Ostatni bastion Polaków

Wielokrotnie zastanawiałem się dlaczego Watykan stawia swoje kościoły wbrew woli mieszkańców albo w miejscach gdzie pies z kulawą nogą nawet nie zagląda ? Do czasu ujawnienia w 2009 roku badań genetycznych dotyczących Naszego wspólnego przodka sprzed 10 709 lat nie drążyłem tego tematu i uznawałem wolę zwierzchników kościelnych za słuszną o decydowaniu w budowie swoich świątyń bez względu czy mieszkańcy chcą kościoła czy ma być on wybudowany na tzw. nie zamieszkanym zadupiu.

Dzisiaj chcę aby każda budowla sakralna w Polsce była poprzedzona lokalnym referendum z obowiązkiem każdego mieszkańca gminy, powiatu czy województwa, a który chce aby taki obiekt powstał w jego miejscu zamieszkania do finansowego jego wsparcia.

I nie chodzi tylko o budowę samego obiektu ale także do poniesienia kosztów jego utrzymania w przyszłości w tym również płacenia alimentów za księży albo biskupów którzy mają dzieci i z woli kościoła nie sprawują obowiązku bycia ojcem i wypłacania odszkodowań rodzicom za nadużycia seksualne dokonane przez duchownych na nieletnich.

Kościelne wezwanie do zapłaty_Foto

Kościelne wezwanie do zapłaty. W przypadku zalegania z zapłatą do dnia śmierci będzie piekło.

Takie osobiste zobowiązanie każdego członka wspólnoty Mosaismu w Polsce zapobiegnie przed takimi jak powyżej patologiami i wezwaniami do zapłaty. Mieszkanka Białegostoku otrzymała pismo podpisane przez ks. prałat Jan Wierzbicki – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha przy ul. Warszawskiej w Białymstoku.

Jak można przeczytać, przedstawiciele Rady Parafialnej i Ekonomicznej dokładnie wyliczają, że jeśli ktoś nie przekazał « dobrowolnego » datku na kościół podczas kolędy, musi liczyć się z dodatkowymi opłatami. « Karna składka » obliczana jest na podstawie liczby niedziel mnożonych przez 2 zł. W tym konkretnie wypadku członkowie rady chcą od parafianki 400 zł (po 100 zł za każdy rok zaległości, odnotowanych w księgach kancelarii parafialnej).

Powracając do zasadniczego tematu zainteresował mnie kościół św. Krzyża postawiony w miejscu odosobnienia w Górach Świętokrzyskich. Co za szczególne to miejsce że należało właśnie w tym miejscu wybudować i utrzymywać watykański obiekt sakralny ?

Aby Państwu przedstawić w miarę rzetelnie całą sprawę udałem się osobiście na miejsce.

Kościół klasztorny na Świętym Krzyżu, a dokładniej Kaplica Krzyża Świętego jest miejscem, gdzie wedle przekazów wiary chrześcijan oraz Watykanu, przechowywane są ułomki Krzyża Świętego. Początki klasztoru związane są z konwentem benedyktynów sprowadzonych tu z Monte Cassino, co miało miejsce około roku 1135, a związane jest z osobą Bolesława III Krzywoustego. Ich obecność na szczycie Łyśca trwała nieprzerwanie do czasu kasacji klasztoru, która miała miejsce w 1819 r.

Kaplica i klasztor powstał po tym gdy judeo-sataniści postanowili zniszczyć ostatnie imperium Naszej wiary Polaków czyli Państwo Wiślan. W myśl doktryny że nie pozostanie kamień na kamieniu zniszczyli nie tylko wały obronne ale także wymordowali okolicznych mieszkańców.

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: « Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony ».(Mt 23, 1-2).

Prawda ukradziona Polakom Słowianom i wplątana nieudolnie jak na oszustów przystało w Biblię znakomicie ukazuje w tym cytacie zagrożenie prawdziwej wiary Polaków Słowian dla Mosaismu.

Goloborze

https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/411/-/asset_publisher/M5hu/content/swiety-krzyz-sanktuarium-relikwii-drzewa-krzyza-swietego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2F411%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M5hu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1