Rada Regencyjna, Rada Gubernatorów oraz Rada Sprawiedliwych w Polsce

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wizerunku Regenta w Polsce jestem zobligowany przedstawić demokrację talmudyczną taką jaka ona jest. Otóż judeo-sataniści posiadają wzorzec administrowania okupowanym krajem i taki wzorzec nazywają demokracją.

W Polsce działają trzy Rady i każda z nich posiada odrębne zadania okupacyjne. I tak Rada Regencyjna to judeo-sataniści delegowani w celu reprezentowania Polaków na forum międzynarodowym oraz ułatwiania kontaktów międzynarodówce judeo-satanistycznej.

Drugim celem zasadniczym Rady Regencyjnej w Polsce i jakże ważnym to wmawianie Polakom, iż Rada Regencyjna wraz z jej Przewodniczącym to Polacy dbający o interesy Polaków. To że są to w większości żydzi ukazuje prawdziwe zakłamanie oraz wyrafinowany fałsz wtłaczany Polakom poprzez ich media.

Sprawa jest na tyle kuriozalna że większość zniewolonych Polaków dobrze wie, że żydzi dbają li tylko o swoje interesy ale nigdy nie czynią dobra dla ludności krajów okupowanych, ponieważ byłoby to wbrew ich prawu Talmudu, a oni są przecież prawi i sprawiedliwi.

Inną Radą jest Rada Gubernatorów; także ze swym Przewodniczącym w tym wypadku jest to element matriarchalny w pełni tego znaczenia, która wypowiedziała zdecydowaną wojnę wszystkim Polakom mającym dzieci, a na których reżim wydał postanowienie o wsparciu finansowym tychże dzieci. Pozostają jednak one pod opieką oraz edukacją matriarchalną i oczywiście dla ich dobra ale płacić należy. Niewolnicy muszą przecież dorastać w świadomości matriarchalnej ponieważ Patriarchat dla judeo-satanistów to zło, które należy zwalczać wszelkimi dostępnymi metodami oraz środkami. Cóż mnie z dziecka, które dorasta we wrogości do swego Ojca ? Skoro ja Kocham swoje dziecko to naturalnym odruchem tej miłości ojcowskiej jest to, że chciałbym również być Kochany. Przecież środki finansowe to nie miłość wyłączając z tego dogmatu oczywiście judeo-satanistów. I tutaj zjawiają się moralizatorzy za cudzesy zwani duchowieństwem. Oni nie tylko handlują ukradzionymi dziećmi przez reżim talmudyczny w Polsce ale robią wszystko aby rozwodów było jak najwięcej, ponieważ grzesznicy to ich skarb nad którymi oni zaczynają dopiero pracę. Oczywiście za cudzesy !

Tutaj pisałem czym jest matriarchat: https://rafzen.wordpress.com/2015/06/15/matriarchat-czyli-stepowe-dewiactwo/

Rozpisałem się trochę, a w internecie należy pisać raczej skromnie. Więc do głównych zadań Rady Gubernatorów to dbanie o powierzone mienie. W skład mienia wchodzą środki finansowe, nieruchomości oraz masa niewolnicza w Polsce i na świecie. Tutaj uwaga dla wszystkich rzekomych właścicieli nieruchomości, którzy są przekonani że posiadają tytuł własności. Nikt w Polsce takiego tytułu nie posiada ponieważ Polska jest krajem okupowanym. Poszanowanie rzekomej własności w Polsce bazuje li tylko na podstawie wydawanych zaświadczeń przez administrację reżimową. Tytuł własności, którym można-by swobodnie dysponować jest pojęciem wrogim reżimowi i dlatego tylko administracja może decydować w tej sprawie.

CDN.