Przełomowa Informacja – Judeo-sataniści planują 06 lipca 2017 wszelakie manifestacje na szkodę Polski i Polaków

Dla obecnej władzy okupacyjnej przyjazd Donalda Trumpa do Polski to tak jakby spadła manna z ziemi piekielnej czyli Izraela albo tak jakby trafiło się przysłowiowe ziarnko ślepej kurze. Donald Trump szuka sojuszników dla swej polityki antyemigracyjnej i znajdzie w tym celu swych wasali podczas Konferencji z udziałem wielu przedstawicieli państw europejskich.

No cóż; aby Państwa nie niepokoić dłużej napiszę, iż celem przyjazdu Donalda Trumpa jest sprzedaż Polsce oraz krajom ościennym ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Innymi słowy pisząc teraz żydzi z Rosji oraz z Niemiec nie będą mogli realizować wspólnych interesów gazowych oraz naftowych.

Sytuacja jest delikatna ponieważ My Polacy Słowianie znamy dobrze takie sojusze żydów z Niemiec i z Rosji.

W czwartek wieczorem doszło do nieformalnego spotkania z udziałem Angeli Merkel, Donalda Tuska, Jean-Clouda Junckera oraz Siergieja Ławrowa ministra spraw zagranicznych Rosji. Tematem spotkania były dwie kwestie uzgodnieniowe.

Pierwsza umowa dotyczyła monopolu komercyjno – surowcowego w stosunku do takich krajów jak Polska oraz inni. Druga umowa dotyczyła spraw obronności w Unii Judeo-Satanistycznej. Jak wiemy Trump domaga się zdecydowanie większego udziału finansowego w ramach NATO od krajów z flagą dwunastu pentagramów odnoszącą się wprost do dwunastu plemion kanibali. Siergiej Ławrow w dniu 10 maja 2017 roku spotkał się z Prezydentem Trumpem w Waszyngtonie aby m.in. omówić kwestię zmian militarnych w Europie.

Odpowiedzią w tej konkretnej sprawie był poświęcony ostatni szczyt w Brukseli gdzie ustalono m.in. « Aby wzmocnić unijne narzędzia szybkiego reagowania, Rada Europejska zgadza się, że koszty rozmieszczenia grup bojowych powinny być na stałe ponoszone jako wspólne koszty w ramach zarządzanego przez UE mechanizmu Athena. Wzywa również Radę do przyspieszenia prac nad zwiększeniem zdolności do reagowania w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego ».

Taki zapis oznacza rozmieszczenie jednostek bojowych w poszczególnych krajach członkowskich bez względu na to czy dany kraj sobie tego życzy czy nie !!! Decyzja w sprawie rozmieszczenia tych najemników będzie zależeć od decyzji Rady Europejskiej !!!

Pełny zapis tutaj: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dnia 22-23 czerwca 2017

Zatem w dniu wizyty Donalda Trumpa w Polsce należy spodziewać się akcji globalistów oraz biznesu niemiecko-rosyjskiego. To zapewne będzie ciekawe gdy kard. Nycz będzie ich błogosławił aby szli i głosili dobrą nowinę o wspaniałej Unii w Europie, a z drugiej strony ustawią się katoliccy narodowcy lub jak kto woli nacjonaliści i którzy domagać się będą tego samego tylko w innym wykonaniu.

No cóż pozostaje Polakom ? Pozostańmy w domu ponieważ to zagrywka judeo-satanistów na zasadzie jestem za, a nawet przeciw i jest ona zorganizowana w konkretnym celu; aby nie ukazać prawdziwego oblicza  okupantów w kwestii wielkiego biznesu ropy i gazu.

Jeżeli Donald Trump chce skutecznie realizować politykę handlu surowcami to musi zadbać o zwiększenie dochodowości Polaków i to jest jedyny klucz do Polski. Jak na razie dozorcą z kluczem jest żyd niejaki Soros organizator w 1989 roku uzgodnień dot. obrabowania Polaków.

anigif rumpek