Warszawa miastem zakazanym dla żydów

Nie ma na świecie podobnego miasta gdzie prawie na każdej ulicy były popełniane mordy wraz z rytualnym całopaleniem. Takim miastem jest Warszawa gdzie judeo-sataniści spalili na stosach całopalnych w okresie 1939 – 1945 przeszło 600 000 Polaków Słowian.

Ten film ma skromną ilość wejść ponieważ dopiero niedawno udało się go ponownie opublikować po tym gdy Marek Podlecki odleciał wraz z jego kanałem monitorpolski. Całe szczęście że wiele osób go skopiowało i opublikowało na swoich kanałach. Zatem Kochani Polacy, Rodacy, Słowianie proszę zapamiętać na zawsze; WSZYSTKIE publikacje nie tylko moje ale całego Stowarzyszenia Ziemiańskiego są przeznaczone do kopiowania i rozpowszechniania ponieważ są one dedykowane prawdzie o Nas.

To tak gwoli wyjaśnienia ponieważ wielu uczyniło umiłowanie Naszej Ukochanej Ojczyzny działalnością komercyjną jak np. niejaki Mędlar i cała Rzesza innych, którzy jak fałszywi żebracy kościelni proszą o datki na publikacje. Przecież każdy może założyć byt prawny jak np. fundację i  normalnie pozyskiwać środki na swoją działalność publicystyczną czy filmową. A swoją drogą WordPress jest darmowy wiec w czym jest problem chyba w żebractwie albo w pozyskiwaniu danych Patriotów Polaków, którzy przekazują środki finansowe. Przypomnę zatem:

Polski i Polaków nie kocha się za coś, tylko KOCHA SIĘ NAS BEZWARUNKOWO PO WSZE CZASY !!!

Dzisiaj będzie o ogromnej zemście judeo-satanistów nie tyle na Polakach co mieście Warszawie. Generalnie można przyjąć fakt iż Warszawy i Polaków w tym mieście bronili tylko Polacy. Całe te gówno koalicyjne w którym obecnie się znajdujemy NATO i judeo-sataniści z Rosji uczyniło wszystko aby dokonać definitywnego mordu rytualnego na samym mieście Warszawie i jego mieszkańcach. W tym celu potrzebne im było wywołanie zbrojnego oporu zwane Powstaniem Warszawskim. Nie można już dalej w swej naiwności przyjmować judeo-satanistycznej propagandy i bredni oszustów żydowskich z  PO-PIS czy innych ich partyjek, ponieważ fakty co do łajdactwa wobec Polaków Słowian są trwałe i powtarzalne.

Najlepszym dowodem jest sprawa KL Warschau. Czy istotne jest ilu tam ludzi zginęło ? Z punktu wiedzenia historycznego zapewne tak ale Nas Polaków Słowian interesują szczegóły w mniejszym stopniu od samej sprawy upamiętnienia wszystkich miejsc związanych z tym obozem koncentracyjnym dla Polaków.

W takim stanie rzeczy żydzi i okupanci Polski musieliby napisać DUŻYMI LITERAMI na pałacu muzeum żydowskiego w Warszawie, że postawione owe centrum pamięci oraz rozrywki gdzie żydzi tańczą i śpiewają zostało postawione na miejscu krematorium dla Polaków obsługiwanego stricte przez żydów.

https://rafzen.wordpress.com/2013/04/19/muzeum-zydow-w-warszawie-zbudowano-na-miejscu-krematorium-kl-warchau/

Dlaczego aktualny okupant tego nie czyni ? Z prostego powodu; musiałby uznać że żydzi nie zostali dotknięci ludobójstwem w Polsce tylko Polacy i druga rzecz bardziej istotna; ich mocodawcy straciliby podstawy prawne wyłudzania charczy od wielu krajów w ramach holokaust biznes i podzielenia się uzyskanymi wcześniej środkami finansowymi z Polakami co jest już niemożliwe do akceptacji już na samą myśli o tym.

Powracając jednak do tematu zemsty judeo-satanistów nie tyle na mieszkańcach co samym mieście należy napisać prawne powody zemsty talmudycznej na Warszawie i jej mieszkańcach.

Otóż gdy prawda wyszła na jaw po klęsce prawdziwych judeo-satanistów z fałszywej Jerozolimy w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku oraz w dziesiątą rocznicę tego wielkiego zwycięstwa nad judeo-satanistami w wyniku której Watykan nałożył klątwę kościelną na Nas /obowiązuje po dzień dzisiejszy !!!/ Król Polski i Polaków Władysław Jagiełło w Statucie Krakowskim z r. 1420 o żydach zadeklarował:

« Przewrotna perfidia żydowska zawsze była i jest przeciwna i wroga dla chrześcijan i nie tylko co do wiary i co do ciała, ale także najsilniej zmierza do rozdrapywania posiadłości i przywłaszczenia majętności ».

Jako typowy « antysemita » dbający o Polaków zakazał w r. 1423, « aby żydzi pieniędzy chrześcijanom nie pożyczali na kartę i prowizję pod przepadkiem ».

Natomiast inny « antysemita » Król Polski i Polaków Zygmunt I ustanowił prawo ponadczasowe o treści: « Żydzi nie mają prawa przebywać na terenie Warszawy ani w jej okolicach pod groźbą kary i konfiskatą majątku. »

Zygmunt I Król Polski i Polaków jednoznacznie oświadczył że: ZAKAZ TEN JEST NIEWZRUSZALNY PO WSZE CZASY !

zakaz

Zatem zwroty nabytych albo zwróconych przez okupantów nieruchomości żydowskich na terenie Warszawy są tylko kwestią czasu. No tak ale wielu zapyta czy żydzi nie mają prawa nabywać nieruchomości w Warszawie w obecnych czasach ?

Odpowiedź może być tylko jedna: W Polskim stanie prawnym żydzi nie mogą nabywać nieruchomości ani też przebywać w Warszawie i jej okolicach !

Zasada Lex retro non agit łac. prawo nie działa wstecz i nie ma tutaj zastosowania, ponieważ aby ustanowić nowy byt prawny należy anulować stary stan prawny.  Jesteśmy Polakami w Polsce od przeszło 10 000 lat i jak do tej pory nie anulowano wydanych Królewskich Aktów Prawnych.

Mało tego sami żydzi powołują się na przywileje wydane im przez Króla Polski i Polaków. Tak samo jest z regulaminem społecznym zwanym przez okupantów obecną Konstytucją, a której bronią jak psy swojej michy judeo-sataniści w Polsce. Gdy poprzedni akt prawny nie został anulowany nie można stanowić nowego o tym samym charakterze chyba, że mamy z sytuacją: jestem za, nawet przeciw i dlatego aby było śmieszniej w tej doktrynie jest dwóch Papieży !

Ten stan prawny implikuje sankcje dla każdego Żyda obecnie przez ich karanie i konfiskatę mienia w całości !

Należy również zauważyć, że gmach Sejmu pustoszeje zaś Gronkiewicz po kazamatach wraca do Płocka. Stan prawny nakazuje, że żadnych spadków żydowskich i pożydowskich nie ma bo zostały nabyte wbrew Polskiemu Prawu, natomiast żydowskie czy zaborcze Polaków nie obowiązują.

A tu podstawy prawne;

« Innym zaś wszystkim żydom odtąd zakazujemy i zabraniamy niniejszym, po wieczne czasy i na wieki przebywać i zamieszkiwać w wymienionym mieście w nowej i starej Warszawie i na jej przedmieściach ». « rozkazujemy, abyście według odpowiedzialności urzędu Waszego nie pozwalali, ani też nie dopuszczali na pozwolenie, żadnym więcej żydom przebywać w samym mieście naszym Warszawie nowej i starej i na jej przedmieściach, ani też nie pozwalali im posiadać żadnych mieszkań, czyli domów; przeciwnie, abyście ich i każdego z nich usunęli j polecili usunąć z ich rzeczami, już to z wymienionych miast, już też z ich przedmieść »

Zygmunt I na Sejmie w Krakowie w r. 1527.

Stan ten potwierdził i znowelizował w roku 1570 kolejny « antysemita » Król Polski Zygmunt August, który de facto był znany z wielkiej tolerancji, wobec żydów jednak chcąc czy nie chcąc musiał przestrzegać ustanowionego prawa i jego stosowania.

« Obywatelom naszym ten przywilej nadajemy, aby żydzi nie tylko w Warszawie starej i nowej i na przedmieściach, ale i w odległości dwu mil od miasta, z tej i tamtej strony Wisły, zarówno w dobrach naszych jak i kościelnych i świeckich, pod grozą konfiskaty majątku i więzienia nie przebywali ».

« Aby zaś ten przywilej był zachowany w należnej mocy, udzielamy niniejszym na podstawie władzy naszej królewskiej pełnej i wszelkiej mocy i władzy warszawskiemu Zarządowi teraz i stosownie do czasu będącemu, aby wszystkich i poszczególnych żydów, którzy by bez zezwolenia Zarządu przybyli do miasta nowego i starego i jego przedmieść pod jakimkolwiek pretekstem czy protektoratem i zamierzali pozostać w obrębie dwóch mil, aby ich wszystkie i poszczególne dobra dla nas najpierw zabrano i skonfiskowano, ilekroć zajdzie tego potrzeba, a następnie, aby wszyscy i poszczególni żydzi wraz z ich rodzinami z obydwóch miast Warszawy byli usunięci…. »

Prawo to potwierdza inny « antysemita » Król Polski Stefan Batory, który w r. 1580 dnia 14 marca w Grodnie wydał dokument.

« Dekret przywilejów i wolności obywateli »

  « …przestrzegać będziemy na przyszłość, aby żydzi w żaden wyszukany sposób, ani nawet pod pozorem czy to w imieniu naszym, czy w imieniu usług dla nas czy dla Rzeczypospolitej, nie byli dopuszczani i wprowadzani do miasta naszego Warszawy i jej przedmieść po wieczne czasy przeciw wymienionym wolnościom. Przyrzekamy słowem naszym Królewskim w imieniu naszym i naszych następców, że nikogo nigdy z żydów na zawsze i na wieki nie dopuścimy, ani przyjmiemy do miasta naszego Warszawy i do jej przedmieść, czy to fundacji osób duchowych czy świeckich, czy szlacheckich, czy cywilnych. »

Aby sprawy były jasne Sąd potwierdził to prawo podczas panowania Króla Polski Władysława IV wydał wyrok sądowy w r. 1648, zakazujący żydom pobytu w obrębie dwóch mil około Warszawy pod najsurowszymi karami.

« … przy Prawie Ojczystym, to jest przy Konstytucji Koronnej, tudzież Reskryptach naszych, także i przy Dekrecie r. 1617 ferowanym, wcale zachować umyśliliśmy, jakoż czasy wiecznymi nienaruszenie zachowujemy i tymże żydom, aby pod żadnego czasu pretekstem lub jakimkolwiek wynalazkiem lub też pod obroną jakichkolwiek listów, uniwersałów wszelkich osób, jawnie lub potajemnie do miasta Warszawy i na jego przedmieścia wokoło będące, przychodzić i tamże pod bytność naszą mieszkać i bawić się …tamże domów lub dworków, bądź szlacheckich lub duchownych, lub jakichkolwiek osób, na jakichkolwiek gruntach będących najmować, posiadać i w nich mieszkać, ani sposobem jawnym lub potajemnym towarów swoich sprzedawać, kupować i na targ wykładać, prywatnie po domach włóczyć się i chodząc nosić, budów albo sklepów otwierać, kupiectwa wszelkim imieniem mianowanego prowadzić, likworów wszelkich szynkować, rzeczy kradzionych nie tylko poświęcanych, ale też i wszelkich od osób podejrzanych jakimkolwiek sposobem i przyczyną nabywać, wszelkimi sztukami wynajdzionymi i wymyślonymi pożywienia mieszczanom naszym odejmować i odbierać i nic nigdy przeciw prawom i przywilejom miejskim jawnie lub nie jawnie czynić, na innych zaś miejscach o 2 mile w około Warszawy bawić, ani dóbr posiadać nie ważyli się, nie śmieli, a to pod winami w Reskrypcie naszym i przywilejach wyżej wyrażonych opisanymi, to jest: pod zabraniem wszelkich rzeczy, towarów i winy 2.000 czerw, zł podług woli naszej aplikowanych i nieodstępnie na każdego żyda, wykraczającego, wskazaną nakazujemy… »

Prawo to odnowił kolejny « antysemita » Król Polski Jan Sobieski, Reskryptem datowanym w r. 1663 w Wilanowie:

« Żądamy i koniecznie mieć chcemy po urzędzie Grodzkim Warszawskim, tudzież i mieście Starej Warszawy, aby stosując się do praw dawnych, żydom w cyrkumferencji warszawskiej, gdziekolwiek zostającym, przemieszkiwać ani handlów żadnych prowadzić pod konfiskacją onych i osób więzieniem nie dopuszczali, owszem na kilka mil rugowali i w Warszawie bawić nie pozwalali pod surowym karaniem w prawie pospolitym przeciwko sprzeciwiającym się woli i Reskryptom naszym postanawiamy ».

Nawet Król Stanisław August Poniatowski tak smutnej pamięci i w dodatku ich mason, potwierdził i odnowił Reskrypt Władysława IV, nakazując 23 października 1765 r. każdorazowemu Burmistrzowi i Magistratowi Warszawy, by nie dopuszczali żydów ani do miasta, ani na przedmieścia:

« …Ponieważ żydom prawa i przywileje temu miastu służące i Dekret Króla Imci Władysława żadnego mieszkania nie pozwalają w tym mieście, tedy Szl. Burmistrzowie pro tempore existens suo cum Magistratu (w danym czasie będący ze swym Magistratem) pilno przestrzegać powinni, aby żydzi w Warszawie i po przedmieściach nie mieszkali, a z przyjeżdżającymi w pilnej potrzebie albo na sądy dla spraw swoich tak sobie postąpić mają, jako pomieniony Dekret Króla Imci Władysława opiewa, który Dekret, aby we wszystkich punktach miał zawsze swoją egzekucję tenże Szl. Burmistrz i Magistrat, starać się o to pilno powinni… »

W tym stanie rzeczy judeo-sataniści postanowili zniszczyć Warszawę, a mieszkańców spalić na stosach całopalnych w ramach zemsty talmudycznej ufając, że nastanie nowy porządek prawny.

Tak, oczywiście powstał całkowicie nowy regulamin społeczny zwany fałszywie Konstytucją ustanowioną przez judeo-satanistycznych okupantów oraz nowa Warszawa wybudowana pracą niewolniczą Polaków, a Polska została dla Naszego dobra otoczona drutami kolczastymi z zasiekami i strzelającymi aby zabić strażnikami przy próbie opuszczenia tego największego obozu koncentracyjnego w historii ludzkości, jednak prawo pozostało prawem po wsze czasy .

Mając powyższe na uwadze należy uznać zakaz osiedlania się żydów w Warszawie i okolicach jako prawo obowiązujące Nas Wszystkich Polaków po wsze czasy, oraz to, iż nie zostało nigdy anulowane jest one w mocy i obowiązujące.

Rafał Gawroński

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, 29 kwietnia 2018 roku.

Gawronski Rafal