Czym są święta dla Mosaistów ?

Dla Polaków, Rodaków, Słowian.

Zacznijmy od tego kim są ci Mosaisci. Otóż definicję znajdziecie Państwo tutaj:

https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Nas Polaków Słowian zainteresuje jedna z odmian Mosaismu tj. interpretacja faktów historycznych według Watykanu zwaną katolicyzmem ponieważ tak jak ja i wielu z Nas zostało ochrzczonych i pobrało sakramenty nie wiedząc o tym, iż jest to religia podległa żydom czytaj dzieciom szatana wg. deklaracji Jezusa /Ew. Św. Jana 8: 44/, a obecnie po złożeniu hołdu żydom przez Papieża w Izraelu katolicyzm stał się de facto peryferią  cywilizacji śmierci.

Zatem zacznijmy od podstaw czyli na czym opiera się religia żydowska i jej pochodne chrześcijaństwo oraz islam. Ta religia bazuje na historiografii wydarzeń i jest ściśle związana z nomadami. My Polacy Słowianie nomadami nigdy nie byliśmy i od zawsze zamieszkujemy Nasze ziemie oraz posiadamy najstarszą obecnie cywilizację na ziemi trwającą nieprzerwanie od 10 709 lat. https://rafzen.wordpress.com/2013/05/02/nie-rzucim-ziemi-skad-nasz-rod/

Jest także faktem niezaprzeczalnym, iż od czasu udzielenia zgody na Mosaism w Polsce wielokrotnie byliśmy krajem okupowanym. Ten stan rzeczy trwa również w czasach obecnych gdzie jesteśmy siłą zmuszani do akceptacji porządku prawnego począwszy od roku 1939. System ten uległ zmianie w roku 1944 gdy to żydzi z Rosji u władzy od 1917 roku utworzyli największy obóz koncentracyjny na terenie Polski i ogrodzili Naszą ukochaną Ojczyznę drutami kolczastymi i wieżyczkami ze strażnikami strzelającymi do Nas gdy tylko podejmowaliśmy próbę wydostania się z tego obozu śmierci.

Byliśmy zmuszani do pracy niewolniczej natomiast uzyskiwane za tę niewolniczą pracę nigdzie nie wymienialne środki finansowe albo bony towarowe lub kartki żywnościowe były bezużyteczne ponieważ w sklepach nic nie można było za nie kupić. Okupanci natomiast mieli swoje sklepy do których Polacy nie mieli wstępu. Przetrwaliśmy tylko dzięki wspólnocie rolników oraz posiadaniu ogródków działkowych. Zbrodniarze tego apartheidu żyją dostanie na wysokich emeryturach w Polsce i Izraelu.

W roku 1989 nastąpiła wymiana prawnego okupanta i tak żydów z Rosji zastąpili żydzi amerykańsko-izraelscy. Waluta w Polsce tj. złoty jest indeksowana wg. izraelskiej szekli w stosunku 1:1 niezmiennie od wielu lat. W chwili obecnej w Polsce stacjonują wojska USA, a żydów z całego świata obowiązuje Ustawa o tzw. bratniej pomocy umożliwiająca im zbrojną interwencję na terytorium Polski gdyby Polacy zechcieli formować swoje władze. W Polsce nie szkoli się militarnie Polaków jest natomiast wojsko najemne zwane fałszywie « Wojskiem Polskim ». Przypomnę że Wojsko Polskie jest wojskiem obronnym nigdy nie było wojskiem imperialistycznym.

Powracając jednak do tematu zasadniczego religii mosaistów zauważmy, że wszystkie święta są organizowane według kalendarza księżycowego jak na złoczyńców przystało.

Zacznijmy od opisu ich pierwszego święta polegającego na sadzeniu drzew. Jest one obchodzone w styczniu i żydzi nazywają je Tu biSzwat. To święto jest świętem instruktażowym nauczającym że po osiedleniu się w danym kraju czyli zasadzenia drzewa nie należy od razu zbierać korzyści majątkowych tubylcom. I tak jest napisane w instrukcji: « Gdy przyjdziecie do ziemi i będziecie sadzić wszelkie drzewo jadalne, będzie wam ten owoc wzbroniony –  przez trzy lata będzie wam wzbroniony i jedzony nie będzie. A w czwartym roku wszelki jego owoc będzie święty i jedzony tylko w Jerozolimie, na chwałę Boga. A w piątym roku możecie jeść jego owoc”

Każde święto u judeo-satanistów zaczyna się oczywiście po zachodzie słońca gdy normalni ludzi przygotowują się już do snu. W/w święto przypadało w tym roku na przełomie 30/31 stycznia. Należy przypomnieć, że nie tylko żydzi posługują się fałszywym kalendarzem świąt ale także religie chrześcijańskie. Jedyna różnica polega na tym że żydzi fałszywie deklarują, iż w obecnym 2018 roku od narodzin Jezusa jest rok 5778 od stworzenia życia na ziemi. Jeżeli chrześcijanie uznają żydowskie pisanie zwane Starym Testamentem to znaczy że wspierają oszustwo, a nie prawdę czyli de facto stali się jak określił ich Jezus dziećmi szatana /Ew. Św. Jana 8: 44/.

Okoliczność podawana przez żydów jakoby w 2018 roku minęło 5778 lat od stworzenia świata w 2009 roku została definitywnie obalona naukowo dzięki badaniom genetycznym m.in. dotyczącym Nas Polaków Słowian. Od tej daty należy zdecydowanie deklarować, że wszystkie religie Mosaismu czyli tzw. judaizm, chrześcijaństwo czy islam są religiami oszustów i domagajmy się prawdy o Naszej tożsamości trwającej nieprzerwanie przeszło 10 700 lat !!!

Kolejne ich święto to Purim obchodzone pod koniec lutego i początku marca. Jest one obchodzone w celu wprowadzenia zasady oszustwa jako doktryny cywilizacyjnej i ma na celu uświadomienie wszystkim żydom że wprowadzenie w błąd, zatajenie prawdziwego sensu wydarzeń jest świętością. Ludobójstwo Słowian w okresie 1939-1945 gdzie judeo-sataniści z Niemiec i Rosji którzy wymordowali przeszło 20 milionów Naszych braci i sióstr jest obecnie nazywane holokaustem żydów. Takie wydarzenia są odnośnikami do definicji ich święta Purim co do którego żydzi nauczają że ich intelekt ma być wyłączony, a rzeczywistość ma ukryć się przed ich percepcją, bo tylko wtedy ujawni się wyższa prawda. No cóż nie wymaga to komentarza tak jak fałszywe daty od stworzenia świata także i święta są odniesieniami do tezy o świętości oszustwa.

Pesach natomiast żydzi obchodzą w tym roku również na przełomie kolejnych miesięcy. To ich święto jest właśnie obchodzone wraz ze świętem chrześcijańskim zwanym Wielkanocnym. Przypomnę, że jest to święto odnoszące się do jubileuszu zamordowania Jezusa przez środowiska żydowskie, który zaproponował im spożywanie w celach religijnych zamiast ciała i krwi ludzkiej chleb oraz wino. Ta propozycja spotkała się z powszechnym oburzeniem wśród tej społeczności nomadów, którzy zażądali ukrzyżowania Jezusa i wyrok został wykonany rękoma ówczesnych władców. Pesach jest to historyczne święto żydów i odnajdujące się do kontekstu pierwszych reguł pisanych dla tej społeczności, a które oni datują na okres ok. 3250 lat temu czyli jakieś 1200 lat p.n.e. W tym okresie żydzi generalnie składają ofiary ze zwierząt w tym i ludzi ponieważ innowiercy wg. Talmudu uważani są za bydło.

W połowie kwietnia w 2018 roku dokładnie 11/12 kwietnia żydzi obchodzą święto całopalenia czyli holocaustrum w definicji chrześcijańskiej. No tak jest to święto logiczne ponieważ po zamordowaniu zwierzęcia w celach religijnych, najlepiej aby cierpiało należy je spalić bo śmierdzi. Wielu żydów fałszywie nazywanych siebie świeckimi /to ci żydzi co wprowadzali faszyzm i komunizm w Europie i ich potomkowie/ byli zdania, że jedynym dniem, który właściwie upamiętniałby przekręt wszech-czasów zwany holocaust byłby 19 kwietnia czyli dzień rozpoczęcia powstania w getcie warszawskim w roku 1943. Jednak dziewiętnasty kwietnia w tamtym roku był 15 dniem nisan i tym samym pierwszym dniem święta Pesach.  Oznaczałoby to w konsekwencji, że dwa święta kolidowałyby datami i tak Jom ha-Szoa obchodzone byłoby razem z Pesach. Ostatecznie wybrana data nie wypada w dzień żadnego konkretnego wydarzenia, jednak należy spodziewać się rewizji tej daty po wybudowaniu centralnej spalarni ofiar w Jeruzalem i innych miejscach na świecie.

W maju żydzi mają święto Lag baOmer upamiętniające śmierć przeszło dwudziestu tysięcy uczniów niejakiego rabina Akiwy. Zostali oni zabici ponieważ nie okazywali sobie szacunku /Talmud; Jewamot 62, 2/. W wydarzeniu tym należy szukać uzasadnienia śmierci przeszło dwudziestu tysięcy Polaków Oficerów w Katyniu i innych miejscach. Jest to uzasadnione nie tylko liczbą ale także metodą zabijania strzałem w tył głowy. Żydzi w dniu tego święta uczą swoje strzelania z łuku. To kolejne święto upamiętniające wydarzenie historyczne. Arcykapłan Akiwa poparł powstanie przeciw Rzymianom w roku 134-135 rok n.e., któremu przewodził Szimon Bar Kochba. Ich święto Lag baOmer  w tym roku 2018 wypada na przełomie 2/3 maja.

Przypomnę że mordowanie przez żydów strzałem w tył głowy Polaków w Katyniu i innych miejscach zaczęło się 05 marca i trwało równo 40 dni / 7 niedziel.

Inne święto majowe to Szawuot i w tym roku żydzi obchodzą je  19 maja natomiast wśród misjonarzy czytaj: diasporze trwa one aż trzy dni i zakończy się tradycyjnie po zachodzie słońca 21 maja 2018 roku. Jest to święto jedynej « prawdy » ludzkości czyli Tory ponieważ na przestrzeni wieków judeo-satanisci zadbali o to aby znakomite księgi zostały spalone w różnych okolicznościach. Data obchodzenia Szawuot jest powiązana z terminem obchodzenia Pesach.  W drugi dzień Pesach rozpoczyna się „liczenie omeru”, które trwa czterdzieści dziewięć dni. Pięćdziesiątego dnia, a więc po upływie siedmiu tygodni obchodzone jest święto Szawuot.

Przez miesiąc dają sobie spokój ze świętami i ożywają dopiero w lipcu świętem Tisza beAw. Jest to kolejne święto historiografii w tym roku przypadnie 21/22 lipca i ma na celu upamiętnić zniszczenie pierwszej ich świątyni przez Babilończyków w 586 roku p.n.e. oraz drugiej ich świątyni przez Rzymian w 70 roku n.e. Dodatkowo jest to dzień kanibalizmu u żydów,  ponieważ w tym dniu wspomina się spożywanie własnych dzieci w czasach Babilończyków na terenie Jerozolimy. Przypomnę że spożywanie krwi i części ludzkiego ciała w celach religijnych jest w dalszym ciągu kultywowane u żydów. Tutaj więcej na ten temat: https://rafzen.wordpress.com/2012/06/30/obrzezanie-to-kanibalizm/

We wrześniu żydzi obchodzą święto nowego roku i dlatego po 11 września roku 2018 będzie dla nich 5779  rokiem od powstania życia na ziemi. Jest to święto zwane Rosz Haszana i nowy rok żydzi obchodzą w tym roku od 09 września do 11 września. No cóż trudno to komentować znając wyniki badań genetycznych z 2009 roku.

Kilka dni po żydowskim nowym roku jest obchodzone święto Jom Kipur. W tym roku będzie ono obchodzone 18 i 19 września. To święto jest de facto corocznym odpuszczeniem wszystkich grzechów żydom ale pod warunkiem że żyd żałuje swoich złych uczynków, wówczas może odpokutować w tę noc i dzień za wszystkie swoje grzechy. Jak powszechnie wiadomo żal za grzechy dotyczy li tylko żydów ponieważ w ich religii apartheidu innowiercy określani są jako bydło. Złe uczynki i następnie ich żałowanie wobec innych ludzi nie będącymi żydami nie wchodzą w grę i nie są przedmiotem pokuty.

Kolejne święto wrześniowe u żydów to Sukot. Jest to święto pakamery przez żydów zwane szałasem. Pakamera zwana szałasem musi być jednak zbudowana według reguł budownictwa ekologicznego i tak ich szałas ma być wzniesiony pod gołym niebem, powinien mieć co najmniej trzy ściany wykonane z drewna lub płótna, a dach  musi być zrobiony z materiałów, które wyrastają z ziemi tj. sitowie, trzciny, liście palmowe lub gałęzie. Sukot zacznie się 23 września i skończy 30 września 2018 roku. Sukot jest świętem powrotu do swych korzeni ale nie oznacza to wcale że żydzi np. w Warszawie opuszczą swoje pałace i zamieszkają pod gołym niebem w namiocie np. nad Wisłą przez siedem dni. Jest to ich święto pielgrzymów przypominające o obmyciu wodą ołtarza z krwi składanych ofiar. Przypomina ono żydom, że naturalny ludzki odruch przywiązywania się do miejsca, w którym się mieszka, jest błędem. W związku z tym że My Polacy Słowianie egzystujemy nieprzerwanie na Naszych ziemiach przeszło 10 000 lat to jest ich naturalnym odruchem przekonać Nas że to jest Nasz błąd. No cóż czas pokazał prawdę o nich.

Następnego dnia po Sukot przypada odrębne, pełne święto zwane Szemini Aceret , podczas którego jest odmawiana specjalna modlitwa o deszcz. Żydzi na zasadzie Indian z Ameryki Płn. którzy notabene również sprowadzali deszcz modlitwami wyjmują zwoje Tory i wszyscy razem okrążają siedem razy podium z pulpitem w głównej sali synagogi z którego odczytuje się Torę i prowadzi modły. Oczywiście tańcząc i śpiewając jak szamani w innych miejscach na ziemi gdy proszą o właściwą pogodę czyli deszcz albo słoneczny dzień. Szemini Aceret w tym roku rozpocznie się 30 września, a zakończy 02 października 2018 roku albo jak kto woli 5779 roku od stworzenia świata.

W grudniu żydzi obchodzą najsłynniejsze medialnie święto Chanuka ponieważ jest ono promowane przez wszystkie organy władzy okupacyjnej w Polsce. W tym roku rozpocznie się ono 02 grudnia i zakończy 10 grudnia 2018 roku. Chanuka to tradycyjny test świeczek dla szałasów i nawiązuje do powstania żydowskiego pod wodzą Hasmoneuszy, skierowanego przeciw Grekom, za czasów panowania Antiocha IV Epifanesa.

Podsumowując należy zauważyć że wszystkie święta żydowskie są powiązane z historią plemion nomadów z wyjątkiem Rosz ha-Szana oraz Jom Kipur. W tym stanie rzeczy judaizm jest religią wydarzeń historycznych co jest zaprzeczeniem wszelkich znanych kultur duchowości bowiem tzw. kultura duchowa inaczej kultura niematerialna to część szerokiego pojęcia kultury, która obejmuje zespół duchowych i intelektualnych osiągnięć człowieka i które są przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Historiografia judaizmu pokazuje Nam ochrzczonym Polakom obce wydarzenia historyczne, które jesteśmy zobligowani uznawać za swoje zgodnie z obowiązującą Konstytucja Dogmatyczną i jej rozdziałem IV. Taki stan rzeczy pozostaje w sprzecznością z Naszą rdzenną kulturą Słowian pochodzących od jednego Ojca i potwierdzoną naukowo w 2009 roku dzięki badaniom genetycznym, ponieważ nigdy w swej bardzo długiej historii nie spożywaliśmy krwi i ciała ludzkiego w celach religijnych.

Ja Rafał Gawroński świadom swej wiedzy na temat judaizmu jednoznacznie deklaruję, że są dla mnie obce wydarzenia historyczne żydów nomadów oraz konsumpcja ciała i krwi ludzkiej w celach religijnych.

Mając powyższe na uwadze wzywam Papieży, Kościół oraz wszystkich duchownych i wiernych Kościoła Katolickiego do ujawnienia pełnej prawdy o Narodzie Polskim i zaprzestania podążania drogą cywilizacji śmierci wraz z dziećmi szatana /Ew. Św. Jana 8: 44/. Wiara w Jezusa nie jest tożsamą wiarą dzieci szatana de facto morderców Jezusa !

Warszawa, 02 kwietnia 2018 roku.

 

  Konstytucja Dogmatyczna

Rozdział IV

  14. Najmiłościwszy Bóg, zmierzając troskliwie ku zbawieniu całego rodzaju ludzkiego i przygotowując je, szczególnym postanowieniem wybrał sobie naród, by mu powierzyć swe obietnice. Zawarłszy przymierze z Abrahamem (por. Rdz 15, 18) i z narodem izraelskim za pośrednictwem Mojżesza (por. Wj 24, 8), tak objawił się słowami i czynami ludowi nabytemu, jako jedyny, prawdziwy i żywy Bóg, ażeby Izrael doświadczył, jakie są drogi Boże w stosunku do ludzi, i aby dzięki przemawianiu Boga przez usta Proroków z biegiem czasu coraz głębiej i jaśniej je rozumiał i coraz szerzej wśród narodów budził ich świadomość (por. Ps 21, 28-29; 95, 1-3; Iz 2,1-4; Jr 3, 17). Plan zbawienia przez autorów świętych przepowiedziany, opisany i wyjaśniony, zawarty jest jako prawdziwe słowo Boże w księgach Starego Testamentu; dlatego księgi te przez Boga natchnione zachowują stałą wartość: «cokolwiek bowiem zostało napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism Świętych mieli nadzieję» (Rz 15, 4).

    15. Ekonomia zbawienia w Starym Testamencie na to była przede wszystkim nastawiona, by przygotować, proroczo zapowiedzieć (por. Łk 24, 44; J 5, 39; 1 P 1, 10) i rozmaitymi obrazami typicznymi oznaczyć (por. 1 Kor 10, 11) nadejście Chrystusa Odkupiciela wszystkich oraz Królestwa mesjańskiego. A księgi Starego Testamentu, stosownie do położenia rodzaju ludzkiego przed dokonanym przez Chrystusa zbawieniem, udostępniają wszystkim znajomość Boga i człowieka oraz sposobów działania Boga sprawiedliwego i miłosiernego w stosunku do ludzi. Jakkolwiek księgi te zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające, pokazują jednak prawdziwą pedagogię Bożą. 1 Stąd też owe księgi, które przecież wyrażają żywy zmysł Boży, w których kryją się wzniosłe o Bogu nauki oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitw, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia – powinny być przez wiernych chrześcijan ze czcią przyjmowane.

    16. Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie. 2 Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej (por. Łk 22,20; 1 Kor 11, 25), wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki ewangelicznej, 3 w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens (por. Mt 5, 17; Łk 24, 27; Rz 16, 25-26; 2 Kor 3, 14-16) i nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament.

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszej Konstytucji dogmatycznej, w całości i w szczegółach zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z czcigodnymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i ustalamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą.

    W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 18 listopada roku 1965.

Ja, PAWEŁ, Biskup Kościoła Katolickiego

holocaustum-the-poles