Ręce precz od reparacji wojennych

Co ustalili żydzi w czasie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie partii politycznej PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wpierw napisać z imienia i nazwiska oraz funkcji jakie pełnią poszczególne osoby. Otóż 16 sierpnia 2017 roku w spotkaniu z Kaczyńskim brali udział Artur Hofman – aktor, reżyser, dziennikarz, a także przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. dwóch rabinów – Szalom Dow Ber Stambler i Eliezer Gurary. Ten pierwszy jest przewodniczącym grupy Chabad-Lubawicz, a drugi naczelnym rabinem Krakowa. Jednak najważniejszą osobą był sam doradca Donalda Trumpa niejaki Jonny Daniels, urodzony i wychowany w Anglii, mieszkał swego czasu w Izraelu gdzie był szkolony i otrzymał tam nominację na żyda prawicowego. W Polsce prowadzi fundację „From the Depths”. Był orędownikiem zmartwychwstania betaru, neofaszystowskiej organizacji żydowskiej w Polsce.

Jak widać same młode wilki żądne wielkich pieniędzy i do tego rzekomo skłócone z innymi żydami na zasadzie jestem za, a nawet przeciw ponieważ 12 organizacji żydowskich wydało oświadczenie, że to oni z mocy prawa są żydami w Polsce, natomiast tamci to rzekomo obcy żydzi bez uprawnień do negocjacji m.in. w sprawie reparacji wojennych.

Innymi słowy pisząc te oświadczenia jednoznaczne potwierdziło intencje spotkania oraz dało jasny sygnał że żydzi chcą kontrolować cały ten proces pomijając oczywiście Polaków z prostej przyczyny, że uważają Nas za zwierzęta, a wiadomo zwierzęta nie mogą zajmować się pieniędzmi ponieważ ich nie wytwarzają, no może poza dwoma miejscami na świecie Syrią i Koreą Płn.

Oto lista tych rzekomo uprawnionych do otrzymania reparacji wojennych:

Sergiusz Kowalski, przewodniczący Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w RP
Michael Schudrich, naczelny rabin RP
Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
Anna Chipczyńska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
Joanna Sobolewska-Pyz, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu
Tomasz Miedziński, przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Jonathan Ornstein, przewodniczący Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków
Agata Rakowiecka, przewodnicząca Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
Krzysztof Urbański, przewodniczący Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu
Gołda Tencer, dyrektorka Fundacji Szalom
Grażyna Pawlak, dyrektorka Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

Chodzi tu dokładnie o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r.). Według zapisów to Związek Gmin oraz Gminy Żydowskie działające w ramach Związku są uprawnione do reprezentowania polskich Żydów. Poza tym Związek jest również prawnym kontynuatorem gmin przedwojennych.

Tak podsumował ustalenia w sprawie reparacji wojennych sam inicjator spotkania Jarosław Kaczyński. To było nieprawdopodobnie miłe spotkanie, pełne wzajemnego zrozumienia, w trakcie którego rozmawialiśmy o historii Żydów, ale także o przyszłości Żydów w Polsce.

Jak widać reparacje wojenne mają stanowić kapitał żelazny dla przyszłych pokoleń żydów nie tylko w Polsce ale także na świecie z pominięciem Polaków. W takich grach oszukiwania Polaków J. Kaczyński jest mistrzem. Posłużę się dwoma przykładami.
Pierwszy przykład to Krzyż z Krakowskiego Przedmieścia. Był to pierwszy pomnik tzw. smoleński postawiony przez Polaków jednak został on osunięty za obopólną zgodą okupantów tych z Izraela i tych z Watykanu. J. Kaczyński nie mogąc uchodzić wśród gawiedzi wyborców za przeciwnika Krzyża składa w procesji comiesięcznej wieniec z kwiatami, który notabene nigdy nie był poświęcony w Kościele i który nagle znika z przestrzeni publicznej w tym samy dniu, a raczej nocy tak samo jak ustawiony na tę okoliczność Krzyż. Czyli w wyrafinowany sposób wspiera zabór mienia Polaków tj. ustawionego na Krakowskim Przedmieściu Krzyża dając przy tym lakoniczne wystąpienia polityczne w nocy jak na dobrego judeo-satanistę przystało.
Drugim przykładem jest marsz organizowany 13 grudnia rzekomo w związku z datą wybuchu działań zbrojnych przeciwko Polakom w 1981 przez okupantów i jego Prezydenta Jaruzelskiego, a tak naprawdę jest to marsz ku chwale podpisanego 13 grudnia 2007 roku Traktatu Lizbońskiego na mocy, którego Polska utraciła suwerenność !
Te dwa przykłady są świadectwem wyrafinowanej gry w otumanianiu Polaków reżyserowanej przez J. Kaczyńskiego, który został wyznaczony do tych działań przez samego Czesława Kiszczaka. Jeżeli Państwo zapytacie Jarosława Kaczyńskiego gdzie jest Krzyż albo dlaczego obchodzi rocznicę Traktatu Lizbońskiego to w obu przypadkach będzie kłamał jak bura suka albo wił się niczym wąż jak na żmijowe plemię przystało.
Muszę nadmienić, że żydzi już otrzymali reparacje wojenne od Niemiec ok. 70 bilionów dolarów, to mniej więcej tyle ile wypracowała zysku cała niemiecka gospodarka od zakończenia drugiej żydowskiej wojny światowej więc można śmiało postawić tezę że wojnę wygrali żydzi będąc jej inicjatorem i przy okazji mordując miliony Słowian, a Niemcy to de facto ich niewolnicy.
Dlaczego żydzi nie byli solidarni i nie upomnieli się również o reparacje dla Polaków ? Z prostej przyczyny, religia im tego zabrania.
Proszę zatem nie dziwić się, że interesują się pieniędzmi Polaków za reparacje wojenne, natomiast ich wewnętrzną walkę o Nasze Polaków pieniądze należy potraktować jako usiłowanie zagarnięcia cudzego mienia.
ŻydowskieObozy Koncentracyjne w Polsce