Folksdojcze, ukraińcy, emigranci Stalina przeciwko Polakom

anigif

 

Zwyczajowo nazywam ich judeo-satanistami jednak dzisiaj muszę nazwać ich po imieniu. Obecnie już nikt nie pamięta lub nie może pamiętać, że dla żydów wyjeżdżających dobrowolnie z Polski podczas działań wojennych dwóch reżimów żydowskich zainstalowanych w Niemczech oraz Rosji czekały na terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego komfortowe obozy dla uchodźców.

Takim dobrym przykładem niech będzie » rasa panów » z Zamościa zwanych powszechnie żydami, którzy w przeddzień rozpoczęcia działań wojennych między reżimami z Niemiec i Rosji DOBROWOLNIE !!! opuścili Zamość gdzie tuż za miastem przebiegała granica między-reżimowa. Po przekroczeniu granicy otrzymali niezwłocznie obywatelstwo Związku Radzieckiego i zostali skierowani do wspomnianych wyżej obozów dla uchodźców finansowanych przez Rządy Wielkiej Brytanii oraz USA.

Dla Polaków natomiast była kula w głowę, a dla ich rodzin zsyłka jak najdalej od Ojczyzny albo siekiera i widły dla całych rodzin w tym dzieci. W/w reżimy rzekomo skoczyły sobie do gardeł w 1941 roku, a tak naprawdę to była tylko dobrze zorganizowana ustawka aby wymordować jak najwięcej nie tylko Polaków ale także Słowian.

Dzisiaj mamy taką samą sytuację w Polsce jednak bez działań wojennych. Partie zadeklarowanych okupantów skaczą sobie do gardeł w konkretnym celu zniszczyć Polskę oraz Polaków.

Aby uzasadnić tę tezę podam konkretny przykłady wspominając oczywiście moją sprawę kradzieży mienia wielkiej wartości w tym obiektów wpisanych do Rejestru Zabytów oraz represje z tym związane jak; bezprawne oskarżenia, wielokrotne wtrącanie do więzienia za błahe sprawy jak np: nie wpuszczenie na gospodarstwo rolne weterynarzy, których nie widziałem w życiu oraz najważniejsza sprawa to rehabilitacja za 6-o miesięczny pobyt w więzieniu za treści napisane w Petycji nr. 1248 do Parlamentu Europejskiego i wypłata ukradzionych dopłat rolniczych. Przypomnę iż Petycja została uznana za słuszną i Nota Dyplomatyczna w tej sprawie trafiła do Rządu w Polsce.

Niech nikt nie odważy się pisać lub mówić że obecna władza o tym nie wie.

Oto dowód.

Jedną z kolejnych spraw zasadniczych to karanie sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy publicznych w związku z zapadłymi wyrokami sądowym na forum międzynarodowym jako działanie na szkodę nie tylko osób w Polsce ale przede wszystkim na szkodę Polski. I tak fundamentalna dla tzw. systemu strasburskiego Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, została podpisana w 1950 i zaczęła obowiązywać od 1953. W kolejnych latach dopracowano się kilkunastu protokołów dodatkowych do Konwencji natomiast Polska stroną Konwencji została w 1993 roku.

Podstawową zasadą Konwencji, świadczącą o jej niepomiernej sile, jest prawo wnoszenia skarg jednostek przeciw państwom. To dzięki temu Konwencja uznana została za jeden z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych traktatów międzynarodowych w dziedzinie ochrony praw człowieka. W znacznej mierze stało się tak poprzez wpływ, jaki orzecznictwo strasburskiego Trybunału miało na prawo poszczególnych krajów należących do Rady Europy. W Strasbourgu orzekają również sędziowie z Polski, którzy oddelegowali najlepszych specjalistów swoich sekretariatów od manipulacji korespondencją, stąd wiele spraw nie jest nawet rozpatrywanych, jednak zapada wiele wyroków skazujących.

Polska nigdy nie ukarała sędziego, prokuratora czy też funkcjonariusza publicznego za wyrok skazujący w tym Trybunale mimo, iż posiada taki obowiązek wynikający z samej Konwencji.

Kolejną sprawą dobrze i publicznie udokumentowaną to sprawa dr. Zbigniewa Kękusia opisana merytorycznie tutaj: http://kekusz.pl/

Tak więc te przykłady niech świadczą o tym co napisałem na wstępie, iż władza w Polsce realizuje powszechny zamęt aby wykazać na forum międzynarodowym co do nienormalności Polski i to im się skutecznie udaje.  Ci którzy są obecnie w rzekomej opozycji za jakiś czas przejmą oczywiście znowu władze jednak z prawodawstwem ich ziomali z PiS-u i zrealizują swój plan wyrżnięcia odradzającej się godności bycia Polakiem w Polsce.

Aby sprawy były jednoznaczne dodam w jakich okolicznościach partia okupantów PiS zdobyła władzę. Wobec powszechnie rosnącej świadomości Polaków Słowian zespół analityków Mosaismu doszedł do wniosków, iż w przypadku gdy władzę będzie dalej sprawować Platforma Obywatelska dojdzie w stosunkowo szybkim tempie do uformowania się partii politycznej składającej się z Polaków nie związanych z przeszłą oraz obecną okupacją Polski.

Tak więc postanowiono wyposażyć ich drugą partię w atrybuty patriotyczne Polaków przy jednoczesnym uruchomieniu wszelakiej agentury zwłaszcza w mediach alternatywnych. Taka sytuacja sprawiła, że wielu naiwnych Polaków dało się nabrać na taką partyjkę wasali judeo-satanistów i masowo poszła na wybory aby wyznaczona partia zdobyła władzę w Polsce.

Zmiennicy polityczni natychmiast przystąpili do dzieła ludobójstwa Polaków uruchamiając powszechny system szczepień dla Polaków Słowian. Żydzie się nie szczepią ponieważ mają inne obywatelstwo. Natomiast w systemie handlu kradzionymi dziećmi Polaków zmienili doktrynę; zamiast zabierać dzieci z powodu ubóstwa odbierają teraz dzieci Polakom z powodu braku szczepień. Oto cała demagogia okupantów.