Pierwsza miesięcznica w nowym roku ze starym znakiem bestii – 66

66 świec Powązki Warszawa_Foto

Miesiąc temu pisałem o miesięcznicy smoleńskiej spod znaku bestii. W 2018 roku 10 stycznia uczyniłem podobnie jak miesiąc temu. Po rozpoczęciu uroczystości składania wieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przez Jarosława Kaczyńskiego udałem się na Powązki Wojskowe gdzie jest pochowanych część zamordowanych 96 osób w tym wysokich urzędników reżimu okupacyjnego w Polsce.

Zostali oni zgładzeni w ramach tzw. mordów rytualnych z okazji 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Judeo-sataniści złożyli ich w ofierze jako wotum zwycięzców dla ich bożka w ramach pomszczenia przegranej wojny z Polakami w 1920 roku.

Tak jak miesiąc temu ten sam scenariusz zapalonych 66 świec, które później zostały jak miesiąc temu złożone na grobach zamordowanych. Jeżeli miesiąc temu można było podejrzewać incydentalność zapalenia 66 świec to teraz ujawnione fakty  nie pozostawiają wątpliwości co do intencji judeo-satanistów !!!

https://rafzen.wordpress.com/2017/12/10/bestia-66-nadaje-podczas-miesiecznic-smolenskich/

SAMSUNG CSC