Kościół razem z folksdojczami, ukraińcami i emigrantami Stalina przeciwko Polakom

Generalnie mamy w Polsce sytuację gdzie osądza się ludzi po tym czy chodzą do Kościoła czy nie. Jeżeli osobnik chodzi do Kościoła nie jest już istotne w co wierzy i za kogo się modli, ważne aby partycypował finansowo w misji bezpardonowej walki z Polakami Słowianami.

I tak chodzą do tego Kościoła mordercy Polaków i kupują sobie odpusty u proboszcza albo biskupa ale to nie jest żadna nowość. Po takim odpuście to nawet złego słowa o takim osobniku nie można powiedzieć, ponieważ chodzi do Kościoła i tak w koło Macieja od wielu wieków robią z Polaków idiotów oczywiście na swoją korzyść.

https://rafzen.wordpress.com/2013/03/20/episkopat-sprzedaje-polske-z-polakami-bez-ich-wiedzy-i-zgody/

Nowością są natomiast pochlebstwa za konkretne działania polityczne. I tak uniżony sługa żydów, który de facto przetarł drogę do całowania ich po rękach Franciszkowi dziękuje Uzurpatorowi Dudzie za konkretne działania polityczne czyli veto w sprawie Ustaw dot. cywilizacyjnych zbrodniarzy w Polsce tj. Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Nie jestem zwolennikiem PiS-u jednak od czegoś należy zacząć aby to bagno wydrenować.

Widać Kościół w Polsce jest również uzależniony od aktualnych dewiantów w sądach zwłaszcza gdy chodzi o molestowanie nieletnich stąd ten list. Treść listu Gądeckiego do Dudy jest historyczna zatem publikujemy go w całości.

Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę podziękować panu Prezydentowi za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Katolicka Nauka Społeczna docenia bowiem demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Zakłada ona spełnienie koniecznych warunków, jakich wymaga zarówno promocja poszczególnych osób – przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów – jak i podmiotowości społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 406).

Z jednej strony istnieje prawo a nawet obowiązek reformy systemu sądownictwa w Polsce, bo obowiązek odpowiadania przez rządzących na potrzeby rządzonych nie oznacza wcale, że reprezentanci wyborców są jedynie biernymi wykonawcami ich żądań. Kontrola ze strony obywateli nie wyklucza niezbędnej wolności, jaką powinny cieszyć się wybrane przez nich osoby w wypełnianiu powierzonego im mandatu, jeśli chodzi o dążenie do realizacji wyznaczonych sobie godziwych celów. Cele te zależą w dużej mierze od funkcji syntezy i mediacji w obliczu dobra wspólnego, które stanowi jeden z podstawowych i niezbywalnych zadań władzy politycznej (por. KNSK, 409).

Z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze to, co powiedział papież Jan Paweł II na temat relacji władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej stwierdzając – w swoim przemówieniu do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów – że równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności – tak że jedna nie dominuje nigdy nad drugą – jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Konstytucje nowoczesnych państw zazwyczaj gwarantują tej ostatniej władzy niezbędną niezależność w ramach systemu prawnego. Z tą niezależnością, na płaszczyźnie sumienia winno się jednak wiązać – żywe poczucie sprawiedliwości, zaś w sferze poszukiwania prawdy – niczym niezmącony obiektywizm osądu (por. Jan Paweł II, Zadania sądownictwa dzisiaj: Przemówienie do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów (31 marca 2000), L’Osservatore Romano, ed. pol, 2000, nr 6, s. 51).

+ Stanisław Gądecki

Gadecki odnosi się do demokracji sam będąc w kryminalnym systemie pedofilstwa i antydemokratycznych struktur. Przeszło 2000 /słownie: dwa tysiące/ spraw karnych dot. molestowania nieletnich to prawdziwa wizytówka Kościoła w 2017 roku. Dodajmy do tego ogromne liczby kobiet oszukanych miłością oraz dzieci księży na których utrzymanie płacą podatnicy, gdzie Polaków w podobnych sytuacjach wtrąca się do więzień to otrzymamy obraz zgody dewiacyjnej oszustów gdzie śmierć oznacza biznes tak jak miłość, a handel Polskimi dziećmi to podobno normalność dla ich dobra.

Abp S. Gadecki powinien wiedzieć, że ci co głosowali na reformy zagłosowali właśnie na PiS i jeżeli nie będzie efektów ich politycznego działania mogą zmienić zdanie i zagłosować w następnych wyborach na PO.

I to jest właśnie całe sedno pozorowanej troski o dobro wspólne z tą różnicą, że Polacy od samego początku wejścia w ramy prawne Unii są przedmiotem apartheidu w Unii Europejskiej, a rzekomi obrońcy demokracji milczą w tej sprawie !!! Milczenie w sprawie kryminalnej jakim jest apartheid to współudział w tym współczesnym ludobójstwie Polaków.

Abp. Gadeckiemu zadam publiczne pytania nazywając go po imieniu;

Jeżeli będą nowe Ustawy i ci sami zbrodniarze będą je wykonywać to do jakiego licha tworzyć nowe Ustawy; zdrajco Polaków ?

Arcykapłanie Gadecki zapomniałeś już Księży zamordowanych 10 kwietnia 2010 roku w Warszawie dla swego komfortu osobistego czy komercyjnego ?

Po tym liście Gadeckiego do Dudy jest już pewne, że Krzyż na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stanie na swoim dawnym miejscu. Ten symbol prawdy i 1000-letniej tożsamości Polaków będzie łagodził manifestacje opozycji natomiast władzy przyniesie pokorę w działaniu. Zgoda buduje.

Wielu Obrońców Krzyża oczekuje, iż Krzyż przyniesie bp Markowski, ten sam który skompromitował się 03 sierpnia 2010 roku w tym miejscu po tym, gdy kard. Nycz wysłał swego umyślnego wtedy jeszcze księdza, wraz z całą kohortą Straży Miejskiej aby ten Krzyż zabrać z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Biedakowi nie udało się tego zrobić i Nycz wraz Komorowskim potajemnie musieli wynosić Krzyż sami.

Sprawa Prezesa Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wykazała, że po serii bezprawnych wyroków w swojej sprawie wyrzucenie pozaprawnych dewiantów jest bezwzględnym obowiązkiem. Ci co tak ochoczo bronią rzekomej demokracji już zapomnieli, że wydawanie wyroków w swojej sprawie jest czynem kryminalnym. Zaniechania w  ściganiu osobników działających wbrew obowiązującemu prawu zdecydowanie obciąża obecną partię władzy czyli PiS. Jest to konieczne zwłaszcza w świetle zapadających wyroków skazujących Polskę na forum międzynarodowym.

Powracając do sedna publikacji to sprawa w obecnych czasach jest tak naprawdę śmieszna z tym listem pochwalnym i oczywiście spóźnionym o tysiąc lat. List pokazuje całą perfidię w działaniu Kościoła, wczoraj Król i Królestwa dzisiaj demokracja.

Ja również przypomnę Gadeckiemu słowa Jana Pawła II gdzie odnosił się do równych praw. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jest zaprzeczeniem tego apelu.

Wiem, że wielu jest przeciwników tej integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości narodu naszego. Podzielam też niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska, po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu, jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też niewielkich środkach. Wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu wyrazem pewnej dziejowej sprawiedliwości. A z drugiej strony jest to ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski.

Jan Paweł II, Rzym 19 Maja 2003 roku. Pełny tekst przemówienia w komentarzu.

ps. nazwisko Gadecki lepiej odwzorowuje zachowania osobnika aniżeli Gądecki.

 

Franciszek Kopacz Duda żydzi