Duda zrobił pod siebie ze strachu

Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych Uzurpator Andrzej Duda wydał oświadczenie następującej treści :

Szanowni Państwo, decyzja jest następująca: otóż zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję Ustawę o Sądzie Najwyższym, jak również Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem Sejm doprowadził do tego, że są one ze sobą powiązane. A ja powiedziałem, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być wybierani zwykłą większością głosów, niestety – w obecnym stanie byliby. A ja się, jako Prezydent, na to jednoznacznie nie zgadzam. Polska bardzo potrzebuje reformy wymiaru sprawiedliwości – jestem absolutnym zwolennikiem tej reformy, ale jestem zwolennikiem reformy mądrej, takiej, która zapewni dobre działanie wymiaru sprawiedliwości, i takiej, która zwiększy w Polsce poczucie sprawiedliwości. Ja jako prezydent czuję w głębi duszy, i to jest w związku z tym moja decyzja i moja odpowiedzialność, że ta reforma w tej postaci tego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie zwiększy.

W zeszły czwartek zadałem pytanie czy Duda wystraszy się ludzi dzięki którym został w Polsce kolejnym Uzurpatorem. https://rafzen.wordpress.com/2017/07/20/wystraszyc-dude/

Nie trzeba było długo czekać i Duda nie utrzymał ciśnienia i zrobił na rzadko pod siebie.  Duda nie czekał nawet na zapowiedziane dzisiejsze konsultacje w przedmiotowych sprawach. O godzinie 11 była zapowiedziana I Prezes Sądu Najwyższego z antypolskim nazwiskiem Gersdorf co to deklaruje fałszywie istnienie od 100 lat Sądu Najwyższego w Polsce. Przypomnę tym co umieją liczyć, że to dopiero w 2018 roku będzie 100 lat od uzyskania niepodległości.

W późniejszych godzinach Duda miał spotkać się z szefem organu pozakonstytucyjnego niejakim Zawistowskim też potocznie nazwanym Prezesem czyli szefem Krajowej Rady Sądownictwa.

Jednak te fakty są na tyle istotne, że działalność Dudy to zasadnicze naruszenie regulaminu społecznego nazwanego dla niepoznaki Konstytucją i bezpośrednia ingerencja w działalność władzy ustawodawczej co do której Duda nie posiada delegacji zapisanych w regulaminie społecznym . Przypomnę, że jak na dobrego terrorystę przystało w trakcie procesu legislacyjnego Duda szantażował władzę ustawodawczą.

Jak powszechnie wiadomo Marszałek Sejmu przerwał obrady ws. ustawy o Sądzie Najwyższym do 19 lipca do godziny 9.00 po tym gdy Duda zaszantażował Sejm i Senat czyli władzę ustawodawczą. Andrzej Duda wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że « nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, dopóki proponowana przez niego ustawa o KRS nie zostanie przyjęta ». Po spotkaniu wysłannika specjalnego na ul. Wiejską niejakiego Szczerskiego z marszałkami Sejmu Markiem Kuchcińskim i Senatu Stanisławem Karczewskim ustalono, że « zmiany do ustawy o KRS wejdą w życie ». Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych oraz dysponent Ustawy 1066 należy brać na poważne takie akty terroru w Polsce wobec innej władzy.

Przypomnę iż Polaków obowiązuje Konstytucja z 1935 roku, natomiast ostatnim Prezydentem był gen. Bolesław Wieniawa – Długoszewski. zamordowany na terenie wrogiego państwa, a obecnie formalnej kolonii Izraela w Ameryce Płn.

Agent niemieckiego biznesu niejaki Potocki podający się za Prezydenta II RP wkroczył za małe pieniądze do świata mediów alternatywnych i jest bezsprzecznie dobrą wstawką społeczną dla otumanionych. Podejrzewam że opłaty które wniósł aby pokazać się na wizji są mniejsze od kosztu zakupu średniej kamery amatorskiej nie wliczając w to mikrofonu zewnętrznego.

Taką samą wstawką jak obecnie Potocki swego czasu była wycieczka fałszywego patrioty Wałęsy motorówką służbową do stoczni. Co ciekawe obaj noszą w klapie marynarek podobne znaki rozpoznawcze z tą różnicą, że jeden nosi znak rodzaju żeńskiego natomiast fałszywy hrabia Potocki znaczek rodzaju męskiego. Wałęsa i Potocki to świetne przypadki kliniczne wcielania się w postacie, którymi nie są i nie będą nigdy.

Duda przypisał dużą rolę starej babie Romaszewskiej w podjęciu przez niego decyzji. Romaszewska to wdowa po polityku Romaszewskim notabene wieloletnim kolaborancie zbrodniarza wojennego Jaruzelskiego. Tak jak Wassermanowa, Gosiewska czy wiele innych koligacji rodzinnych, tak i ta jest przedłużeniem skromnych zasobów kadrowych okupantów. Z tą różnicą że Romaszewski zdechł śmiercią lekarską natomiast w/w zabito w zamachu stanu w Warszawie. Stara baba Romaszewska zajmowała się moją sprawą na takiej samej zasadzie jak Wojciechowski; aby oszukać Polaków co do ich prawdziwych intencji w działaniu.

Swego czasu Romaszewska czy Wojciechowski deklarowali, iż nic nie mogą uczynić w mojej sprawie ponieważ nie mają władzy. Teraz gdy mają władzę także nic nie mogą uczynić, ponieważ zapomnieli już o sprawie.

 

Duda kapelzausznik