Gawronski Rafał – Suwerenność Polski a Obrady Knessetu w Krakowie

duda-knesset-krakow

Dokument archiwalny który udało się odnaleźć po kilku latach. Zła jakość tego dokumentu była powodem niepublikowania go jednak ze względu na rangę tego dokumentu ma on swoje miejsce we współczesnej historii Polski bez względu na parametry techniczne.

Poniżej stanowisko Prokuratury Krajowej w przedmiotowej sprawie.

dok. knesset Krakow I

Ustawodawstwo w Polsce w przedmiocie polityki historycznej jest zależne od okupantów tj: USA i Izraela. Jest jeszcze ich cichy sojusznik umiejscowiony w Rzymie i zwie się Watykan.

Państwo zapewne chcecie dowodów na powyższą tezę.

Tekst bazowy uchwalony ustawy o IPN.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=806

6 lutego 2018 roku Uzurpator Andrzej Duda podpisuje nowelizację ustawy o IPN i kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zmienione przepisy zaczęły obowiązywać od 1 marca 2018 roku. Po bezprawnej interwencji USA i Izraela dokonano wrogich dla Polski i Polaków zmian w tej ustawie.

Nowy tekst tej okupacyjnej ustawki został opublikowany w dniu 2 lipca 2018 roku.
Jak sami możecie się Państwo przekonać czarny scenariusz utraty suwerenności Polski jest zuchwale realizowany przy biernym zachowaniu społeczeństwa w Polsce.

Illegal Knesset deliberations in Poland – notification to the Attorney General

The Attorney General

Notice of attempt to commit acts violating constitutional Imponderabilia Republic .

grounds

Each congregation , and in particular the political should be reported to appropriate authorities in accordance with the requirements of Art. 52 of the Code of Offences and recognizes the need for appropriate action Constitutional adequate patronage of the Polish government . Due to the announced and given to the public: that at the end of January 2014 will be the driving political activities of the foreign country and its allies aka allies in the Republic and the political status of » Knesset » – Israel’s Parliament is born suspected violations of the Constitutional Sovereignty of the Republic consisting that in the sovereign Polish state comes to the independent deliberations of the constitutional institutions of Israel .
If this happens, then this fact will have serious breach of the fundamental principles of the sovereignty of the Republic .
It is not excluded that, whatever the Knesset gathered in the presence of his coalition allies aka can within the limits of its powers , to take decisions extremely hostile to the interests of the State , the Nation, the Polish Society and alliances concluded by the Republic . An example of this are approaching for further creation of loss of sovereignty and independence of the Polish . Should a there is such a sequence of events is , therefore , calls on all aware , honest and dedicated citizens of the Republic of preventing the creation and duration of the hostile procederu .
Therefore, we demand a full and complementary information on these topics and identify personal and methodology of action and responsibility for the above . We do this consciously towards a sense of patriotic duties with respect to Polish homeland .

Rafal Gawronski

President of the Association of the landed gentry in Poland

Warsaw, on 9 January 2014 year.

Więcej tutaj:

https://rafzen.wordpress.com/2014/01/20/illegal-knesset-deliberations-in-poland/