Fałszywe Święto Niepodległości

Wielu ludzi pyta mnie dlaczego ja i Stowarzyszenie Ziemiańskie w Polsce nie wspieramy oficjalnie Marszu Niepodległości i nie uczestniczymy w obchodach tzw. Święta Niepodległości ?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta:

Nie wspieramy fałszywych świąt judeo-satanistów !

Już na wstępie wielu jednozdaniowych « patriotów » oraz wszyscy judeo-sataniści podający się za Polaków będą tak oburzeni nazwą fałszywe święto, że pozbawią Nas tożsamości. Aby przywołać prawdę do tablicy należy zrozumieć fenomen dwóch żydowskich wojen światowych.

Pierwsza wojna miała za cel obalenie struktur odwiecznej władzy czyli likwidacja Cesarzy oraz Cara, natomiast druga ich wojna miała za cel wywyższenie żydów oraz wymordowanie jak największej ilości Słowian.

Fenomen zmiany władzy i zwalenie odpowiedzialności wzajemnego mordowania się na frontach I żydowskiej wojny światowej stosunkowo łatwo można było załatwić poprzez gazety żydowskie. Za te okrucieństwa odpowiadali oczywiście personalnie Cesarze oraz Car, natomiast pismacy kompletnie zapomnieli tylko kto udzielał im kredytów w tych wojnach aby wojny można było realizować w ogóle.

Tak urobioną masę społeczną można tylko poprowadzić gdy posiada się również siłę militarną. Na przykładzie Niemiec przedstawimy jak to funkcjonowało, tak aby ukryty żyd Adolf Hitler doszedł do władzy absolutnej i mógł zrealizować drugi plan czyli wywyższenie żydów i ludobójstwa Słowian.

Jak powszechnie wiadomo w wojsku niemieckim służyło zawsze dużo żydów. U Hitlera było ich ponad 150 tysięcy.

https://rafzen.wordpress.com/2013/02/16/jewish-senior-officers-in-hitlers-army-erhard-milch-wilhelm-keitel-walther-von-brauchitsch-erich-raeder-and-maximilian-von-weichs/

Tak też było podczas pierwszej wojny totalnej gdzie zginęło ich ponad 22 tysiące. Od samego początku żydzi pozyskiwali naiwnych dowódców pochodzenia Słowiańskiego i wielopokoleniowo zgermanizowanych. Przykład niejakiego Ericha Ludendorffa jest najlepszym przykładem w jaki sposób obalić zwierzchnika sił zbrojnych w danym kraju poprzez wpierw dostarczenie fałszywych informacji o stanie konfliktu, a następnie o nastrojach wśród żołnierzy. Tak też było nie tylko w przypadku Cara ale także w przypadku Wilhellma II. Cesarz niemiecki zdymisjonował na kilka dni przed swoją ucieczką z Niemiec Ludendorffa jednak było to zdecydowanie zbyt późno. Ludendorff był od samego początku prowadzony przez judeo-satanistów i po dymisji ukrył się w Szwecji, gdzie pracował nad publikacjami na tematy wojenne. Dowodził w nich, że wojna nie zakończyła się dla Niemiec.

Po tym gdy sprawy zostały opanowane i żydowski Rząd tzw. Weimarski tworzył fundamenty nowego Mesjasza Rzeszy Ludendorff mógł powrócić do Niemiec. Już otwarcie angażował się po stronie judeo-satanistów biorąc aktywny udział m.in w Puczu Kappa w 1920 roku oraz Puczu Monachijskim w 1923 roku. Za zasługi dla judeo-satanistów partia polityczna NSDAP wystawiła go jako swego kandydata na Prezydenta w wyborach prezydenckich.

https://rafzen.wordpress.com/2014/11/29/zydopospolita-polska/

https://rafzen.wordpress.com/2014/11/30/zydzi-zniszczyli-cesarzy-oraz-cara-aby-sprawowac-samodzielnie-wladze-w-europie/

Prezentacja Ludendorffa musi nam przypominać o tym, że bez wsparcia militarnego zmiany w kraju nie mogą się odbyć dlatego m.in. zamordowano potencjalnego kandydata na dowódcę gen. Petelickiego. Teraz judeo-sataniści zapraszają się wzajemnie 11 listopada paląc głupa, kto kogo zaprosił na uroczystości okupacyjne gdy tymczasem jeden z nich z całą pewnością powinien urzędować już dawno na ul. Rakowieckiej jak nie obydwoje. Do dnia dzisiejszego nikt nawet nie rozważał możliwości posiadania swego człowieka przez morderców w otoczeniu Lecha Kaczyńskiego, a co dopiero prowadzić postępowania w tej sprawie. Sprawa veta ukazała, że stosunkowo łatwo Dudę zastraszyć.

Powracając jednak do tematu zasadniczego zauważyć należy i jest to fakt historyczny że 11 listopada na świecie jest obchodzony jako dzień zakończenia działań wojennych czyli rozejm albo jak kto woli  tzw. armistycjum. Na zachodzie obchodzone uroczyście jako zakończenie wojny Święto Armistice. Jednak formalnie po zawarciu rozejmu strony konfliktu, które go zawarły, nadal pozostają w stanie wojny i w razie zerwania rokowań walka może zostać wznowiona na nowo.

I tak np. rozejm zawarty pomiędzy Polską i żydami z Rosji zwanymi dla fałszu bolszewikami 12 października 1920 w Rydze nakazywał zaprzestać wszelkich działań wojennych na lądzie, wodzie i powietrzu począwszy od 18 października. Wstrzymanie walk następowało zatem na 21 dni i każda strona mogła wypowiedzieć go z 48 godzinnym wyprzedzeniem. O ile przed upływem terminu żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wypowiedzenia, tym samym rozejm przedłużał się automatycznie aż do ratyfikacji definitywnego traktatu pokojowego, jednak każda strona mogła wypowiedzieć rozejm z 14 dniowym wyprzedzeniem. Rozejm traciłby moc również, jeśli w terminie, przewidzianym w nim dla wymiany dokumentów ratyfikacyjnych co formalnie nastąpiło 2 listopada 1920, czynności te z jakichkolwiek powodów nie byłyby dokonane. Wznowienie działań wojennych nie mogło jednak nastąpić wcześniej, niż w 48 godzin po upływie terminu naznaczonego dla wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Warunki zawierania rozejmu reguluje Haski Regulamin Wojny z 1907 roku /rozdział 5, art.36-41/

Tak też było w przypadku pierwszego żydowskiego konfliktu globalnego. To Traktat Wersalski jako traktat pokojowy regulował ostatecznie sytuację formalno-prawną w Europie i na świecie. Jak powszechnie wiadomo Traktat Wersalski gwarantujący Polsce i Polakom niepodległość został zawarty dopiero 28 czerwca 1919 roku. Tak więc okres działań wojennych liczy się od 1914 roku do roku 1919, a nie jak to fałszywie przedstawiają okupanci w Polsce do roku 1918.

https://rafzen.wordpress.com/2011/08/16/traktat-wersalski-28-czerwca-1919-r/

To zasadniczo zmienia datowanie faktów historycznych. Królestwo Polaków jako byt prawny nie było stroną konfliktu żadnej ze stron, natomiast Polacy pod przymusem byli wcielani do wojska stron biorących udział w tej pierwszej żydowskiej wojnie globalnej mającej za cel zniszczenie ładu prawnego w Europie. Fakt powołania dekretami cesarskimi Królestwa Polskiego w dniu 05 listopada 1916 roku nie zmienia w niczym faktów nie uczestniczenia w tym konflikcie jako jednej ze stron, ponieważ nie było Zwierzchnika Sił Zbrojnych w Polsce.

 

Monitor Polski

Pierwszą datą faktów historycznych dających podstawę do obchodzenia uroczystości państwowych w Polsce jest data 07 października bowiem tego dnia w roku 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła pierwszy Akt Niepodległości. W związku z tym że Polacy sami i lokalnie proklamowali byty państwowości Polskiej Rada Regencyjna będąca pod okupacją przekazała swoją władzę Tajnemu Współpracownikowi Niemiec, a którą rolę takową obecnie pełni Tusk  niejakiemu Piłsudskiemu, którego judeo-sataniści w tym celu zwolnili z więzienia.

Tak więc władza nie została przekazana Sejmowi jak to publicznie zadeklarowano Narodowi tylko bezpośrednio judeo-sataniście Piłsudskiemu w dniu 14 listopada 1918 roku. Zatem Rada Regencyjna złamała swoją przysięgę wobec Narodu Polaków i nie przekazała Sejmowi władzy. Działania tej Rady należy uznać za kaduk, natomiast członków Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego należy uznać po wsze czasy za zdrajców Narodu.

Następna data mająca swe znaczenie dla Polaków w faktografii historycznej dając podstawę obchodzenia uroczystości Państwowości Polskiej to data 28 czerwca 1919 czyli data podpisania Traktatu Wersalskiego i tym samym uzyskania gwarancji bytu państwowości Polaków – nie żydów od wszystkich stron konfliktu.

Jak wiadomo żydzi uzyskali odrębne gwarancje jako mniejszość zamieszkująca terytorium Polaków. Nie mogąc się z tym aktem pogodzić nazwali Polaków bękartem wersalskim i użyli siły swych ziomali z Rosji aby napaść na Polaków w Polsce. Mimo ucieczki Piłsudskiego w decydującym momencie wojny określanym przez historyków Bitwą Warszawską Polacy obronili się sami. Judeo-sataniści dopiero w roku 1944 objęli władzę absolutną w Polsce.

https://rafzen.wordpress.com/2013/06/28/rocznica-traktatu-wersalskiego-w-polsce/

W tym stanie rzeczy działalność obecnej władzy okupacyjnej w Polsce ma charakter wyrafinowanego spektaklu w otumanianiu Polaków czyli obchodzenie 11 listopada jako rzekome święto państwowe « niepodległości » powołane przez judeo-satanistycznego ludobójczego oprawcę Polski i Polaków  w 1989 roku niejakiego Jaruzelskiego.

Powołanie tego fałszywego święta w roku 1989 i ustalonych wcześniej przez judeo-satanistów zmian w Polsce i na świecie miało zasadniczy cel, dać silny impuls społeczny jakoby Polska powraca na drogę legalizmu bytu państwowości Polaków, a obecnie rzekome święto służy okupantom do wyśmiewania się z Polaków w myśl zasady – Polska to nienormalność.

To święto 11 listopada jest tak samo fałszywe jak 13 grudnia odnoszące się do zdrady tzw. Lizbońskiej, a nie żadnej rocznicy wprowadzenia rzekomego Stanu Wojennego  i ma na celu nie tylko skłócenie Polaków pod fałszywymi dla nich datami ale umożliwia organizowanie uroczystości chwalebnych w tych szczególnych dniach judeo-satanistom. Można się spodziewać marszu wspólnoty i pojednania Dudy i Tuska 13 grudnia jakie odbyło się 11 listopada 2017 roku na zasadzie jestem za, a nawet przeciw.