Rejwach imigrantów stalinowskich pod Sejmem

Judeo-sataniści zgodnie z ich numerologią czyli po 13 niedzieli od ich święta planują doniosłe wydarzenie polityczne albo kolejny zamach stanu w Polsce i swoją odwieczną metodą organizują rejwach. Tym razem pod Sejmem, a rejwach ma na celu sprowokowanie Polaków do wzięcia udziału w scenariuszu uruchomienia Ustawy 1066 i dorżnięcie Polaków, którzy mogą stanowić zagrożenie dla obecnych okupantów Polski.

PiS bierze udział w tym niecnym planie udział i w tym celu nie wyrzuciło na śmietnik cywilizacji Ustawy 1066 o bratniej pomocy z Izraela.

Polacy nie dają się na taki prostacki numer nabrać i dlatego nie uczestniczą w tym scenariuszu napisanym przez dzieci imigrantów stalinowskich.

Warszawa, 14 lipca 2017.

SAMSUNG CSC