Co każdy Polak Słowianin musi wiedzieć w sprawie Konstytucji.

Z braku kadr oraz degeneracji judeo-satanistycznych potomków nowa elita wspierana przez Kościół Katolicki w Polsce ruszyła obalić « komunistyczną » Konstytucję.

Właściwie to mogło to być nawet i szlachetne działanie gdyby nie prawda, a z nią wszyscy Mosaiści są na bakier. https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Każdy kto chciałby poważnie zajmować się sprawami innych oczywiście dla ich dobra musi dotrzeć do tzw. fundamentów prawnych oraz zrozumieć aktualny stan prawny Rzeczypospolitej.

Jeżeli w większości umawiamy się Polska jako byt prawny powstał ponownie po roku 1918 i Polacy zbrojnie wywalczyli sobie administrowany przez siebie obszar prawny uznany przez międzynarodowy ład społeczny, to ten obszar stanowi miejsce gdzie Polacy Słowianie mają prawo do własnego ładu społecznego w poszanowaniu nie tyle tradycji co  wspólnego dla wszystkich Słowian pochodzenia określonego badaniami naukowymi na 10 700 lat.

Jest to niezwykle istotne z punku widzenia uregulowań prawnych i spisanych w naczelnych zasadach społecznych potocznie nazywanych Konstytucją.

Zatem każdy Polak Słowianin musi sobie odpowiedzieć na pytania następującej treści:

Czy uznaję okres 1918 – 1939 jako prawne dziedzictwo ładu społecznego w Polsce ?

Czy uznaję zasady społeczne spisane w Konstytucji z tego okresu ?

Jeżeli na te dwa pytanie odpowiemy – Tak – będziemy posiadać tzw. fundament prawny na którym możemy budować aktualny ład społeczny.

Jak powszechnie wiadomo w 1939 roku dwa reżimy żydowskie z Niemiec i Rosji napadły na Polskę mordując, rabując Nas Polaków Słowian. Po rzekomo oficjalnym zakończeniu działań wojennych przystąpiły one wraz ze swymi sojuszniczymi państwami do administrowania największym obozem koncentracyjnym światowego formatu powszechnie zwanym PRL-em.

W każdym obozie koncentracyjnym obowiązuje Regulamin zachowań ustalany przez tych co ten obóz utworzyli. Pracą niewolniczą Polaków zbudowali oni struktury tak aby obóz koncentracyjny stał się kolonią samowystarczalną dla przybyłych licznie z reżimu żydowskiego w Rosji swych współwyznawców, rzekomo ateistycznych żydów.  Tak się jednak nie stało i obóz koncentracyjny zwany PRL-em zbankrutował dzięki świadomości oraz w wyniku braku współpracy Polaków Słowian z judeo-satanistami.

W 1989 administracja największego obozu koncentracyjnego dla Polaków przekazała część swych uprawnień delegowanym żydom aby ci w inny właściwy dla Talmudu administrowali tym obszarem co potocznie nazywane jest Porozumieniami z Magdalenki. Ustanowili oni nowe zasady w świetle Menory i 1 sierpnia 1992 nastąpiło przyjęcie przez okupacyjny parlament nowego regulaminu nazwanego dla niepoznaki tzw.  „małą konstytucją”. 17 października tego samego roku podpisał ją Uzurpator Lech Wałęsa.

Regulamin nazwany fałszywie małą konstytucją regulował wzajemne relacje między okupacyjną władzą ustawodawczą, wykonawczą oraz kompetencjami samorządów terytorialnych. W pozostałych kwestiach nadal obowiązywały przepisy Regulaminu ustanowionego przez żydów dla Polaków w 1952 roku. Mały Regulamin okupacyjny obowiązywał od 8 grudnia 1992.

Znowu w tym samym okresie talmudycznym jednak kilka lat później czyli tym razem 17 października ale w 1997 roku nowy regulamin administrowania obszarem Polski wszedł w życie nazwany teraz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia aby nadać oraz sprawić pozory wielkich dokonań. Nowe uregulowania wygaszały m.in. Regulamin obozowy nazwany dla niepoznaki Konstytucją PRL-u z 22 lipca 1952 roku oraz inne pomniejsze okupacyjne akty prawne.

Pragnę zaznaczyć, że ten okupacyjny akt prawny również został podpisany przez żyda i Uzurpatora niejakiego Stolzmana, który w celach komercyjnych zmienił nazwisko na Kwaśniewski. Władza okupacyjna nawet przeprowadziła Referendum aby nowy regulamin na nowym obszarze gdzie żyją i mieszkają Polacy Słowianie został uwiarygodniony. Jednak i tym razem Polacy Słowianie nie dali się nabrać, no może poza wieloma kolaborantami reżimu żydowskiego w Polsce i nie zalegalizowali tego okupacyjnego aktu prawnego. Jak wiemy aby dokument został przyjęty musi on być legalizowany większością ponad 50 % mieszkańców w danym kraju. W przypadku legalizowania dokumentu żydowskiego w referendum wzięło udział tylko 42,86% mieszkańców i nie był on rozgraniczony narodowościowo.

Jeżeli Państwu co niektórzy robią mętlik w głowach propagując fałszywe nazewnictwo np: Komunistyczna Konstytucja, proszę sobie odpowiedzieć kim byli zatem ci komuniści ? Odpowiedź jest tak łatwa jak rozwiązanie równania z jedną niewiadomą. Dla tych co cofnęli się w rozwoju z różnych przyczyn proponuję dokształcenie w internecie.

Dzisiaj młodzi ludzi mają problem z wieloma czynnikami nieładu społecznego oraz powszechną dezinformacją w myśl zasady: jestem za, a nawet przeciw. Proszę iść na Krakowskie Przedmieście w Warszawie każdego 10 miesiąca aby to naocznie zobaczyć i zrozumieć.

Aby zakończyć działania wojenne należy podpisać Traktaty Pokojowe. Takich Traktatów My Polacy Słowianie nigdy nie podpisaliśmy z Niemcami lub Rosją. Jeżeli podpisalibyśmy takowe Traktaty to Polska musiałaby odzyskać części zagrabionych w wyniku wojny obszarów i obywatele Polscy odzyskaliby swoją godność bycia Polakami czyli Polacy i ich rodziny dostaliby Paszporty Polskie, jeżeli byłaby taka ich wola.

« Polakami » natomiast zostają żydzi z Izraela, którzy pod zbrojną eskortą wysyłają do Polski swoje dzieci jako część szkolnego programu edukacyjnego tzw. rasy panów na tym obszarze, a który zamierzają posiąść definitywnie po wymordowaniu kolejnej partii Polaków Słowian.

Aktualna sytuacja w Polsce sprawia, że Polska nie jest krajem wolnym aby rozmawiać o Konstytucji, ponieważ stacjonują na Naszym obszarze prawnym militarne jednostki judeo-satanistów z USA strzegące interesów swoich mocodawców i wrogów Polski i Polaków. Gdyby żydzi byli przyjaciółmi Polski i Polaków to nigdy nie dopuściliby do okupacji Polski oraz obecności obcych wojsk na Naszym terytorium. Jeżeli szanowaliby prawa Polaków czyli WOLNOŚCI i dzięki której mogli tutaj schronić się to szanowaliby to prawo.

Obecność obcych wojsk w Polsce nie jest żadną WOLNOŚCIĄ !

Aktualna sytuacja sprawia, że rzekomo « Nowa Konstytucja  » będzie kolejnym aktem prawnym lub regulaminem w Polsce okupowanej. Na czas « uchwalania » tego aktu prawnego nie należy spodziewać się opuszczenia obszaru administrowanego przez wojska okupacyjne i tym samym będzie to kolejny Regulamin okupantów dla Polaków Słowian.

Tak więc wojna z Polakami w Polsce trwa w najlepsze natomiast kolaboranci lub interesanci  usiłują usilnie wmówić Polakom, że aby poprawić ich byt to należy obalić komunistyczną konstytucję.

Polakom w Polsce potrzebny jest Grunwald II, nie jakieś tam Powstanie na zlecenie aby wyzwolić się definitywnie spod okupacji państw religijnych i ich popleczników. Sami Grunwaldu nie wygraliśmy !!!

Muszę dopisać, że jeżeli powstanie nowy twór prawny zwany Konstytucją na obszarze Polski to będzie miał on za cel legalizację okresu okupacji od 1939 roku ! Każdy Polak biorący udział w tym haniebnym procederze lub namawiający do wzięcia udziału w nim jest zdrajcą Polskiej tożsamości narodowej i niech będzie traktowany według jego zasług dla okupantów.

Karta Żyda Polskiego wzór