Okupacja w Polsce – definicja

Menora 2017

Proszę zwrócić uwagę jak okupanci odgrodzili się od Niepodległej Polski !!! Ten sznur i słupki wcale nie były potrzebne ponieważ stoją one ok. 0,5 m od pamiątkowej tablicy upamiętniającej Polskich parlamentarzystów zamordowanych przez judeo-satanistycznych morderców.

Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze publiczni w Polsce działają pod dyktando swych przełożonych z chęci zysku, natomiast ci którzy stosują prawo ustanowione wbrew zaleceniom przełożonych zostają usunięci z funkcji publicznej albo relegowani do mniej intratnych pod względem finansowym stanowisk.

Sytuacja w Polsce jest bliźniaczo podobna do zarządzania w imperium Czyngis-Chana gdzie decyzyjność poszczególnych władców była uzależniona od uzyskania aprobaty jednego człowieka. Mogli oni wydawać decyzje li tylko w sprawach bieżących i nie naruszających uzyskanej aprobaty na działanie albo pozyskiwanie środków finansowych od poddanych.

Każdy z władców miał swego kuratora i opiekuna imperium tak jak dzisiaj dany premier czy prezydent posiada swego oficera prowadzącego zależnego od żydowskiego czynnika decyzyjnego ulokowanego na zewnątrz okupowanego państwa Polskiego. Jeżeli w tamtym okresie chodziło w pierwszej kolejności o wystawianie wojowników to w obecnym czasie chodzi głównie o wystawianie urzędników zadłużających Polskę i Polaków u tzw. decydentów zewnętrznych.

https://rafzen.wordpress.com/2017/05/08/regent/

https://rafzen.wordpress.com/2017/05/05/rada-regencyjna-rada-gubernatorow-oraz-rada-sprawiedliwych-w-polsce/