Wyprawa ludobójców na Polskę

WAR_Foto

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowni Państwo,

Publikacja w interesie społecznym.

Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować umieszczony na kanale www.PopierwszePolak-YouTube.pl film pt. „Dr Zbigniew Kękuś (PPP-9) – żyd Jarosław Kaczyński przygotowuje sobie obcokrajowców do mordowania Polaków. Żydzi idą po Polskę”, link:

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam:

  1. przedstawiony już Państwu i zamieszczony na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przebieg procesu legislacyjnego ustawy o IPN – Załącznik 1,
  2. zamieszczony stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przebieg procesu legislacyjnego projektu ustawy posłów Kukiz’15 z dnia 13 stycznia 2016 r. o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Załącznik 2.

 

Z tą pierwszą, „uśpioną” na 15 miesięcy Sejm w taki sposób procedował, że w ciągu 24 godzin, 25-16 stycznia 2018 r. przeprowadził wiele z nią czynności, w tym m.in. II i III czytanie.

Była gotowa na 27 stycznia 2018 r., żeby uczyniona przez premiera Izraela Binjamina Netanjahu ambasador Izarela w Polsce Anna Azari mogła tego dnia, podczas obchodów 73 rocznicy wyzwolenia Auschwitz wywołać największy kryzys w historii relacji żydowsko-polskich.

Projekt tej drugiej – zwanej „ustawą 1066” lub „ustawą o bratniej pomocy” – z 13 stycznia 2016 r., po skierowaniu go po dwóch miesiącach, 16 marca 2016 r. do I czytania przez kierowaną przez posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych wciąż jest w I czytaniu.

Ta pierwsza posłużyła realizacji szykowanej przez ponad rok prowokacji.

Ustawa według projektu posłów Kukiz’15 – lider ruchu Paweł Kukiz nie podpisał się pod nią – może nas chronić przed m.in. mordowaniem nas w Polsce przez obcokrajowców, zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników.

W filmie „Dr Zbigniew Kękuś (PPP-9) – żyd Jarosław Kaczyński przygotowuje sobie obcokrajowców do mordowania Polaków. Żydzi idą po Polskę” prezentuję także, w jaki sposób – w tym, w jakim tempie – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza zmiany w ustawie o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Zmiany, które już wprowadzono, z inicjatywy szkolonej przez służby USA premier Beaty Szydło, dają takie same uprawnienia – stosowania wobec nas w Polsce środków przymusu, strzelania do nas z ostrej amunicji – żołnierzom obcych wojsk, jak te, w które Donald Tusk „ustawą 1066” wyposażył zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników.

Teraz Sejm uchwalił następne zmiany, z mocy których Polacy będą pokrywać koszty uzbrojenia  żołnierzy obcych wojsk stacjonujących w Polsce.

Żydzi idą po Polskę…

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś