Rada Regencyjna, Rada Gubernatorów oraz Rada Sprawiedliwych w Polsce – cd.

Opisując system demokracji talmudycznej w Polsce należy zauważyć, iż pewien organ decyzyjny jest pozakonstytucyjny. Jest to Rada Sprawiedliwych, którzy nie mogą być trzymani na pasku stanowionego prawa ponieważ to nie o prawo w tym wszystkim chodzi lecz o sprawiedliwość międzyplemienną.

Tak jak wiele społeczności na świecie judeo-sataniści muszą rozstrzygać spory oraz dbać o jakość wydawanych wyroków czy orzeczeń w danym kraju. Im bardziej zuchwały wyrok albo decyzja administracyjna wobec Polaków i ich mienia oraz bezwzględna podległość zwierzchnikom tym bardziej status takiego sędziego nabiera mocy sprawczej i daje przykład innym, którzy znaleźli tę robotę niejako z powołania.

Kuriozalnym elementem działalności Rady Sprawiedliwych to podstawa prawna regulowana przez Dz.U.1989 nr 73 poz. 435 z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa podpisana przez jednego z wielu bezkarnych zbrodniarzy wojennych w Naszej Ukochanej Ojczyźnie, a mianowicie samego Jaruzelskiego. Ten fakt bezkarności wielu zbrodniarzy jednoznacznie potwierdza sytuację w jakiej znalazła się Polska tj. okupacji judeo-satanistycznej po roku 1939 tak samo jak fakt działalności sądów i prokuratur wojskowych.

Podobno Polska nie jest w stanie wojny aby takie instytucje prowadziły działalność na terenie Polski, a jeżeli mówimy o udziale w wojnach prowadzonych na rzecz Izraela za pieniądze Polaków / fakty potwierdzone przez zamordowanego Lecha Kaczyńskiego / to podobno są to misje pokojowe.

Taki element decyzyjny delegacji bezkarnych najwyższego sortu i nie znalazł się zapisach prawnych Konstytucji ? Jak już napisałem na wstępie ocena wyjętych spod prawa osobników nie może zawierać się w ramach prawnych najwyższej rangi mimo, że są tam zapisy o sądownictwie, ponieważ nie o sądzeniu jest sprawa na podstawie prawa i w granicach prawa lecz o sprawiedliwość międzyplemienną i to jest zasadnicza różnica doktrynalna.

Opisane Rady okupacyjne mają jeden zasadniczy cel; wmawianie Polakom że w/w instytucje działają w ich imieniu oraz w ich interesie. Mimo, że Talmud jednoznacznie zabrania im działalności na rzecz innych wielu Polaków daje się nabrać na tzw. niezawisłość sędziowską albo sądownictwa.

Pamiętam gdy byłem bezprawnie sądzony w Gdańsku za wyłudzenie kredytu bankowego mimo, że dałem zabezpieczenie w postaci nieruchomości, która wielokrotnie przekraczała wartość udzielonego kredytu i tym samym fakt ten nie mógł stanowić podstawy skierowania aktu oskarżenia do sądu to celowo sprawę prowadził nie sędzia lecz asesor, który po każdym moim wniosku przerywał rozprawę i wchodził do pomieszczenia przewodniczącego wydziału po czym przychodził na salę rozpraw i jakby nic się nie wydarzyło dalej prowadził posiedzenie. Wniosków zawsze składałem kilka będąc przygotowany na takie ewentualności więc ogłaszanych przerw było wiele. Dzisiaj spoglądam na ten fakt prymitywizmu z lekkim uśmiechem. Osobnik ten w wyniku takiego bezprawnego procedowania został oczywiście sędzią.

Myślę że powyższe informacje pomogą wielu młodym Polakom odnalezienia się w aktualnej sytuacji w Polsce, przecież to z myślą o nich piszę. Jeżeli Państwo chcecie się przekonać o realnej działalności wymienionych Rad to proszę napisać do nich. Jedno co mogą zagwarantować to otrzymanie odpowiedzi przez jakiegoś tam urzędnika. Jednak gdy poprosicie Państwo o nadesłanie pisemnego upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na Państwa pismo to kopii takiego pełnomocnictwa nigdy nie dostaniecie. Taki dokument jest niezbędny w procesie cywilnym za wyrządzone szkody.

Tym z Państwa którzy mają już sprawy sądowe zalecam złożenie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu uzasadnionego podejrzenia działalności jego lub jego najbliższych krewnych w organizacji uznaną za kryminalną tj. Służbę Bezpieczeństwa albo wniosku o wyłączenie sędziego z powodu wyznania mojżeszowego ponieważ Talmud ma charakter kryminalny z powodu stosowanego tam apartheidu. Jak wiadomo apartheid jest ścigany karnie w wielu krajach świata na mocy Rezolucji ONZ.

Ja osobiście złożyłem takowy wniosek o wyłączenie sędziego w Olsztynie z powodu uzasadnionego podejrzenia przynależności do organizacji kryminalnej Służby Bezpieczeństwa i ten sam sędzia którego dotyczył mój wniosek wydał postanowienie o zatrzymaniu mnie. W ciężkim więzieniu w Barczewie byłem bezprawnie przetrzymywany przez 114 dni. W związku z tym, iż ujawniłem na sali sądowej że sędzia wydawał postanowienie o zatrzymaniu mnie nie zaglądając nawet do akt sprawy czyli działał na zlecenie osób trzecich przewodniczący wydziału musiał zmienić sędziego.

Po czteroletnim procesie tym razem o wyłudzenie dopłat rolniczych zostałem uniewinniony od bezprawnych zarzutów. Przypomnę że posiadałem Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego wydawany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a takowy certyfikat dostaje się po kilku latach kontroli na gospodarstwie. Tak więc; tak samo jak w przypadku opisanym powyżej działalność demokracji talmudycznej była nie tyle bezprawna co kryminalna ponieważ wiązała się z 114-dniowym bezprawnym uwięzieniem lub jak kto woli porwaniem albo uprowadzeniem.

W tym bezprecedensowym okresie represji po powrocie do Polski z emigracji politycznej gdzie posiadałem status bezpaństwowca przez okres 26 lat byłem czterokrotnie poddany wbrew mej woli badaniom psychiatrycznym.  Tak właśnie działa system kryminalny demokracji talmudycznej w Polsce.

Dz.U. 1989 nr 73 poz. 435– pdf

Andrzej Zoll