Szpitale dobrowolnymi obozami koncentracyjnymi.

Ogromny sukces okupacyjnego Ministra Zdrowia, Prezesa Naczelnej Izby lekarskiej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Dziecka. W porozumieniu z innym ministrem okupacyjnym Sądy mają dostarczać wyroki in blanco pozbawienia praw rodzicielskich dla każdego Polaka Słowianina urodzonego w warunkach szpitalnych. Tym samym szpitale w Polsce zamieniły się w dobrowolne obozy koncentracyjne !

I tutaj należy zauważyć, że nawet judeo-sataniści w okresie II żydowskiej wojny światowej w obozach koncentracyjnych nie rozdzielali matki z dzieckiem po porodzie !!!

Dzięki licznym wystąpieniom publicznym wyżej wymienionych, dzięki ich szantażom i zastraszaniu, w Polsce władzę rodzicielską nad dziećmi przejmują funkcjonariusze medyczni. Minister Rafalska zaproponowała nawet aby dzieci Polaków Słowian palących papierosy traktować na równi z osobami pijącymi alkohol ponieważ papierosy i alkohol szkodzą zdrowiu więc dziecko jest biernym palaczem, a na to Rząd okupacyjny w Polsce nie wyraził zgody. Dzieci mają być zdrowe aby nadawały się do eksportu transplantacji organów.

https://rafzen.wordpress.com/2015/08/12/ile-jest-warte-dziecko-dla-judeo-satanistow/

Dnia 14.09.2017, w zachodniopomorskim, pewnemu młodemu małżeństwu urodziło się dziecko. Poród bez powikłań, dziecko zdrowe, 37 tydzień. Tylko gratulować. Normalna, porządna, spokojna rodzina.

Błyskawicznie tego samego dnia Sąd Rodzinny postanowił wszcząć z urzędu postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Już 15.09.2017 Sąd Rodzinny odbył o 8.00 rano posiedzenie w budynku szpitala, na którym wydał Postanowienie o OGRANICZENIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ matki i ojca dziecka w zakresie decydowania o stosowaniu świadczeń zdrowotnych u noworodka oraz ustanowił nadzór Kuratora. Istnieje uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, że szpitale zostały wyposażone w wyroki in blanco o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

NIE WYSŁUCHANO RODZICÓW! Kuratorem została ustanowiona pewna pani adwokat. Sąd upoważnił ją do wyrażania zgody na stosowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad noworodkiem.

Powód ingerencji Sądu Rodzinnego w życie tej rodziny? Patologia, nałogi, bieda, brak warunków, choroby, przemoc? Może kwestie ratowania życia? Dziecko potrzebowało inkubatora? NIE. Normalne, spokojne, porządne małżeństwo z dobrymi warunkami, żadnych nałogów, patologii, konfliktów z prawem, biedy.

Dziecko zbadane po porodzie, zupełnie zdrowe. Powód jest tylko jeden. Funkcjonariusze medyczni donieśli do sądu rodzinnego, już w kilka godzin po porodzie, że rodzice nie zgodzili się na zaszczepienie ich dziecka przeciw BCG i WZWB, oraz podanie Wit K w zastrzyku.

Innymi słowy pisząc Rodzice nie zgodzili się na wstrzyknięcie dziecku trucizn i ten sprzeciw został potraktowany jako przestępstwo z kategorii zagrożenia życia. Takiego zagrożenia życia nie było po porodzie / dziecko zdrowe / i miało ono dopiero nastąpić po wstrzyknięciu nowo narodzonemu dziecku trucizn więc działania ludobójców były i są bezprawne w tej sferze społecznej.

Od kiedy to bezprawie jest doktryną rzekomego państwa prawa ? Oficjalnie od 11 września 2001 roku. Od tej daty prewencyjnie morduje się niewinnych ludzi !!! I to bezkarnie.

https://rafzen.wordpress.com/2012/12/28/assassin-drones/

https://rafzen.wordpress.com/2013/01/16/obama-is-a-killer-using-drones-king-was-killed-for-peace/

A zapytacie Państwo o definicję trucizny ? Przecież każdy dorosły Polak jest o tym poinformowany  – „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”. Jest to informacja z Ustawy Ministra zdrowia par. 7 : http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt&my=596&ma=011776

Czyli każdy lek jest TRUCIZNĄ !!!

OD WIELU LAT NIE MA ULOTKI PO POLSKU To jest jedyny powód ograniczenia praw rodzicielskich zgodnie z wolą komercyjną urzędników. Na pewno są z siebie zadowoleni i świętują sukces. A młoda rodzina? Zastraszona, zszokowana totalitaryzmem medycznym, nie mogąca uwierzyć w rozmiar bezprawia, zamiast przeżywać najszczęśliwsze chwile w życiu i cieszyć się potomkiem – ukrywa się ścigana przez policję.

Taka sytuacja jest biblijną doktryną, tylko 2000 lat później gdzie występuje jedynie różnica co do miejsca urodzenia dziecka ! Dwa tysiące lat temu dziecko urodziło się stajni dzisiaj w szpitalu ale tak samo jest ono ścigane za niewinność; za to że jest ZDROWE !

Opisana powyżej sytuacja jest kardynalnym dowodem m.in. na to, że żydzi i judeo-sataniści nigdy nie mogą stanowić prawa ani orzekać w sprawach społecznych, a w szczególności sprawować mandatów rzekomo reprezentując grupy społeczne, ponieważ i tak powrócą zawsze do tych samych doktryn dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8: 44 / bez względu jakie głoszą poglądy polityczne. Ich talmudyczna doktryna to oszukać w wyrafinowany sposób jak największą grupę dzieci Boga Roda. Potrzebowali 2000 lat aby tego dokonać.

Proces tej diabelskiej zagrywki został odwrócony za sprawą Polaków. Moment kulminacyjny to upadek całego Kościoła w roku 2016 podczas Mszy na Jasnej Górze. Od tego czasu świadomość Polaków Słowian stale wzrasta w zastraszającym dla nich tempie głównie za sprawą tzw. mediów alternatywnych. Mimo, że część mediów alternatywnych  już zostało przejętych przez judeo-satanistów jak np. monitor polski czy sumienie narodu gdzie hołduje się dewizie promowania żydów tzw.  » dobrych » to powstają nowe media alternatywne bardziej Słowiańskie.

https://rafzen.wordpress.com/2016/07/29/porazony-czarna-madonna-na-jasnej-gorze/

Mama, zamiast w spokoju dochodzić do siebie po porodzie, karmić, tulić i pielęgnować noworodka – przeżywa najstraszniejsze chwile w życiu. Oczywiście urzędników medycznych nie obchodzi jak to ogromny stres wpływa na matkę i dziecko i jakim jest on zagrożeniem dla ich zdrowia.

Sąd próbował zignorować ojca, nie pozwolił na nagrywanie sprawy odbywającej się poza siedzibą sądu – w szpitalu, nie dał szansy reprezentacji przez adwokata, nie pozwolił zadawać pytań świadkom, nie dał możliwości przedstawienia żadnych dowodów. Teraz tata chroni dziecko i matkę najlepiej jak może i potrafi. Przebywają w bezpiecznym miejscu.

TYLKO W POLSCE I W BUŁGARII SZCZEPI SIĘ NOWORODKI W PIERWSZEJ DOBIE ŻYCIA BCG I WZW B!

Protokół posiedzenia Rady Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 8 lutego 2017.

Wynika z niego, że

Michał Ilnicki – dyr. Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS przedstawił propozycję Pediatrycznego Zespołu Ekspertów d/s Programu Szczepień Ochronnych.

W pierwszym punkcie tych propozycji wymieniono:

„- przywrócenie zapisu dotyczącego podania 4-tej dawki szczepionki w 16-18 miesiącu życia. Da to szansę równego dostępu wszystkich producentów szczepionek do uczestnictwa w realizacji PSO”
[PSO to oczywiście Program Szczepień Ochronnych]

Informacje są ważne o tyle, że cały czas nam wmawiają Polakom, że szczepienia są dla nas, dla naszego dobra choć my wiemy swoje i to nie od dzisiaj. Tylko dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8: 44 / mogły wymyślić taką tezę, iż dla poprawy mojego lub Państwa zdrowia i szczególnie gdy ja jestem zdrów i także Państwo wstrzykną mnie truciznę dla mojego dobra lub Państwa dobra ! Jeżeli jesteśmy zdrowi to po co Nam trucizny w krwiobiegu ? Odpowiedzieć jest b. prosta aby zarobić na lekarstwach i nic więcej.

Na posiedzeniach w Sejmie Okupacyjnym na utajnionych posiedzeniach i za naszymi plecami okupanci jednak puszczają parę z ust i oficjalnie przyznają, że szczepionki są nie dla zwalczania chorób, tylko dla producentów szczepionek. Dla producentów leków tabletkowych również, ponieważ po szczepieniach występują objawy poszczepienne wykryte albo i niekojarzone ze szczepieniem, niekiedy bardzo przewlekłe, a czasami nieuleczalne i dzięki temu ci producenci mogą sprzedawać tabletki trucizn na łagodzenie objawów przecież nie na wyleczenie bo do końca życia takiej ofiary ludobójstwa szczepień trucizny zostaną w organizmie.

Jedna wielka manipulacja świadomością Polaków Słowian bo przecież żydzi posiadając obywatelstwo izraelskie nie szczepią dzieci !!! Po prostu manipulują Nami stosując sztuczki socjotechniczne, które argumentują na domiar złego, że to dla naszego dobra. Moją ulubioną sztuczką socjotechniczną jest przykład z pracownicą banku, która przekonała w czasie napadu na bank bandytę aby zamiast gotówki wziął kredyt. I tak im więcej nawrzucają Polakom takich głupot, tym więcej ludzi nadzieje się na ich broń i tym więcej skłócą ludzi w Polsce. A skłóceni ludzi nie są w stanie im się sprzeciwić. Wpływy obcych i wrogich  agentów w Polsce są tak ogromne i trwają już tak długo, że wydaje nam się, iż to nasi rodacy są tacy okrutni. Niestety Polska nigdy nie wyszła spod okupacji. Uwolnijcie umysły !

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

„Chciałbym Przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń. Jeszcze trzy dni temu byliśmy szczęśliwą rodziną, która oczekiwała narodzin naszego dziecka. Dzisiaj jesteśmy uciekinierami, jesteśmy ścigani przez policję, organizują na nas obławy. A my czujemy się bardzo, bardzo zaszczuci.
 
Córka urodziła się o czasie, ciąża jest donoszona. Dziecko nie potrzebowało inkubatora, nikt nawet tego nie proponował. Poród odbył się bez komplikacji, nie było żadnego zagrożenia, żadnego zagrożenia zdrowia i życia naszego dziecka. Dwie i pół godziny po porodzie lekarz poinformował że, zgłasza nas do Sądu Rodzinnego. A mnie poinformował, że ja jako tata dziecka, zagrażam jego zdrowiu i życiu. Powodem była odmowa zaszczepienia córki w pierwszej dobie życia oraz odmowa podania jej zastrzyku z witaminą K. Oburzenie wzbudza również nasza prośba o niemycie dziecka i pozostawienie mazi po płodowej, co na świecie jest standardem, a tutaj traktowane jest jako zaniedbanie higieniczne grożące zakażeniem. Odmowa zastosowania praktyki przeciw rzeżączce, czyli zabieg Credego, również nie znalazła zrozumienia. Odmówiono natomiast badań w kierunku wrodzonych niedoborów odporności, które są bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw gruźlicy. Uzyskanie ulotki od preparatu witaminy K okazało się niemożliwe, ponieważ taka ulotka w języku polskim nie istnieje. Nie udostępniono nam żadnych innych ulotek. W opinii lekarza pisemna zgoda na hospitalizację obejmuje zgodę na wszystkie zabiegi i czynności wykonywane w szpitalu. Nie trzeba więc pacjentowi niczego wyjaśniać ani o nic pytać.Procedury szpitalne znoszą prawa pacjenta. Doraźnie zwołany w budynku szpitala Sąd Rodzinny po upływie 1szej doby p narodzinach naszej córeczki, odebrał nam prawa rodzicielskie w kwestiach związanych z zastosowaniem świadczeń zdrowotnych u dziecka.Ustanowiono kuratora, który nie ma zupełnie wykształcenia medycznego i jemu, tej osobie przekazano podejmowanie decyzji w sprawach zdrowia naszej córki. Nami kierowała wyłącznie troska i bezpieczeństwo naszego dziecka.Za naszą dociekliwość i troskę zostaliśmy ukarani odebraniem praw do dziecka, zmuszeni do ucieczki i ukrywania się.
 
Zrobiono z nas wyrzutków, jesteśmy szkalowani przez fałszywe informacje medialne. Mamy nadzieję,że ta informacja o ogromie bezprawia z którym spotkaliśmy się przebije się do świadomości zwykłych ludzi , oraz do najwyższych władz w państwie. Pomóżcie nam odzyskać dobre imię , spokój rodziny i zaufanie do państwa. Udostępnijcie proszę, bądźcie naszymi posłańcami”

Podsumowując należy zgodzić się z deklaracją lekarza, że zdrowy Ojciec i zdrowe dziecko stanowią zagrożenie / matka leżąca w połogu już nie /…….. ale dla jego bytu egzystencjalnego. Tutaj pojawia się konflikt interesów dwóch stron. Jedyny problem czy działania władzy polegają na ściganiu zdrowych ludzi aby wstrzyknąć im truciznę ?

 

Na podstawie komentarzy mp

Radziwiłł

Minister Chemii i Trucizn Konstanty Radziwiłł