Okupant odsłonił przyłbicę

Można śmiało napisać: Zadanie wykonane. Teraz wszyscy okupanci mogą już jeździć do Izraela i meldować, że są już gotowi do sądzenia Polaków na takiej samej zasadzie jak sądzili Jezusa 2000 lat temu. Przypomnę że śmierci Jezusa domagały się dzieci szatana / Ew. Św. Jana 8:44 / tak jak dzisiaj te same bękartowe pomioty wprowadziły regulacje prawne umożliwiające sądzenie Polaków jak terrorystów tylko dlatego, że mają swoje opinie odnośnie judeo-satanistycznych okupantów.

Nie chciałbym robić reklamy Międlarowi jednak jego proces ujawnił dwa znaczące fakty. Otóż czego boi się okupant mniejszościowy ? Taki zwyrodnialec boi się rozgłosu ulicznego, że Polacy byli; są i będą sądzeni za opinie !!! Przecież gdyby Polacy Słowianie zdaliby sobie sprawę z okupacji to zabili by taką garstkę judeo-satanistów śmiechem.

Z tego powodu orzeczenie wyroku zostało przeniesione do pilnie strzeżonego obiektu sądowego dla terrorystów w Warszawie. I tutaj pojawia się znaczący fakt sądów kapturowych dla Polaków. Okupant zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Tuska oraz Szydło w Izraelu może spokojnie zameldować, że wszystko jest już gotowe na przybycie RZESZY z Izraela. Najważniejsze to Sądy dla Polaków są już operacyjne co można zauważyć na licznych nagraniach video z procesu. Zupełnie jak w Palestynie gdzie każdy Palestyńczyk to taki sam terrorysta jak każdy Polak !!!

Przypomnę że 27 września 2017 roku ksiądz Jacek Międlar został skazany na pół roku ograniczenia wolności za rzekome znieważenie posłanki Nowoczesnej Ryszarda Petru. Sąd Okupacyjny wymierzył oskarżonemu karę sześciu miesięcy pracy niewolniczej czyli w tzw. żargonie okupanta ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku niewolniczej pracy na rzecz okupanta /czyt: cele społeczne/ w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Taki łagodny wymiar kary za opinie to efekt umowy między okupantami z Izraela i Watykanu. W Polsce w opinii społecznej skazanie księdza za słowo to w dalszym ciągu świętokradztwo, bluźnierstwo oraz grzech ciężki. Ustawka swoich ludzi na scenie politycznej wymaga aby ludzie mogli mieć złudzenie, że mają obowiązek ich obrony oraz są oni pokrzywdzeni i skrzywdzeni przez tzw. nieludzki system. Określenie okupacja albo okupant to określenia, które do nich de facto nie docierają z powodu natłoku informacji oraz oddelegowanych kolaborantów podających się za « prawdziwych » Polaków.

Pragnę zwrócić uwagę na powszechną manipulację. Otóż całe gremium dezinformatorów świadomych swych czynów albo pożytecznych idiotów nazywa partię polityczną Nowoczesna Ryszarda Petru « nowoczesną » gdy tymczasem to nie jest pełna nazwa tej partii politycznej. To tak jakby świadomie i z premedytacją nazywać PiS « prawem » albo « sprawiedliwością » lub PO « platformą » albo « obywatelska ». I tak można by pisać partia polityczna Prawa lub partia polityczna Obywatelska tak też ograniczenie w nazewnictwie partii politycznej Nowoczesna Ryszarda Petru  jest świadomą techniką manipulacji społecznej tak samo jak sam proces księdza Międlara mający za cel wykreowanie polityka.

Otóż aby uzasadnić tę tezę posłużę się dogmatami tej partii politycznej wygłoszonymi 13 listopada 2015 przez samego dyktatora i ojca założyciela Ryszarda Petru głównymi zasadami programowymi tego kabalistycznego ugrupowani politycznego.

W swoich działaniach i pracach parlamentarnych będziemy:

  • Zawsze kierować się interesem obywateli.
  • Konsekwentnie proponować wizję nowoczesnego państwa i gospodarki.
  • Popierać obniżanie podatków i zwiększenie wolności gospodarczej.
  • Opowiadać się za wzmocnieniem pozycji Polski w Europie, a nie osłabianiem jej.
  • Wspierać rozwiązania zwiększające sprawność i jakość państwa.
  • Zwalczać przywileje władzy i grup społecznych.
  • Chronić neutralność światopoglądową państwa
  • Racjonalnie, a nie ideologicznie podchodzić do problemów.
  • Poszukiwać rozwiązań, a nie wchodzić w spory.
  • Odważnie proponować rozwiązania, które mają sens i przynoszą skutek.

Nie ma tam ani słowa o tym, że będą wikłać się w osobiste konflikty sądowe, ponieważ one jak zwykle szkodzą wizerunkowi partyjnemu. Tak więc działanie tego ugrupowania miało inny cel aniżeli sam proces i to zostało potwierdzone w słowach samej rzekomo skrzywdzonej judeo-satanistki, a swoją drogą jak można skrzywdzić judeo-satanistów skoro oni sieją samo zło ? Czy zło ma jeszcze gorsze utajnione zasoby zła ? Jeżeli macie Państwo jakieś przemyślenia to proszę je zamieścić w komentarzach.

Jacek Międlar jest winny i ten wyrok mnie satysfakcjonuje – Nie było moim celem karanie kogokolwiek,…zadeklarowała sama Joanna Scheuring-Wielgus. Jest to modelowy przykład strategi ogłupiania Polaków ujawniony swego czasu przez niejakiego Wałęsę: « jestem za, a nawet przeciw ». Przecież każdy kto jest lub ma być winny czegokolwiek jest karany z zasady, zatem deklarowanie że nie było jej celem karanie kogokolwiek jest zaprzeczeniem domagania się winy sprawcy oraz wyroku. 2000 lat temu dzieci szatana /Ew. Św. Jana 8:44/ również domagały się ogłoszenia winy przez wyrok ale karanie śmiercią na Krzyżu już nie. To taka « nowoczesna » doktryna żmijowych plemion.

Czyli zadanie zlecone wykonane; Jacek Międlar został politykiem watykanistów innych okupantów w Polsce !!! Masowe aresztowania członków PZPR w latach 80-ych miały taki sam cel wykreowanie rzekomych opozycjonistów aby masowo przekazać majątek Polaków żydom. Komisja Weryfikacyjna w Warszawie to świetny dowód okradania Polaków z ich własności.

 

PIC_0382