Reparacje wojenne

Sprawa reparacji wojennych nie dotyczy li tylko Niemiec ale także sojuszników judeo-satanistów z Niemiec oraz Rosji.

Sprawa pierwsza to jakie państwa we wrześniu 1939 napadły na Polskę, ponieważ od tych państw należy wymagać reparacji wojennych. Dwa zasadnicze mocarstwa atakujące Polskę i Polaków to judeo-sataniści z Niemiec oraz Rosji, którzy obalając Cesarza oraz Cara zawładnęli w kryminalny sposób tymi krajami. Ale jest jeszcze trzecie mocarstwo które siedzi cicho i liczy srebrniki to Watykan.

polska-1939Pisałem o tym swego czasu tutaj: https://rafzen.wordpress.com/2017/09/12/watykan-zaatakowal-polske-w-1939/

Bez zbrojnej napaści tych trzech mocarstw Polska byłaby na nowo krajem miodem i mlekiem płynącym i to do nich należy zwrócić się o zapłatę reparacji wojennych.

Oprócz tych trzech mocarstw gdzie mamy napaść czynną jest jeszcze jeden kraj który także jest uwikłany w to ludobójstwo Polaków. To Stany Zjednoczone Ameryki Północnej które są odpowiedzialne za napaść bierną.

Otóż 05 września 1939 roku ni z gruszki, ni z pietruszki USA ogłaszają, iż są krajem neutralnym !!! To właśnie nazywa się napaścią bierną według międzynarodowych definicji kodeksów karnych.

Franklin D Roosevelt Proclamation 2348 Neutrality of the United States September 5 1939. pdf

Tutaj dostępny jest pełny tekst tej zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, któremu wmawia się teraz, że judeo-sataniści z USA stacjonują w Polsce dla dobra Polaków. Jest to wierutnym kłamstwem chociażby z tego tytułu, że Polska jest de facto krajem okupowanym przez środowiska żydowskie od roku 1944. Wszyscy którzy aspirują do miana uzdrowicieli sytuacji w Polsce to zwykli kolaboranci i poplecznicy judeo-satanistów.

https://rafzen.wordpress.com/2017/09/09/czynna-i-bierna-napasc-w-1939-roku-na-polska-przez-niemcy-zwiazek-radziecki-i-usa/

Przypomnę że USA były sygnatariuszami Traktatu Wersalskiego na mocy którego powstało Niepodległe Państwo Polskie. Innymi słowy pisząc USA była gwarantem podpisanych i ratyfikowanych postanowień międzynarodowych. Gdyby USA przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego ogłosiły swą neutralność to sprawa neutralności tego zdradzieckiego kraju nie podlegałaby dyskusji.

Tak się jednak nie stało i będąc sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego chcąc czy nie chcąc USA były zobligowane prawem międzynarodowym do udzielenia nie tylko pomocy wojskowej Polsce i Polakom ale także obrony Naszych granic. Zatem formalny wybieg oszustwa społecznego polegającego na proklamowaniu neutralności 05 września 1939 roku przez USA nie zmieniał w żaden sposób podpisanego wcześniej Traktatu Wersalskiego i wynikających z niego obowiązków prawa międzynarodowego.

Podsumujmy zatem kto płaci:

Niemcy, Rosja, Watykan, Austria, Czechy, Słowacja oraz USA.

Jak Państwo widzicie same doborowe towarzystwo w sojuszu aby nie doprowadzić w żaden sposób do wypłaty należnych Nam Polakom oraz Państwu Polskiemu reparacji wojennych.

Jeden człowiek w Polsce walczy o reparacje wojenne nazywa się dr Zbigniew Kękuś. Jest on teraz największym wrogiem władzy okupacyjnej w Polsce. Pierwszy wywiad z nim przeprowadziłem w marcu 2011 roku.

W dniu dzisiejszym miałem okazję rozmawiać z dr Zbigniewem Kękusiem właściwie o tym samym co 7 lat temu czyli okupacji i związanej z nią działalności okupantów wbrew ustalonej Konstytucji, a którą to w świetle jej stosowania i ponoszenia odpowiedzialności za łamanie prawa w Polsce należy nazywać regulaminem społecznym. Przypomnę nie zorientowanym, że zapisy Konstytucji nie odnoszą się do talmudystów w Polsce. Oto wywiad z dr Zbigniewem Kękusiem.