michal Pesta. Pierre Sandgren przesłuchali mnie na okoliczność potwierdzenia powyższego /kopia nr-33 protokołu z przesłuchania w załączeniu/. Przekazałem również dodatkowe dowody w sprawie nieprawidłowości w sektorze rolnym środków pomocowych i łamania Traktatu Akcesyjnego przez Polskę /kopia nr-34 w załączeniu/. Zwróciłem się w dniu 03 maja 2007 roku ze skargą do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich /kopia nr-35 skargi w załączeniu/. W dniu 04 czerwca 2007 roku otrzymałem odpowiedź że Rzecznik nie jest uprawniony do zajęcia się skargą /kopia nr-47 w załączeniu/. W uzupełnieniu mojej petycji pragnę dodać że prowadzone wraz z żoną i dwójką dzieci gospodarstwo rolne o powierzchni 64 ,19 hekterów będących naszą własnością,  ma charakter ekologiczny /kopia nr-36 zaświadczenia o statusie producenta w załączeniu/ potwierdzony trzema kontrolami jednostki certyfikującej na podstawie Rosporządzenia 2092/91/EWG i Ustawy o rolnictwie ekologicznym Dz. U. Nr. 93, poz. 898 /kopie nr-37,38,  w załączeniu/. Jak wynika z przeprowadzonych dwóch kontroli nie stwierdzono żadnych niezgodności a te które stwierdzono w trzeciej kontroli mogą być usunięte po wydaniu certyfikatu. Wielokrotnie zwracałem się do ustawowych przedstwicieli organów wykonawczych w Polsce /kopie nr-39,40,41,42.43,48,49, pism w załączeniu/ z wnioskiem o zaprowadzenie właściwej sytuacji prawnej a także do parlamentarzystów w Polsce, w tym także polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Do dnia złożenia niniejszej Petycji ARiMR w Polsce skutecznie uniemożliwia mi prowadzenie pasterskiej działalności rolniczej powodując szkody wielkich rozmiarów.  Według opinii skromnego pasterza i prezesa związku organizacji rolniczej  powyższe działania mają wszelkie cechy i znamiona przestępstwa określonego w art. 282 Kodeksu karnego w Polsce /kopia nr-44 komentarza do art. 282 w załączeniu/ jednak władze w Polsce nie zamierzają ścigać winnych tych nieprawidłowości koncentrując się na mojej osobie  z ofiary robiąc mnie przestępcą jak za  totalitarnych rządów. Odnośnie zapewnienia nam bezpieczeństwa to pragnę poinformować że kilkakrotnie próbowano pozbawić mnie życia według znanego scenariusza nieszczęśliwego zdarzenia /kopie nr-45,46, powiadomień policji w załączeniu/. Takie zachowanie i zaniechanie ścigania winnych narusza dorobek prawny Unii Europejskiej co bezpośrednio uzasadnia powołanie Komisji Sledczej Parlamentu Europejskiego. Dodatkowymi dowodami na powołanie Komisji jest to, że w imiemiu kilku wysokich urzędników unijnych podpisuje dokumenty ta sama osoba manipulując postępowaniami, a w biurze Europejkiego Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje niejaka Beata Kulpaczyńska, która nie potrafiąc czytać pism ze zrozumieniem  wpływa na działania tej instytucji /kopie nr-47 pism w załączeniu/. Powyższe potwierdza zarzuty infiltracji  w instytucjach unijnych osób których celem jest sprawowanie kurateli nad przestępczą działalnością urzędników w polsce. Dowody na powyższe dostarczę osobiście ze wzgłędu na powagę zarzutów i możliwości matactwa.  Mając na uwadze to, że prawo Wspólnotowe jest ważniejsze od krajowego wnioskuję,   że urzędujący  przedstawiciele  państwa w Polsce,  którzy są z wykształcenia prawnikami a jeżeli nie to mogą zlecać opinie prawne  szanując prawo unijne  w dalszym ciągu oskarżają mnie o wyłudzenie dopłat rolniczych /kopie nr-48,49, pism w załączeniu/. Takie postępowanie  potwierdzało by  tezę że prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego w Unii Europejskiej o charakterze pasterskim jest zakazane na terenie krajów Wspólnoty i dlatego składam niniejszą Petycję. Nadużycia i zaniedbania, a dotyczące ARiMR w Polsce  są poparte Raportem Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców zrzeszonego w Światowej Unii Stowarzyszeń Chrześcijańskich Przedsiębiorców – UNIAPAC – z siedzibą w Brukseli /kopia nr 50,51 w załączeniu/

W roku 1978 otrzymałem azyl polityczny. Do roku 1992 przebywałem poza granicami kraju. W wyniku przemian ustrojowych otrzymałem w październiku 1989 r. paszport konsularny. Moje życie nie zawsze było wzorowe, ale to nie jest powód aby postępować z nami łamiąc większość podpisanych przez Polskę umów, Traktatów i Konwencji. Ufałem, że Polska podpisując Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. będzie respektowała podpisane zobowiązania. Z przykrością pragnę poinformować , że mimo  złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz współpracując z Komisją Europejską i jej Komisarzami w osobach Pana Franco Frattiniego, Pani Marianne Fischer Boel, Pana Siima Kallasa oraz O.L.A.F. /European Anti-Fraud Office/ w dalszym ciągu jest prowadzone działanie polegające na dręczeniu, szykanowaniu, dyskryminacji, prześladowaniu i rabunku mienia wielkiej wartości, mimo że wielokrotnie zwracałem się o zaprzestanie tych czynów w stosunku do nas i postępowaniu na podstawie prawa i w granicach prawa. W wyniku tych działań, które mają być następstwem mojego zaangażowania w tworzenie Ustawy o Wyściagch Konnych w której to wraz z parlamentarzystami zapobiegliśmy sprzedaży torów wyścigów konnych na Służewcu za bezcen oraz ujawniliśmy i zapobiegliśmy ustawowym próbom wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do organizacji wyścigów konnych w Polsce. Zapis ten skutecznie omijał dyrektywę 91/308/CEE dotyczącą prania brudnych pieniędzy.

Moje bezprawne uwięzienie i odizolowanie w wyniku tego uwięzienia wg mojej opinii była to nieudana próba porwania w celach rabunkowych z użyciem konstytucyjnych organów państwa która jest tylko niezaprzeczalnym bezpośrednim dowodem na to, że ujawnione w dniu 21 sierpnia 2006 r. przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Śledczej – Posła Artura Zawiszę potwierdza to zasady działania byłych służb specjalnych dawnego reżimu komunistycznego i ich przestępczych rozbojów o dużym społecznym oddziaływaniu oraz rabunkowego działania w sektorze bankowym, którego ja osobiście doświadczam. Możliwości legalizowania środków finansowych niewiadomego pochodzenia nagromadzonych w wyniku potwierdzonych materiałów dowodowych m.in. przez wiceministra obrony narodowej Pana Antoniego Macierewicza, że Wojskowe Służby Informacyjne prowadziły bezprawne akcje o charakterze rabunkowym wraz z innymi organami służb specjalnych byłego reżimu komunistycznego jest nie tylko dowodem, lecz także ukazuje, że organizacje te, wykorzystując konstytucyjne organy państwa w ściśle określonych celach w tym także organy ścigania i sądy do celów rabunkowych. W moim przypadku jest to udokumentowane na podstawie manipulowanych jednostronnych postępowań prokuratorskich i sędziowskich, mimo że powyższe organy są zobowiązane prawem do badania za i przeciw i przedstawiania materiału dowodowego potwierdzającego przedstawiane zarzuty jak i materiału dowodowego przeczącego zarzutom oraz wszczynaniu lub odmowie wszczęcia postępowań na podstawie niewłaściwego artykułu kodeksu karnego i ewentualne gromadzenie dowodów w sprawie lub wręcz bezczelne potwierdzanie nieprawdy ustalonej na podstawie zeznań osób które dopuściły się czynów niezgodnych z prawem w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Powracając do kraju byłem przekonany, że podpisana Konwencja o Ochronie Praw Człowieka będzie szczególnie respektowana ze względu na historyczne doświadczenia Polski w tym przedmiocie. Oskarżanie mnie bez podstawy prawnej z użyciem jako dowodu kserokopii jest poważnym naruszeniem prawa, zwłaszcza gdy Kodeks Karny wyklucza odpowiedzialność karną pod pretekstem wyłudzenia hipotecznego kredytu bankowego usiłuje się doprowadzić do bankructwa rodzinne gospodarstwo rolne, które jest podstawą systemu rolnego w Polsce gwarantowaną artykułem 23 Konstytucji RP.

Doprowadzenie do celowego bankructwa jest również potwierdzone w odmowie wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania. Pozwolę sobie zauważyć, że nawet władze komunistyczne uwzględniały okres żniw jako okres szczególny w którym rolnik zbiera owoce całorocznej pracy i wzbogaca kraj poprzez wyprodukowanie dóbr konsumpcyjnych.

Przykładem podobnego działania władzy zmierzającego do bankructwa jest Michaił Chodorkowski i jego firma Jukos, gdzie władze rosyjskie w zgodzie z prawem doprowadziły do upadłości największą prywatną firmę naftową kraju i pozbawiła – sprzedając na fikcyjnej aukcji po zaniżonej cenie – najważniejszych aktywów.

Schemat tych działań jest taki sam w stosunku do mnie. Potwierdza to wzorzec komunistycznych służb specjalnych. Dowody to postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Sąd Rejonowy w Elblągu I Co 1533/99 podczas którego udokumentowano, iż nieruchomość rolna będąca zastawem bankowym hipotecznym jest sprzedawana po wcześniej ustalonej cenie oraz z pominięciem składników majątkowych wpisanych do Rejestru Zabytków i będących mieniem wielkiej wartości wielokrotnie przekraczającej kwotę otrzymanego kredytu oraz to, że powyższe jest efektem zmowy o charakterze kryminalnym

Wielokrotny przestępca Jan Puzio, wicewójt Gminy Elbląg celowo działał z zamiarem bankructwa i doprowadzenia do rabunku mojego gospodarstwa rolnego, które od samego początku było efektem zmowy. Robił to stosunkowo nieudolne ze względu na prymitywne metody działania posługując się drobnymi przestępcami, notabene swoimi nielegalnie zatrudnianymi pracownikami jak również osobiście dzierżawiąc ode mnie grunty rolne nie płacąc za nie ani złotówki. Wystawiał również decyzje podatkowe z rażącymi naruszeniami prawa, które zostały potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Działania te są udokumentowane licznymi  doniesieniami o popełnieniu przestępstwa, które Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie pomija okoliczności prawne i tłumaczy to moim niezadowoleniem z prowadzonego postępowania przed  sądem w Gdańsku. Trudno abym był zadowolony skoro jest ono bezprawne i wykluczające moją odpowiedzialność karną. Jan Puzio jest również jedynym nabywcą naszej nieruchomości rolnej. Działa on w zorganizowanej strukturze przestępczej w związku z tym, że kryminalne sprawy mające za cel bankructwo i przejęcie mienia wielkiej wartości za symboliczną kwotę nie jest sprawą jednostkową w której Urząd Gminy wraz z innymi funkcjonariuszami publicznymi jest w zmowie.

Pragnę wymienić tutaj  takie nazwiska jak: Jerzy Kulas, zam. Elbląg ul. Teatralna, Zbigniew Żbikowski, Krystyna Żbikowska zam. Elbląg ul. Rzepichy, Ireneusz Marczyk zam. Kraków os. Złotego Wieku oraz inni, których cytowanie tutaj byłoby zbyteczne ze względu na chęć zachowania anonimowości tych osób. We wszystkich tych przypadkach dochodzi lub doszło do wykorzystywania konstytucyjnych organów państwa do osiągania osobistych korzyści majątkowych poprzez pozyskanie atrakcyjnych terenów i nieruchomości w celu zwiększenia zysku polegającego na jej sprzedaży lub wyłudzenia środków pomocowych Unii Europejskiej i wystawiania faktur za fikcyjne prace, jak to zostało potwierdzone przed elbląskim sądem przez samego wójta Gminy Elbląg Grzegorza Nowaczyka. Pozwolę sobie zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego nie ponieśli oni z tego tytułu żadnej odpowiedzialności karnej ani administracyjnej korzystając z protekcji lokalnej struktury sądowniczej i prokuratorskiej. Pragnę zaznaczyć, że w lutym 2006 r. w postępowaniu w Sądzie Okręgowym w Elblągu zostało ujawnione, że Urząd Gminy Elbląg korzystał z porad prawnych Przewodniczącego Wydziału Sądu w Elblągu.

Te kryminalne działania są chronione poprzez ogólnokrajową strukturę przestępczą, która w stosunku do osób z osobistymi powiązaniami ze strukturami służb specjalnych byłego reżimu totalitarnego, gwarantuje całkowitą bezkarność, do tego stopnia że nawet w Sądzie przyznając się do wystawiania fikcyjnych faktur nigdy nie jest się oskarżony, a jeżeli już dochodzi do rozprawy sądowej to sądzą sędziowie,  którzy są w dalszym ciągu agentami lub nimi byli służb spejalnych w Polsce. Pragnę zauważyć że fakt ten został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej w oficjalnej publikacji. Jeden z licznych dowodów  tej tezy, to złożone przeze mnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Bogumiłę Rybak, pracownicę Kancelarii Premiera i również niezgodne z prawem poinformowanie tej osoby przez Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który niedopełniając swoich obowiązków informuje potencjalnego przestępcę, że zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przez nią przestępstwa z art.231 Kodeksu karnego. Te niedopuszczalne metody w państwie prawa są niezaprzeczalnym dowodem na wzajemne informowanie się pracowników Ministerstw o złożonych na nich doniesieniach jest poważnym naruszeniem prawa i prowadzi do wniosku, że państwo ma charakter kryminalny. Pragnę również zaznaczyć, że wraz ze Zbigniewem Żbikowskim ujawniliśmy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sejmu RP i Kancelarii Sejmu. Nieprawidłowości te polegały na nieuprawnionym przechwytywaniu korespondencji i odpowiadaniu na te pisma w imieniu struktur i komisji sejmowych bez wiedzy tych konstytucyjnych organów. Gwoli podsumowania działań Grzegorza Nowaczyka, Wójta Gminy Elbląg i jego zastępcy Jana Puzio pozwolę sobie zauważyć, że Grzegorz Nowaczyk jest powiązany wyżej opisanymi strukturami służb wojskowych przez swojego ojca, a Jan Puzio wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nic mu nie grozi ze względu na protekcję służb specjalnych. Informował mnie również, że wszystko już wie na mój temat, ponieważ  byłem wielokrotnie weryfikowany ze względu na swoje zaangażowanie w pracach legislacyjnych jak również pełnienie stanowiska ustawowego przedstawiciela organizacji rolniczej  rozpoznanego przez Ministerstwo Rolnictwa i moje zaangażowanie w życiu publicznym. Należy zauważyć, że wpłacone wadium na licytacji przez Jana Puzio w wysokości około 26 tys. złotych zostało zatajone w deklaracji majątkowej w/w osoby. Należy domniemywać, że kwota ta pochodzi z fikcyjnych faktur za rzekome remonty na stacji kolejowej Bogaczewo gm. Elbląg

Kolejnym dowodem jest działanie świadka występującego w przedmiotowej sprawie, niejakiego Brzozowskiego, zastępcy Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie, który zmusił mnie do zaciągnięcia tego kredytu. Potweirdza to dokument wystawiony imiennie przez Brzozowskiego. Pozwolę sobie zauważyć, że wykorzystał on sąd w Elblągu uzyskując korzystny dla Agencji wyrok poprzez poinformowanie Sądu, że zamieszkuję w Elblągu pod zupełnie innym  adresem podczas gdy od powrotu do kraju nieprzerwanie mieszkam w Weklicach. Manipulacja korespondencją uniemożliwiła mi skuteczną obronę moich interesów majątkowych. Agencja Nieruchomości Rolnej jak również inne agencje państwowe były i są schronieniem dla byłych pracowników służb specjalnych w szczególności dawnego kontrwywiadu wojskowego i prowadzone postępowanie sądowe potwierdza manipulacje adresowaną korespondencją poprzez wskazanie niewłaściwego adresu, mimo że przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej byli kilkakrotnie w miejscu mojego zamieszkania Weklice gm. Elbląg. Wielokrotnie byłem ostrzegany przez Posła na Sejm RP Józefa Gruszkę, który pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Współpracowałem z Posłem Józefem Gruszką wielokrotnie w związku z Ustawą o Grach i Zakładach Wzajemnych jak również z Posłem Wojciechem Szczęsnym Zarzyckim w Ustawie o Wyścigach Konnych oraz byłem ich konsultantem z racji pełnenia stanowiska ustawowego przedstawiciela związku hodowlanego. Byłem i jestem świadom, że Agencja Nieruchomości Rolnej ustawiała przetargi na stadniny koni, a najlepszym tego przykładem jest Grzegorz Wieczerzak, którego „rozgrzeszyła” Prokuratura Apelacyjna w Warszawie z przeszło trzy i półmilionowej straty, jaką poniosła Agencja Nieruchomości Rolnej w wyniku sprzedaży stadnin Wieczarzakowi, byłemu prezesowi PZU. Ujawnione korupcjogenne działania a dotyczące nieprawidłowości w sprzedaży innych stadnin w szczególności stadniny koni w Stubnie dobitnie dokumentuje Pan Ireneusz Marczyk, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Krakowie przedstawił korupcjogenne mechanizmy funkcjonujące w tej agencji rządowej. Powyższe potwierdza, że osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy pozostają bezkarne, mimo że skarb państwa, a tym samym podatnicy stracili wiele miliardów złotych w wyniku działań rabunkowych tych struktur co do których odnosiłem się powyżej. Dzięki stronniczości prokuratury i sądów w wyniku takich działań ogromne mienie rolne zostało przejęte przez ściśle określone osoby współpracujące lub wywodzące się z nomenklatury komunistycznej lub w inny sposób uczestnicząc w tym kryminalnym procederze, pozbawili byłych właścicieli lub ich spadkobierców zwrotu mienia lub wypłaty rekompensat z tytułu utraconej własności czego nasze Stowarzyszenie Ziemiańskie zawsze się domagało i domaga. Przedstawiciela prawnie funkcjonującego stowarzyszenia należało doprowadzić do pozbawienia wszelkich praw w szczególności podstaw egzystencjonalnych, upokarzając w ten prosty sposób inne osoby pragnące z nim współpracować.

W dniu 22 sierpnia 2006 r. podczas wystąpienia Senator Anny Kurskiej w Senacie, Senator przedstawiła zarzuty pod adresem prowadzonych postępowań sądowych i stronniczości postępowań sądowych w zależności od opcji politycznej. Jest to kolejny niezaprzeczalny dowód, że w stosunku do mnie mamy do czynienia ze zorganizowaną formą dyskryminacji, szykanowania i prowadzenia państwa rabunkowego. To, że policjant posiada broń nie oznacza że posiada pozwolenie na zabijanie ludzi, mimo że do tego służy broń. Tak samo sędzia dysponując możliwością stosowania tymczasowego aresztowania nie może według swojego uznania stosować tymczasowego aresztu nie posiadając żadnych racjonalnych przesłanek i dowodów w myśl art. 258 Kodeksu postępowania karnego. W uzasadnieniu w postępowaniu odmowy uchylenia aresztu Sedzia Danuta Pogorzelec stwierdza, że wywiad Policji ustalił, że sporadycznie bywam w miejscu zamieszkania. Należałoby tylko dodać od daty nabycia nieruchomości rolnej w Weklicach. Jeżeli tak, to jak to jest możliwe, że stawiałem się na wezwanie Sądów, kierowałem rozliczne skargi dotyczące Policji i innych funkcjonariuszy publicznych. W myśl art. 259 par 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego jest napisane: „Jeżeli szczególne okoliczności nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności pociągnęłoby wyjątkowe ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny”. Otóż moje zatrzymanie już pociągnęło wyjątkowo ciężkie skutki ze względu na okres żniw i znacznego nakładu pracy i wymagania codziennej opieki nad zwierzętami w gospodarstwie. Do tego dochodzą obowiązki rodzinne, które moja rodzina wykonuje regularnie, a dzieci uczą się bardzo dobrze, mimo że działania o charakterze celowego bankructwa są prowadzone od szeregu lat i także są skierowane przeciwko nim

Kolejnym dowodem jest postępowanie i wydane postanowienie przez Danutę Pogorzelec w przedmiocie ustanowienia obrońcy z urzędu. Wyżej wymieniona osoba moim subiektywnym zdaniem najwyraźniej posiada niskie zasoby wiedzy z zakresu informacji o społeczeństwie w szczególności w obszarach wiejskim. Mimo że w ustawowym terminie uzupełniłem braki formalne, Danuta Pogorzelec domaga się informacji i dokumentów, których jej nigdy nie dostarczę, ponieważ zaświadczenie o zarobkach, jak również skrót PIT nie istnieją w rolnictwie. Powyższe dyskredytuje tą osobę do prowadzenia jakichkolwiek spraw a tym bardziej wydawania wyroków w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. W myśl art. 251 par 3 Kpk należy ponadto wyjaśnić dlaczego nie uznano za wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego. Brak wyjaśnienia niniejszym należy uznać za bezprawne zastosowanie tymczasowego aresztowania którego celem jest bankructwo i kradzież mienia wielkiej wartości wpisanego do Rejestru Zabytków, uniemożliwienie rozpoczętych mediacji z  Bankiem Ochrony Środowiska oraz rabunek mienia wielkiej wartości z użyciem konstytucyjnych organów państwa, a mianowicie Prokuratury, Policji i Sądów w  Polsce.

Dodatkowym niezaprzeczalnym dowodem jest postępowanie zakończone aktem oskarżenia gdzie z ofiary zrobiono mnie przestępcą poprzez wpisanie do protokołu kontroli wykonanej przez inną agencję rządową, a mianowicie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonanej na zlecenie Rady Sołeckiej w Weklicach gm. Elbląg z inspiracji Jana Puzio i mieszkańca tejże wsi. Do rodzaju użytkowania gruntów rolnych wpisano łąki we wniosku o dopłaty rolnicze gdy ja deklarowałem pastwiska. Celem wyjaśnienia podaję do informacji, że w stosunku do łąki istnieją całkowicie inne zabiegi agrotechniczne niż do pastwisk. Łąki należy co najmniej raz w roku kosić, a na pastwiskach należy wypasać zwierzęta. Abstrachując odnośnie daty wykonania kontroli a mianowicie po zakończonym okresie wegetacyjnym roślin i po tym, jak na pastwiskach leżała spora pokrywa śniegu to kolejnym dowodem na powiązania ze służbami specjalnymi należy odnotować fakt, że Rada Sołecka dowiedziała się wcześniej ode mnie o przyznaniu środków pomocowych, o czym świadczą dokumenty. Postępowanie karne toczy się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Powyższe potwierdzają, że najwyżsi rangą urzędnicy w tym aktualny premier Jarosław Kaczyński, który na łamach „Przekroju” 23 stycznia 2006 r. stwierdził, że „w państwie działa alternatywny system kierowania, który trzeba rozbić. Jest to czysto patologiczny system, który prowadzi do olbrzymich strat finansowych” oraz w „Gazecie Wyborczej” 4-5 lutego 2006 r. „Trzeba w Polsce dokonać wielkich zmian personalnych, bo układ o którym ciągle mówimy, sieci różnego rodzaju patologicznych związków trzeba rozbić. A ludzi z tym układem związanych wyeliminować z aparatu państwowego”. Nie tylko politycy potwierdzają istnienie patologicznych związków. Mówi o tym sprawa Radosława Sikorskiego i ujawnionej teczki „Szpak” jak również wyemitowany w TVP 2 12 lipca 2006 r. o godzinie 22.45 program Sylwestra Latkowskiego pt. „Konfrontacja”. Z zeznań Wojciecha Papiny wynika, że to agenci tajnych służb organizowali działania gospodarcze nielegalnie handlując paliwem, alkoholem itp. Każdy, kto wszedł im w drogę był korumpowany, szantażowany albo likwidowany. Układ musi w jakiejś formie istnieć do dziś, skoro tak trudno jest rozwikłać największe afery III RP w tym tajemnicze zasłabnięcie i wylew Posła na Sejm i Przewodniczącego Komisji Śledczej w Sejmie Józefa Gruszki. W związku z tym, że nie jest to sprawa jednostkowa na obszarze Elbląga i struktura ta posiada możliwości oddziaływania na najwyższe organy państwa i co zostało udokumentowane najlepiej świadczy o tym sprawa m.in. Zbigniewa Żbikowskiego, Przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności w Elblągu. Należy zaznaczyć, że powyższy Komitet udokumentował także kryminalne działanie polegające na wykorzystywaniu organów państwa na tzw. dłużnika, które polega na zrobieniu z każdego, kogo mienie jest interesujące dłużnika Skarbu Państwa poprzez wykreowanie wirtualnego długu i oddziaływanie na sądy i organy ścigania w celu jednostronnego prowadzenia postępowań. W moim przypadku dodatkowym dowodem jest bezprawne pozbawienie wolności i przejęcia kontroli nad moimi działaniami ujawniającymi te nielegalne związki. Niniejszym pragnę zaznaczyć, że aktualny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek był wielokrotnie informowany o tym procederze, jak również Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Krajowy i kolejni Premierzy R.P. oraz Prezydenci R.P. , mimo tzw. twardych dowodów w przedmiotowych sprawach umożliwia się w Polsce funkcjonowanie przestępców w konstytucyjnych organach państwa, co jest niezaprzeczalnym dowodem na kryminalny charakter władzy w Polsce, która uzurpuje sobie wyjątkowe zdobycze prawne byłego państwa faszystowskiego i komunistycznego emancypującego do dnia dzisiejszego poprzez byłą nomenklaturę władzy w tym władzy sądowniczej oraz bierność społeczną i powszechne przyzwolenie na działanie niezgodne z prawem. Świadczy o tym aktualna koalicja narodowo – socjalistyczna będąca wstydem dla całej naszej rodziny, która tak dużo doświadczyła od tych przestępców i na pewno nie zapomni zła, którego doznała od nich w tym także męczeństwo w obozach koncentracyjnych najbliższych członków naszej rodziny.

Mając powyższe na uwadze zwróciłem się do Trybunału Konstytucyjnego o rozpoznanie w przedmiocie zgodności z Konstytucją działalności następujących partii politycznych: Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymałem informację że nie znajduję się w kręgu  konstytucyjnie legitymowanych podmiotów i Trybunał Konstytucyjny zmuszony jest pozostawić sprawę bez  rozpoznania. Odpowiedź udzielona przez Trybunał miała charakter informacji, bez prawa złożenia zażalenia na takową, tym samym pozbawił mnie możliwości dochodzenia swoich praw przed najwyższym organem władzy sądowniczej jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie wzywając mnie do uzupełnienia braków formalnych skargi, a później nie wydając postanowienia o odmowie nadania skardze biegu lub przyjęcia wniosku, złamał przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do rzetelnego sądu. Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków przekroczył swoje uprawnienia, gdyż zgodnie z prawem „Jeżeli wniosek nie odpowiada warunkom formalnym, sędzia Trybunału wzywa do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty zawiadomienia”. Pismo informacyjne z dnia 7 maja 2007 r. podpisał Marek Zubik, który de facto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 14 maja 2007 r. złożyłem wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 24 maja 2007 r. otrzymałem ponowną informację, że pisma o podobnej jak dotychczas treści pozostaną bez odpowiedzi podpisaną przez tą samą osobę, która rzekomo otrzymała takie uprawnienia od Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Według mojej skromnej oceny Prezes nie posiada stosownych uprawnień do powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a tym bardziej do powoływania osób, które łamią obowiązujące prawo uzurpując sobie uprawnienia sędziego i omijając w ten sposób prawo.

Te powyższe opisane metody pokazują że władza w Polsce  w nieuprawniony sposób wpływa poprzez ingerencję instrumentami administracyjno-prawno-represyjnymi na swobodę działalności gospodarczej, konkurencyjności oraz praw i wolności obywatelskich gwarantowanych licznymi aktami prawnymi w tym także Traktatem Akcesyjnym. W przypadkach gdy ujawnia się nieprawidłowości w tych instytucjach w związku z wydanymi decyzjami i korzysta z konstytucyjnych praw jest się aresztowanym lub oskarżonym o przestępstwo niepopełnione. Wymuszenia rozbójnicze i kradzieże mienia wielkiej wartości są realizowane aktualnie w Polsce. Dokonuje się tych przestępstw z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony mienia prywatnego i wolności obywateli. Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni powołują konkurencyjne podmioty gospodarcze z funduszy publicznych w celu wyłudzania ze środków pomocowych Unii Europejskiej dotacje na inwestycje infrastruktury. Wystawiają oni fikcyjne faktury za prace, które nigdy nie zostały wykonane, a za pozyskane środki finansowe / zatajane w deklaracjach majątkowych / i będące własnością podatników Unii Europejskiej.  nabywają mienie wielkiej wartości po tym jak osobiście  wydawali  decyzje urzędowe z rażącym naruszeniem prawa i doprowadzili do celowego bankructwa nabyty podmiot gospodarczy.

Postępując w ten sposób brutalnie niszczą dorobek prawny i cywilizacyjny państw Europejskich oraz Traktat o Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze jako ustawowy przedstawiciel organizacji rolniczej prawnie działającej na terenie Unii Europejskiej, a mianowicie Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce /kopia nr-52 pisma w załączeniu/ i  posiadającego swego przedstawiciela w Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych  zwracam się z Petycją do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie a mianowicie czy wypas bydła,  w tradycyjny sposób dwa razy dziennie każdorazowo po około dwie i pół godziny, jest czynnością zabronioną na terenie Unii Europejskiej i daje prawne podstawy aby  oskarżać publicznie bezpartyjnego przedstawiciela organizacji rolniczej i tym samym całą organizację społeczną, o to że wypasając konie lub bydło dokonują naruszeń prawa oraz to czy w przedmiotowej sprawie  mamy do czynienia z dyskryminacją na tle pochodzenia społecznego przez przedstawicieli dawnego państwa totalitarnego w dalszym ciągu sprawujących władzę w Polsce na bazie porozumień pewnej grupy społecznej, a nie Państwa Prawa do czego obliguje członkowstwo w Unii Europejskiej.

Opis  załączników  do Petycji.

1/. Lista uczestników spotkań w Urzędzie Rady Ministrów i Magdalence na przełomie 1988 i 1989 roku

2/. Kopie paszportów bydła.

3/. Kopia zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa rolnego.

4/. Kopia Księgi rejestracji stada bydła wraz z numerem siedziby stada.

5/. Kopia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2004- stron 4.

6/. Kopia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

7/. Kopia pisma rzekomej rady sołeckiej do AriMR.

8/. Kopia Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu- stron 3

9/. Kopia Protokołu Sądu Okręgowego w Elblągu Sygn.akt Ins 109/02 z dnia 29 pażdziernika 2002 roku- stron 8

10/. Kopie czterech umów prac remontowych Gminy Elbląg [IZEK-u-74/2000, IZEK-u-75/2000, ZN2 u-/20/2000, Gz1182/1/2000, które miały być świadczone na rzecz spółek zależnych Polskich Kolei Państwowych.

11/. Kopia pisma Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia  ref. OLZ-1027/03.

12/. Kopia zawiadomienia o wszczęciu śledztwa z dnia 18.02.2004 roku 1Ds 123/04.

13/. Kopia zawiadomienia o umorzeniu śledztwa z dnia 24.02.2004 roku w sprawie 1Ds 123/04 Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

14/. Kopia protokołu z czynności kontrolnych z dnia 05 i 06 listopada 2004 roku ARiMR brak numeru identyfikacyjnego-stron 12,  /brak strony nr. 3 i 11/.

15/. Kopia artykułu prasowego Teleinfro nr 9 z dnia 25 lutego 2002 roku.

16/. Kopia definicji pastwiska oraz łąki.

17/. Kopia protokołu z czynności kontrolnych z dnia 25 lipca 2005 roku ARiMR nr 9014/68013/00007/05 stron 7 /brak strony nr. 6/.

18/. Kopia pisma o przekazaniu protokołu z czynności kontrolnych z dnia 02.06. 2004r.

19/. Kopia zawiadomienia o zorganizowanej przestępczości w strukturach Państwa Polskiego do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Andrzeja Kalwasa z dnia 08. listopada 2004 roku –stron 2.

20/. Kopia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prezesa ARiMR Wojciecha Pomajdę do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę z dnia04 grudnia 2005 roku.

21/. Kopia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa i zażalenie na to postanowienie 3 Ds. 26/06 do Prokuratury Okręgowej w Elblągu- stron 2.

22/. Kopia protokołu z przesłuchania świadka Lecha Strzeleckiego z dnia 07. marca 2005 roku- stron 2.

23/. Kopia pisma przekazanego osobiście w dniu 08 marca 2006 roku prezes ARiMR Elżbiecie Kaufman-Suszko po prośbie poseł Barbary Kudryckiej- stron 2.

24/. Kopia pisma do prezes ARiMR z dnia 09 marca 2006 roku.

25/. Kopia Aktu oskarżenia z dnia 28 września 2005 roku o wyłudzenie dopłat rolniczych- stron 6.

26/. Kopia wniosku do Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia Sygn. Akt II K 671/05 Sądu Rejonowego w Olsztynie wraz z załącznikami- stron 2.

27/. Kopie zdjęć lotniczych mojego gospodarstwa rolnego- stron 5 oraz Tableryczne zestawienie powierzchni kwalifikowanych.

28/. Kopia pisma do Komisarza Europejskiego ds. Administracji, Audytu i Walki z Nadużyciami Pana Siim Kallas z dnia 02 stycznia 2006 roku.

29/. Kopia odpowiedzi od Pana Siim Kallas z dnia 04 sierpień 2006 roku.

30/. Kopia odpowiedzi od Komisarza Europejskiego Pani Mariann Fischer Boel z dnia 12 luty 2006 roku.

31/. Kopia odpowiedzi od Komisarza Europejskiego Pana Franco Frattini z dnia 19 kwiecień 2006 roku.

32/. Kopia pisma z OLAF- European Anti-Fraud Office z dnia 13 marca 2006 roku.

33/. Kopia protokołu przesłuchania z dnia 20.luty 2007 roku OLAF – stron 5.

34/. Kopia opisu dowodowego wraz z załącznikami o zaistniałych nieprawidłowości w sektorze rolnym środków pomocowych i łamania Traktatu Akcesyjnego przez Polskę przekazanego osobiście funkcjonariuszom OLAF w dniu przesłuchania- stron 2.

35/. Kopia pisma do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 03 maja 2007 roku- stron 2.

36/.  Kopia zaświadczenia o statusie producenta z dnia 11.pażdziernik 2005 roku.

37/. Kopia decyzji z dnia 05 września 2005 roku jednostki certyfikującej na podstawie Rozporządzenia 2092/91/EWG.

38/. Kopia protokołu z kontroli produkcji ekologicznej nr 001780/27/07/07-stron 13.

39/. Kopia wezwania do zapłaty należnych środków pomocowych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2006 roku.

40/. Kopia pisma z Ministerstwa Rolnictwa do prezesa ARiMR z dnia 31 lipca 2006 r.

41/. Kopia pisma do posła Parlamentu Europejskiego Barbary Kudryckiej z dnia 17 strycznia 2005 r. w sprawie nieprawidłowości w ARiMR i łamania praw człowieka-stron 2.

42/ Kopia pisma do prezes ARiMR od Barbary Kudryckiej z dnia 19 stycznia 2006 r.

43/. Kopia pisma Obywatelskiego Komitetu Obrony Praworządności do poseł Barbary Kudryckiej z dnia 03 grudnia 2005 roku.

44/ Kopia komantarza do art. 282 kodeksu karnego.

45/ Kopia zawiadomienia o usiłowaniu popełnienia morderstwa do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Policji z dnia 15 maja 2005 roku –stron 2.

46/. Kopia prośby z dnia 27 marca 2007 roku do Komendanta Policji o zwiększenie nadzoru nad podległymi policjantami w związku z usiłowaniem zabójstwa z użyciem broni palnej i innych zdarzeń.

47/. Kopia odpowiedzi od Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 04 czerwca 2007 roku- stron 2.

48/. Kopia pisma do Prezydenta RP o zaprowadzenie właściwej sytuacji prawnej z dnia 18 czerwca 2006 roku- stron 3.

49/. Kopia odpowiedzi od Prezydenta RP z dnia 07 wrzesień 2006 roku.

50/. Kopia pisma do prezes ARiMR od Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców z dnia 08 luty 2006 roku- stron 2.

51/. Kopia Raportu na temat nadużyć i zaniedbań Zarządów ARiMR w latach 1999 do 2005 roku- stron 17.

52/. Kopia  pisma Ministerstwa Rolnictwa do Prezesa Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce Rafała Gawrońskiego z dnia 17 stycznia 2005 roku.

53/. Kopia postanowienia o umorzeniu śledztwa 3 Ds. 2367/05 – stron 5.

54/. Kopia z protokołu przesłuchania świadka wójta Grzegorza Nowaczyka z dnia 07 luty 2005 roku- stron 4.

55/. Kopie decyzji podatkowych z roku 2002, 2003, 2004.

56/. Kopia postanowienia o umorzeniu Dochodzenia 3 Ds. 549/03 w sprawie gróżb karalnych i uszkodzenia mienia.

57/. Kopia pozwu do sądu Zbigniwa Ziobry Ministra Sprawiedliwości.

58/. Kopia pozwu do sądu Leszka Millera, Marka Belkę, Kazimierza Marcinkiwicza, Jarosława Kaczyńskiego Premierów RP.

Lista osób biorących udział w ustaleniach dotyczących oddania władzy w zamian za bezkarność określonej grupy społecznej i zwrot zagarniętego mienia Kościelnego, które odbyły się w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Magdalence pod Warszawą na przełomie 1988 i 1989 roku.

Strona sprawująca władzę totalitarną w Polsce:

gen. SB Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Artur Bodnar, Jan Janowski, Jan Jarliński, Mieczysław Krajewski, Harald Matuszewski, Jerzy Ozdowski, Romuald Sosnowski, Bolesław Strużek, Jan Szczepański, Tadeusz Szymanek, Stanisław Wiśniewski, Andrzej Gdula, Bogdan Królewski, Janusz Reykowski, Aleksander Kwaśniewski, Ireneusz Sekuła, Jerzy Uziębło, Władysław Baka, Jan Błuszkowski, Leszek Grzybowski.

Strona reprezentująca koncesjonowaną opozycję w Polsce:

Lech Wałęsa, Andrzej Stelmachowski, Władysław Frasyniuk, Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Władysław Liwak, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Merkel, Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Bronisław Geremek, Mieczysław Gil, Witold Trzeciakowski, Adam Michnik, Zbigniew Bujak, Jacek Kuroń, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Wielowieyski, Ryszard Bugaj.

Strona przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Polsce:

ks. abp Tadeusz Gocłowski, ks. Alojzy Orszulik, ks. bp. Bronisław Dąbrowski.

Protokolańci: Krzysztof Dubliński, Kazimierz Kłoda, Jacek Ambroziak.

EUROPEAN PARLIAMENT

  1. 2004
  2. 2009

{PETI}Committee on Petitions

Petition 1248/2007

A Petition to the European Parliament

 

 

 

On the basis of Article 21, on account of Article 194 of the Treaty establishing the European Community and on account of the application calling on the European Parliament to take a stand with regard to this matter, to appoint an Investigative Committee of the European Parliament, to accept its obligation to ensure the safety of the people in my closest family on account of several unsuccessful attempts on my life, as well as attempts to sentence me to prison without any legal grounds following my uncovering of the embezzlement of EU funds.

Rafał Gawronski.

Farmer.

The Polish Racehorse Breeders’ Association.

Correspondence address: Rafał Gawronski, Weklice, 82-310 Elblag, Poland.

Tel. 48 / 515 – 85 – 84 – 58                     Email: rafal-gawronski@wp.pl

This petition concerns:

The ban on herding introduced by the European Union and, in connection with this type of agricultural activity, agricultural subsidies and the unlawful judicial proceedings on this matter with the resulting risk of imprisonment for up to eight years.

Does this matter amount to discrimination by the representatives of the former totalitarian state who still hold power in Poland on the basis of the agreement of a certain group of people (list of people enclosed)?

For a number of years the law created by the criminals of the totalitarian system with the aim of seizing private property with strictly defined intentions, namely to swindle financial resources from a different type of organisation, has been carried out under the passive observation of officials appointed to prosecute this type of crime as well as other constitutional bodies of this country, and if legal action is now being taken, in the majority of cases this is done with the aim of eliminating competition.

The agreements made as a joint stance during 13 meetings which took place during the so-called ‘Magdalenka’ meetings and at the Office of the Council of Ministers in the period from 1 September 1988 to 5 April 1989 guarantee impunity to certain offenders, in exchange for renouncing their authority, and these people have up until now ruthlessly facilitated the violation of human rights in Poland and the committing of crimes against EU taxpayers through obtaining financial resources which are not due to them, under false pretences, as well as crimes against the taxpayers of the Republic of Poland, through political corruption of the judiciary and through the influencing of judicial independence. Direct proof of this point are the words of the man responsible for the murder of miners in the ‘Wujek’ mine, a certain Czesław Kiszczak, a totalitarian murderer in Poland. His last words before the issuing of a sentence in Court, were ‘that he was guaranteed complete impunity around the Round Table’.

The taking of a stance in this matter will allow us to determine whether it is the Polish State or the European Commission which is responsible for the existing situation, which is also the subject of proceedings before the Court of Human Rights in Strasbourg, Gawroński against Poland No 45117/06 as well as Gawronscy against Poland No 15079/06, and will allow for the presentation of additional evidence in Court in support of the aforementioned complaint.

The appointment of the Investigative Committee of the European Parliament in the matter of the embezzlement of the financial resources of EU taxpayers which were intended to provide financial support for Polish farmers and the observation of the rights and freedoms of the individual in Poland are obligations under the Accession Treaty, as is the running of EU organisations with the aim of protecting the legal property of the European Union from the criminal behaviour of the authorities in Poland where criminals make the laws for criminals, where the highest positions in the Government are filled by people who have been given legally valid criminal sentences or where people holding leading positions in the judiciary or other prosecution bodies carry out orders in the interest of individual people, something which was recently revealed publicly in Poland in the matter of Janusz Kaczmarek, the former Prosecutor and Minister of Internal Affairs and Administration. Personally, as a consultant of the Sejm Committee on Agriculture and Rural Development, together with members of parliament of the Sejm including Wojciech Szczęsny-Zarzycki and Józef Gruszka, through the legislative processing of the Law on Horse Racing in Poland, I helped to prevent the trial of the statutory regulation to allow the introduction of financial resources of unknown origin into horseracing in Poland. This regulation was proposed on behalf of the government by Feliks Klimczak, Secretary of State of the Ministry of Agriculture and currently the candidate for the Sejm from the ruling party list. The infiltration into EU organisations of people participating in this universal Polish pathology has all the characteristics and hallmarks of organised crime, and involves the enforced theft of valuable property, including those items listed in the Register of Historic Monuments, through the use of constitutional state organs appointed to protect private property and which supervise these crimes and allow for the manipulation of proceedings by consciously misleading other EU officials, who are limited in their knowledge of the Polish language, on matters of legal significance.

The Polish Government has an obligation to ensure safety and to guarantee the facilitation of cooperation with the European Parliament with the aim of revealing all essential evidence and information which is relevant to this Petition. This petition concerns the following people: Rafał Gawroński, my wife Małgorzata Gawrońska, my son Eryk Gawroński, and my daughter Anna Gawrońska. Our safety is constantly threatened because the offending officials remain at large and receive payment for their illegal actions, which confirms their belief that such criminal behaviour is correct, and furthermore they personally purchased my valuable property for which they issued the decision regarding this property, and it was later confirmed by legally valid rulings that this decision represented a gross violation of the law and served as the basis for its unlawful execution. The Polish judiciary legalises this type of illegal activity by ignoring it or insolently stating that it is not relevant to the nature of the matter. Fixed property is purchased using the financial resources transferred by the European Union which have been embezzled with the help of fictitious invoices and via public bodies led by unpunished criminal officials. In other words, the European Union is financing criminals in Poland with European taxpayers’ money, by supporting the alleged free market system.

JUSTIFICATION

 

I am a farmer. Before joining the European Union, on the instruction of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARiMR- the agency responsible for paying out EU subsidies in Poland) a vet tagged my herd of cattle. On 22 March 2004 ARiMR issued cattle passports (document No 2 in the enclosed documentation). I was given farm number 042467201 (document No 3 in the enclosed documentation) and also cattle herd number PL 042467201 (document No 4 in the enclosed documentation). I submitted an application to receive direct payments (document No 5 in the enclosed documentation). After approval on 15 July 2004 of the application by employees of the agency, I received decision number 0251-2004-000001732 dated 20 October 2004 (document No 6 in the enclosed documentation). This decision was sent on 26 X 2004. After this a letter (document No 7 in the enclosed documentation) was sent to the agency from a neighbour passing himself off as the village leader; the village leader at this time was in the USA. In this letter it was stated that I do not farm the land which I own and the letter questioned whether we are entitled to agricultural payments. This is an outright lie because everyone in the village, and other people as well, know that I rear cattle and in the past I reared horses and I graze them using the traditional method passed down to me by my ancestors for generations. My neighbour Władysław Rękas, who signed the letter together with another neighbour Jan Puzio, who is a member of the board of Elblag Council, do not hide the fact that they want to take my farmland and they have been working against us for many years. Jan Puzio, as the vice-borough leader of the Council, even deliberately issued a tax decision involving a blatant violation of the law, which was confirmed by a body with a higher authority. This ruling is legally valid (document No 8 in the enclosed documentation). Incidentally I would like to add that neither Jan Puzio nor Grzegorz Nowaczyk, the borough leader of Elblag Council, bore any responsibility for this matter even though I reported the crime to the police and the borough leader of the Council admitted that he did not fulfil his duties of supervision and inspection and the prosecution organs dismissed the investigation (documents Nos 53 and 54 in the enclosed documentation). In my opinion, as well as the opinion of other people, they are part of the national criminal structure, which guarantees them absolute impunity to such an extent that they can even admit in legal proceedings to issuing fictitious invoices for alleged repair work, which the Council does not have the right to carry out since by law it does not carry out commercial and service work (documents Nos 9, 10, 11, 12 and 13 in the enclosed documentation). The subsequent political parties, after they came to power, guaranteed them impunity, financed their activity and supported them through the payment of monthly remuneration. Immediately after receiving the letter dated 2 November 2004, on 5 and 6 November 2004 ARiMR carried out an in situ inspection (document No 14 in the enclosed documentation [inspection report]). The inspectors consumed beer during the inspection, I still have the cans they left behind because the prosecution organs were never interested in these cans, even though the inspectors left by car after consuming alcohol and appeared to be inebriated the next day. The inspection revealed that only 0.9 hectares met the conditions of good farming, because only this space was farmed and planted with cabbage. After analysing the course of the inspection and the way in which it was carried out as well as the inspection report, I came to the conclusion that several million European Union subsidies have been embezzled for the creation of a system of agricultural support in Poland. Direct proof of this are the reports from the inspections which are carried out at the order of those people wishing to seize property or intimidate farmers. It is undeniably clear that those carrying out the inspection are not aware of the content of the application to receive direct payments for agricultural land or of my statement on the method of use of my agricultural land which is the basis of the inspection. The resulting IACS computerised system record (document No 15 in the enclosed documentation [newspaper article]) does not identify these statements even though it is the basis for carrying out any in situ inspections. I declared pasture land in my statement on the method of use of my agricultural land, but in the inspection reports they have put down meadows. Pastures are not the same, in terms of the form of use, as grasslands, but they still meet the requirements of good agricultural practice (document No 16 in the enclosed documentation [definition of a meadow and definition of a pasture]). This statement is supported by additional evidence, namely the reports from subsequent inspections (document No 17 in the enclosed documentation) and by hard evidence, namely a letter regarding the sending of the inspection report (document No 18 in the enclosed documentation). It is clear from this that untrue information was entered into the electronic system because this document states that the inspection was carried out on 23 September 2004, when it actually took place on 5 and 6 November 2004. I would like to mention that I have the original documents. The methods for the in situ inspection revealed by myself take the same form as many millions of deductions unjustly taken from farmers in Poland and the system of corruption which has been created facilitates theft from the beneficiaries of EU subsidies with the full sanction of the law. After the revelation of these and other irregularities I informed the Minister of Justice and General Prosecutor (documents Nos 19, 20, 21 and 22 in the enclosed documentation [notification]). Remaining in constant contact with ARiMR (documents No 23 and 24), on 28 September 2005 the prosecutor accused me of obtaining agricultural subsidies under false pretences (document No 25 in the enclosed documentation [indictment]). The notification to the police was signed by the president of the agency Wojciech Pomajda. I responded to the indictment and substantiated my application for the dismissal of the proceedings on account of the obvious lack of factual evidence for the accusation (document No 26 in the enclosed documentation [application]), and particularly on account of the fact that the aerial photographs provided by the agency confirmed that I was correct in the carrying out of my agricultural activity (document No 27 in the enclosed documentation [photographs]). I notified the European Commission including the Commissioner for Agriculture, Ms Marianne Fischer Boel, Mr Franco Frattini, Vice Chairman of the European Commission, the Department of Justice, Freedom and Security, and Mr Siim Kallas, the Vice Chairman of the European Commission responsible for Administrative Affairs, Audit and Anti-Fraud (documents No 28, 29, 30 and 31 in the enclosed documentation [letters]). The case was sent to O.L.A.F. (document No 32 in the enclosed documentation [letter]). On 20 February 2007 officers from O.L.A.F. in the form of Eugenijus Cikockas, Michal Pesta and Pierre Sandgren questioned me with regard to the above (document No 33 in the enclosed documentation [report from the interrogation]). I also sent additional evidence on the matter of irregularities in the agricultural sector with regard to assistance funds and the violation of the Accession Treaty by Poland (document No 34 in the enclosed documentation). On 3 May 2007 I submitted a complaint to the European Ombudsman (document No 35 in the enclosed documentation [complaint]). On 4 June 2007 I received a reply stating that the Ombudsman is not authorised to deal with the complaint (document No 47 in the enclosed documentation). Further to my petition, I would like to add that the farming carried out by myself and my wife and two children of 64.19 hectares as our property is of an organic nature (document No 36 in the enclosed documentation [certificate of status as a producer]) confirmed by three inspections by certifying individuals on the basis of Regulation (EEC) No 2092/91/EEC and the Law on organic farming, Journal of Laws of the Republic of Poland No 93, item 898 (documents No 37 and 38 in the enclosed documentation). It was established in the two inspections carried out that there were no irregularities and those which were confirmed in the third inspection can be dismissed once a certificate is issued. On a number of occasions I addressed the statutory representatives of the executive bodies in Poland (documents No 39, 40, 41, 42, 43, 48 and 49 in the enclosed documentation [letters]) with a proposal to establish the correct legal situation and I also addressed members of parliament in Poland, including Polish representatives in the European Parliament. Up until the day of submitting this Petition, ARiMR in Poland has effectively prevented me from carrying out grazing activity, thus causing damage on a large scale. In the opinion of a humble herdsman and the chairman of an agricultural association, the above action has all the characteristics and hallmarks of criminal behaviour outlined in Article 282 of the Penal Code in Poland (document No 44 in the enclosed documentation [commentary to Article 282]) but the authorities in Poland do not intend to prosecute those guilty of these irregularities, concentrating on making me the criminal instead of the totalitarian government. With regard to ensuring our security, I want to inform you that there have been numerous attempts on my life under the familiar guise of an accident (documents No 45 and 46 in the enclosed documentation [police notification]). Such behaviour and a desire not to prosecute the guilty parties contravenes the legal works of the European Union which directly justify the appointing of an Investigative Committee of the European Parliament. Additional evidence for appointing the Committee is the fact that documents are being signed in the name of several high-ranking EU officials by the same person who is manipulating the proceedings, and working in the office of the European Ombudsman there is a certain Beata Kulpaczyńska, who is incapable of reading letters with understanding and influences the actions of this organisation (document No 47 in the enclosed documentation [letter]). The information above confirms the charge of infiltration into EU institutions of people whose aim is to supervise the criminal activity of officials in Poland. I shall personally provide evidence of the above on the grounds of the seriousness of the complaint and the possibility of dishonesty. Bearing in mind that EC law carries more weight than national law, I conclude that the incumbent representatives of the state in Poland, who have had legal training and, if not, they can request a legal opinion in accordance with EU law, still accuse me of obtaining agricultural subsidies under false pretences (documents No 48 and 49 in the enclosed documentation [letters]). Such behaviour would confirm the theory that carrying out organic farming in the European Union in the form of grazing is forbidden in the countries of the EC and this is why I am submitting this Petition. Claims of abuse and negligence regarding ARiMR in Poland are supported by a Report from the Polish Christian Union of Business Executives, part of the International Christian Union of Business Executives – UNIAPAC – with its headquarters in Brussels (documents No 50 and 51 in the enclosed documentation).

In 1978 I was granted political asylum. Before 1992 I lived outside the borders of the country. As a result of political changes, in October 1989 I was given a consular passport. My life was not always exemplary but that is not a reason to treat us in this way, breaking the majority of agreements, Treaties and Conventions signed by Poland. I trusted that, in signing the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms dated 4 November 1950, Poland would respect its obligations. I regret to inform you that, in spite of submitting a complaint to the European Court of Human Rights in Strasbourg, as well as cooperating with the European Commission and its Commissioners in the form of Mr Franco Frattini, Ms Marianne Fischer Boel, Mr Siim Kallas and OLAF (European Anti-Fraud Office), actions are still being carried out which consist of tormenting, persecution, discrimination, oppression and theft of valuable property, even though on a number of occasions I have requested that these actions be stopped with regard to us and our case on the basis of the law and within the boundaries of the law. These actions may be the result of my involvement in the creation of the Law on Horse Racing through which, together with members of parliament, I helped to prevent the sale of the Sluzewiec horseracing tracks for next to nothing and uncover and prevent the statutory attempt to introduce funds of unknown origin into the organisation of horse racing in Poland. This regulation effectively bypassed Directive 91/308/EEC regarding money laundering.

My unlawful imprisonment and isolation as a result of this imprisonment was in my opinion an unsuccessful attempt at abduction for the purpose of robbery through the use of constitutional state organs which is undeniable direct proof of the point confirmed by the Chairman of the Sejm Investigative Committee, MP Artur Zawisza, on 21 August 2006, who confirmed that the principles of the actions of former secret services of the old communist regime and their crimes of robbery had a wide social influence as did the theft which took place in the banking sector which I am personally experiencing. The possibility of approving financial funds of unknown origin accumulated as a result of the material evidence confirmed amongst others by the Vice-Minister of National Defence, Mr Antoni Macierewicz, who stated that the Military Information Services led the unlawful theft action together with other bodies of the secret services of the former communist regime, is not only proof, but also shows that these organisations, taking advantage of the state’s constitutional organs for the strictly defined purpose of theft, included prosecution organs and the courts. In my case this is substantiated on the basis of the manipulated one-sided prosecution and legal proceedings even though the aforementioned organs are obliged by law to examine the arguments both for and against and to present the evidence supporting the complaint and against the complaint as well as to start or refuse to start proceedings on the basis of the incorrect article of the penal code and the possible gathering of evidence in the matter or simply the confirmation of a blatant lie established on the basis of the testimony of the person who committed the illegal acts with the aim of avoiding criminal responsibility.

When I returned to the country I was convinced that the Convention signed on the Protection of Human Rights would be particularly respected on account of the historical experience of Poland with regard to this matter. To accuse me without a legal basis, with a photocopy as proof, is a serious violation of the law, particularly when the Penal Code rules out criminal responsibility, and is an attempt, on the pretext of obtaining a mortgage loan from the bank under false pretences, to bankrupt family farming, which is the basis of the agricultural system in Poland, guaranteed by Article 23 of the Constitution of the Republic of Poland.

Further proof of the fact that I have been driven to deliberate bankruptcy is the rejection of my application for a temporary overruling of the arrest. Permit me to point out that even the communist authorities took the harvest period into consideration as a particular period in which the farmer gathers the fruits from the whole year’s work and enriches the country through the production of consumer goods.

An example of similar activity by the authorities aimed at bankruptcy is the case of Mikhail Khodorkovsky and his firm Yukos, where the Russian authorities, in accordance with the law, drove the largest private oil company in the country to bankruptcy and deprived it of its most important assets, selling them at a fixed auction for a very low price.

The pattern for this activity is the same in my case and confirms the use of the communist secret services model. Evidence of this is the execution proceedings carried out by the Regional Court in Elblag case reference. No I Co 1533/99, during which it was confirmed that agricultural property which is used as security for a bank mortgage is sold for the previously established price with the omission of the property components registered in the Register of Historic Monuments and which are of a value which is considerably higher than the amount received as a loan, and that the above incident is the result of a conspiracy of a criminal nature.

Jan Puzio, the Deputy Provincial Governor of Elblag, a man who has committed numerous crimes, purposefully acted with the intention of bankrupting me and stealing my agricultural land, which from the very start was the result of the conspiracy. He did this relatively ineptly on account of his primitive methods using petty criminals – incidentally his illegally employed workers – and also by personally renting agricultural land from me and not paying a single zloty for it. He also issued a tax decision involving blatant violations of the law which was confirmed by the legally valid rulings of the Local Government Appeal Council in Elblag. These actions are substantiated by numerous crime reports, the legal circumstances surrounding which the Ministry of Justice effectively ignores and explains as my dissatisfaction with the proceedings being carried out before the court in Gdańsk. It would be difficult to be satisfied since these proceedings are unlawful and my criminal responsibility should be ruled out. Jan Puzio is also one of the buyers of our agricultural land. He acts within an organised criminal structure on account of the fact that criminal cases with the purpose of bankruptcy and the seizure of valuable property for a symbolic amount are not the only matter in which the Council and other public officials are in collusion.

Here I would like to mention such names as: Jerzy Kulas, residing in Elblag ul. Teatralna, Zbigniew Żbikowski, Krystyna Żbikowska residing in Elblag ul. Rzepichy, Ireneusz Marczyk residing in Kraków os. Złotego Wieku as well as others whose names I shall not mention here on account of their desire for them to remain anonymous. All of these cases involve or involved the exploitation of state constitutional organs to obtain personal property benefits through obtaining attractive land and property with the aim of increasing profit through its sale or the obtaining of EU subsidies under false pretences and the issuing of invoices for fictitious work, as was confirmed before the Elblag court by the Provincial Governor of Elblag, Grzegorz Nowaczyk. Allow me to point out that as yet they have not borne any criminal or administrative responsibility for this, taking advantage of the protection of the local legal and prosecution structures. I would like to emphasize that in February 2006 in proceedings in the District Court in Elblag it was revealed that Elblag Council had used the legal advice of the Chairman of the Court Department in Elblag.

These criminal activities are protected through a national criminal structure which, with regard to those people with personal connections to the secret service structures of the former totalitarian regime, guarantees complete impunity to such an extent that even in Court they can admit to issuing fictitious invoices and no one is accused, and if these confessions lead to a legal trial, the judges are still agents or were agents of the secret services in Poland. I want to emphasize that this fact was confirmed by the Institute of National Remembrance in its official publication. One of the numerous pieces of evidence for this theory is the report submitted by me of a crime committed by Bogumiła Rybak, an employee at the Office of the Prime Minister and also the illegal informing of this person by the Head of the Complaints and Applications Department at the Ministry of Internal Affairs and Administration who, in not fulfilling his duties, informed the would-be criminal that notification was submitted about the committing of a crime by them in accordance with Article 231 of the Penal Code. These unacceptable methods in a state of law are incontrovertible proof of the mutual informing of employees of the Ministry about the submission of reports and are a serious violation of the law, leading to the conclusion that the state is acting in a criminal manner. I also want to highlight that, together with Zbigniew Żbikowski, I uncovered the irregularities in the running of the Sejm of the Republic of Poland and the Office of the Sejm. These irregularities consisted of the unauthorized seizure of correspondence and replies to these letters in the name of Sejm structures and committees without the knowledge of these constitutional bodies. For the sake of summarising the actions of Grzegorz Nowaczyk, the Provincial Governor of Elblag, and his deputy Jan Puzio, permit me to point out that Grzegorz Nowaczyk is connected to the aforementioned structures of the military services through his father, and Jan Puzio has often made it clear that he is under no threat on account of his protection by the secret services. He has also told me that he now knows everything about my case because I was often checked on account of my involvement in legislative work, on account of occupying a statutory position as representative of an agricultural organisation recognized by the Ministry of Agriculture and on account of my involvement in public life. Here it should be mentioned that the bid bond paid for the auction by Jan Puzio in the amount of around 26 000 zlotys was withheld in the property declaration of the aforementioned person. It is worth surmising that this amount comes from the fictitious repairs invoice for the Bogaczewo railway station in Elblag.

The next piece of evidence is the action of the witness acting in this matter, a certain Brzozowski, the Deputy Director of the Agricultural Property Agency in Olsztyn, who forced me to take out this loan. This is confirmed by a document issued personally by Brzozowski. Permit me to highlight that he took advantage of the court in Elblag, obtaining the sentence which was beneficial for the Agency by informing the Court that I live in Elblag at a completely different address whereas, since my return to the country, I have always lived in Weklice. The manipulation of correspondence prevented me from effectively defending my property interests. The Agricultural Property Agency and other state agencies were and are a refuge for former secret service employees, in particular the former military intelligence agency, and the legal proceedings carried out confirm the manipulation of correspondence through the incorrect stating of my address even though representatives of the Agricultural Property Agency visited the place where I live in Weklice in Elblag on several occasions. On numerous occasions I was warned by an MP of the Sejm of the Republic of Poland, Józef Gruszka, who was Chairman of the Sejm Special Services Committee. I worked together with MP Józef Gruszka on numerous occasions on account of the Law on Games and Mutual Bets and also with the MP Wojciech Szczęsny Zarzycki on the Law on Horse Racing, and I was their consultant by virtue of holding the position of statutory representative of the Association of Breeders. I was and I am aware that the Agricultural Property Agency set up the trading of stud horses, and the best example of this is Grzegorz Wieczerzak who absolved the Appeals Prosecutor in Warsaw of a loss of over 3.5 million, which was borne by the Agricultural Property Agency as a result of the sale of studs to Wieczarzak, the former President of PZU. The corrupt activity which was revealed and the associated irregularities in the sale of other studs, in particular stud horses in Stubno, is emphatically substantiated by Mr Ireneusz Marczyk, President of the Polish Christian Union of Business Executives in Krakow who presented the corrupt mechanisms operating in this government agency. The above information confirms that the people responsible for this state of affairs remain unpunished even though the State Treasury and the taxpayers have lost many billions of zlotys as a result of the thieving action of the organisation which I have described above. Thanks to the partiality of the prosecutor and the courts, as a result of these actions a huge number of agricultural properties were seized by certain people collaborating with or who were part of the communist nomenclature or who in some other way were participating in this criminal procedure, and the former owners or their inheritors were deprived of the return of their property or the payment of compensation on account of lost ownership which our Landowners’ Association has always demanded and continues to demand. A representative of this legally functioning association was deprived of all rights, in particular rights of an existential basis, humiliating in this simple way those other people wishing to participate in the same.

On 22 August 2006 during the speech of Senator Anna Kurska in the Senate, the Senator presented a complaint about legal proceedings being carried out and the partiality of legal proceedings depending on the political viewpoint. This is the next piece of incontrovertible evidence that in my case we are dealing with an organised form of discrimination, persecution and state theft. The fact that a policeman is armed does not mean that he has permission to kill people, even though this is what weapons are for. In the same way a judge who has the ability to use a temporary arrest cannot at his own discretion temporarily arrest someone without just cause and evidence in accordance with Article 258 of the Criminal Procedure Code. In justification of his refusal to overrule the arrest, Judge Danuta Pogorzelec states that the police interview established that I only sporadically live in my place of residence. It should just be added that they mean from the date of the purchase of the agricultural property in Weklice. If this is the case then how is it possible that I turned up to a Court summons and that I lodged numerous complaints regarding the Police and other public officials. In Article 259(1)(2) of the Criminal Procedure Code it is written: ‘If particular circumstances do not prevent it, the temporary arrest should be overruled, particularly when the imprisonment of the accused would result in exceptionally difficult consequences for the accused or his immediate family.’ My arrest has already resulted in exceptionally difficult consequences on account of the harvest period and the significant expenditure on labour and the need to look after the animals on the farm every day. On top of this there are family responsibilities which my family regularly carries out and the children study a lot even though the proceedings aimed at bankrupting us have been going on for several years and are also directed against them.

The next piece of evidence is the behaviour of and the ruling issued by Danuta Pogorzelec on the subject of appointing a defence counsel from the council. In my subjective opinion the aforementioned person obviously has a low level of knowledge regarding society, in particular society in rural areas. Even though I filled in this lack of knowledge formally within the statutory deadline, Danuta Pogorzelec demands information and documents which I will never be able to provide because income certificates and tax returns do not exist in farming. This discredits this person from dealing with any cases and even more so from issuing sentences on behalf of the Republic of Poland. In accordance with Article 251(3) of the Criminal Procedure Code, it should also be explained why the use of another preventive measure was not deemed to be sufficient. The lack of an explanation here should be seen as the unlawful use of a temporary arrest, the aim of which was bankruptcy and the theft of valuable property registered in the Register of Historic Monuments, as well as the prevention of the start of mediation with Bank Ochrony Środowiska and the theft of valuable property through the use of constitutional state organs, namely the Prosecutor, the Police and the courts.

An additional incontrovertible piece of evidence are the indictment proceedings where I was made out to be a criminal through the inspection report carried out by another government agency, namely the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture, carried out at the order of the Sołecka Council in Weklice in Elblag on the initiative of Jan Puzio and the inhabitants of the same village. With regard to the type of use of the agricultural land, meadows were put down in the application for agricultural payments whereas I stated that they were pastures. By way of an explanation, allow me to inform you that meadows require completely different agrotechnical operations than pastures. Meadows need to be reaped at least once a year whereas pastures should be grazed by animals. Disregarding the relevant details of the carrying out of the inspection and namely that it was after the end of the vegetative plant period and that the pastures were covered in snow, as further proof of a connection with the secret services it should be noted that the Sołecka Council had earlier found out from me about the acceptance of financial assistance that this document proves. The criminal proceedings are taking place before the District Court in Olsztyn. The above information confirms that the highest ranking officials, including the current Prime Minister Jarosław Kaczyński, who in the newspaper ‘Przekroj’ on 23 January 2006 said that ‘in this country there is an alternative system of management, which needs to be got rid of. This is a purely antisocial system which leads to huge financial losses’, and in the newspaper ‘Gazeta Wyborcza’ on 4-5 February 2006, ‘A lot of staff changes need to be made in Poland because the system that we are always talking about, the networks of different types of antisocial connections, need to be destroyed. And the people connected to this system need to be eliminated from the state apparatus’. And it is not only politicians who confirm the existence of antisocial connections. This matter also came up in the case of Radosław Sikorski and the ‘Szpak’ file as well as in the programme ‘Konfrontacja’ (‘Confrontation’) by Sylwester Latkowski, broadcast on TVP 2 on 12 July 2006 at 22.45. From the testimony of Wojciech Papina it emerges that the secret service agencies organised illegal economic activity, trading fuel, alcohol, etc. Everyone who crossed them was corrupted, blackmailed or bankrupted. This system must still exist in some format, since it is so difficult to untangle the greatest scandals of the III Republic of Poland including the mysterious collapse and stroke of the Sejm MP and Chairman of the Investigative Committee in the Sejm, Józef Gruszka. On account of the fact that this is not an isolated case in the Elblag area and that this structure has the chance to influence the highest state organs, which has been proven, the best testimonies on this matter come from Zbigniew Żbikowski, Chairman of the Citizens’ Committee for the Protection of Law and Order in Elblag, among others. It should be emphasized that the aforementioned Committee also substantiated the criminal activity involving the exploitation by state bodies of the so-called debtor, which consists of making everyone whose property is of interest a debtor of the State Treasury through the creation of virtual debts and the influencing of the courts and prosecution bodies with the aim of a one-sided case. In my case additional proof is the unlawful imprisonment and the taking control of my actions to reveal these illegal connections. Here I would like to emphasize that the current Minister of Internal Affairs and Administration Janusz Kaczmarek was often informed about these proceedings, as was Zbigniew Ziobro, Minister of Justice, the National Prosecutor and the next prime ministers of the Republic of Poland and presidents of the Republic of Poland, and, in spite of the so-called hard evidence in this matter criminals are allowed to work in Poland’s constitutional state bodies which is incontrovertible proof of the criminal nature of the authorities in Poland, who usurp the rare legal achievements of the former fascist and communist state which survives today through the former nomenclature of the authorities, including the court authorities, and the passivity of society and the universal consent to carry out illegal actions. Proof of this is the current national socialist coalition which is a source of shame for our whole family, which has suffered so much on account of these criminals and certainly remembers the evils it experienced on account of them, including the martyrdom of members of our close family in the concentration camps.

Bearing the above in mind, I turned to the Constitutional Court with regard to compliance with the Constitution of the actions of the following political parties: the Democratic Left Alliance (Sojusz Lewicy Demokratycznej) and Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość). I received information stating that I am not a constitutionally authorised person and that the Constitutional Court is not going to hear the case. The reply sent by the Court was of an informative nature and did not give me the right to submit a complaint regarding the same, depriving me of the opportunity of an inquiry into my rights before the highest organ of legal authority, the Constitutional Court. The Constitutional Court, by not requesting that I rectify the lack of formal complaints, and later by not issuing a decision on the refusal to deal with the complaint or to receive the application, violated the regulations of the law of the Constitutional Court and the European Convention on Human Rights, the right to a fair trial. The Office for the Preliminary Inspection of Constitutional Complaints and Applications overstepped its authority since the law states that, ‘If an application does not meet the formal conditions, the Court judge shall call for the rectification of these formal shortcomings within a period of 7 days from the date of the notice’. The letter for information dated 7 May 2007 was signed by Marek Zubik who is not officially a judge of the Constitutional Court. On 14 May 2007 I submitted an application regarding the exclusion of judges of the Constitutional Court. On 24 May 2007 I received new information stating that no response will be given to any letters with a similar content signed by this same person who supposedly received this authorisation from the Chairman of the Constitutional Court. In my humble evaluation the Chairman does not have the authority to appoint judges of the Constitutional Court, or to appoint persons who violate the obligations of the law by seizing legal entitlements and thus bypassing the law.

The methods described above demonstrate that the authorities in Poland interfere through administrative, legal and repressive instruments in order to influence without justification freedom of economic activity, competition and the rights and freedoms of citizens, which are guaranteed by numerous legal acts including the Accession Treaty. In cases where there are irregularities in these institutions on account of the decisions issued and constitutional rights are taken advantage of, people are arrested or accused of crimes they have not committed. Coerced theft and robbery of valuable property currently takes place in Poland. These crimes are committed through the use of constitutional state bodies appointed to protect the private property and freedom of the citizen. Public officials appoint competing economic entities from public funds with the aim of obtaining financial aid from the European Union through dishonest means for infrastructure investment. They issue fictitious invoices for work which no one has carried out and with the financial aid received (withheld in property statements) and which is the property of the taxpayers of the European Union, they purchase valuable property after they have personally issued an official decision involving blatant violations of the law and with the aim of bankrupting the economic object.

Acting in this way ruthlessly destroys the legal and civil work of the European states and the Treaty on European Union.

Bearing the above in mind, as the statutory representative of the agricultural organisation legally acting in the European Union, namely the Association of Racehorse Breeders in Poland (document No 52 in the enclosed documentation [letter]) and having a representative in the Council of the Polish Jockey Club, I submit this Petition to the European Parliament, requesting that you take a stance on this matter and namely that you establish whether the pasturage of cattle, in the traditional method (two and a half hours twice a day), is an activity which is forbidden in the European Union and which serves as the legal basis for publicly accusing a non-party member representative of an agricultural organisation, and thus the whole social organisation, of violating the law through grazing horses or cattle, and whether in this matter we are dealing with discrimination of a social nature by representatives of the former totalitarian state who still hold power in Poland on the basis of the agreement of a certain social group, and whether you are required to look into this matter on account of Poland’s membership of the European Union.

Rafał Gawroński